Ishavskraft AS

Ishavskraft er en av de største leverandørene av strøm i Norge. Det er et selskap med mye historie som strekker seg langt tilbake i tid. Selskapet oppstod i Nord, og Europas første vannkraftverk ble etablert i 1882. Hammerfest kunne som den første byen i Norge nyte elektriske gatelys i 1891. Kanskje ekstra viktig for en del av landet hvor det er mørkt døgnet rundt i store perioder.

Ishavskraft har kontorer i Tromsø og Alta, og etter å ha startet opp som et lite selskap for 120 år siden, er de nå blant Norges største strømleverandører. 

Alle avtaler
0 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
475.73 kr
per måned
32.08 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
32.08 øre
=
32.08 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 32.08 øre
427.73 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
48 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
475.73 kr
0 øre/kWt
Påslag
3 måneder
Garantet pris
475.73 kr
per måned
32.08 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
32.08 øre
=
32.08 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 32.08 øre
427.73 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
48 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
475.73 kr
5.95 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
530.07 kr
per måned
38.03 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: kun for medlemmer
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
32.08 øre
+
Påslag
5.95 øre
=
38.03 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 38.03 øre
507.07 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
23 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
530.07 kr
5.62 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
563.67 kr
per måned
37.70 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
32.08 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
37.70 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 37.70 øre
502.67 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
61 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
563.67 kr
5.62 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
563.67 kr
per måned
37.70 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
32.08 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
37.70 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 37.70 øre
502.67 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
61 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
563.67 kr
0 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
739.20 kr
per måned
55.44 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: kun for medlemmer
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
=
55.44 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 55.44 øre
739.20 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
739.20 kr
1.5 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,205.93 kr
per måned
88.12 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Alle kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
1.5 øre
=
88.12 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 88.12 øre
1,174.93 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
31 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,205.93 kr
5.62 øre/kWt
Påslag
6 måneder
Garantet pris
1,229.87 kr
per måned
92.24 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Kun nye kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
92.24 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.24 øre
1,229.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,229.87 kr
5.62 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,229.87 kr
per måned
92.24 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Kun nye kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
92.24 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.24 øre
1,229.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,229.87 kr
5.62 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,247.87 kr
per måned
92.24 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: kun for medlemmer
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
92.24 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.24 øre
1,229.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
18 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,247.87 kr
5.312 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,248.76 kr
per måned
91.93 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: kun for medlemmer
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5.31 øre
=
91.93 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 91.93 øre
1,225.76 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
23 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,248.76 kr
7.12 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,249.87 kr
per måned
93.74 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
7.12 øre
=
93.74 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 93.74 øre
1,249.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,249.87 kr
7.12 øre/kWt
Påslag
9 måneder
Garantet pris
1,249.87 kr
per måned
93.74 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: kun for medlemmer
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
7.12 øre
=
93.74 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 93.74 øre
1,249.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,249.87 kr
7.12 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,249.87 kr
per måned
93.74 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: kun for medlemmer
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
7.12 øre
=
93.74 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 93.74 øre
1,249.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,249.87 kr
5.95 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,253.27 kr
per måned
92.57 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: kun for medlemmer
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5.95 øre
=
92.57 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.57 øre
1,234.27 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
19 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,253.27 kr
5.62 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,255.87 kr
per måned
92.24 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Alle kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
92.24 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.24 øre
1,229.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
26 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,255.87 kr
5.62 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,278.87 kr
per måned
92.24 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
92.24 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.24 øre
1,229.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,278.87 kr
5.62 øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,278.87 kr
per måned
92.24 øre/kWt
Annonse Bytt nå Detaljer
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
92.24 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.24 øre
1,229.87 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,278.87 kr

Hvorfor burde du velge Ishavskraft?

Det kan virke som en uoverkommelig oppgave å skulle innhente priser fra ulike leverandører, for så å sammenligne avtalene. Det er ikke alltid at avtalene er enkle å forstå heller, derfor kan det være lurt å velge selskap som har eksistert i lengre tid, og som tar sin samfunnsoppgave på alvor. Nettopp det gjør Ishavskraft.

 • Når du kjøper strøm fra Ishavskraft, kjøper du lokal strøm. Du bidrar til å skape positive ringvirkninger i ditt miljø.
 • Ishavskraft spiller på lag med naturen og føler et stort ansvar for å ta vare på naturen og ta vare på den med tanke på kommende generasjoner.
 • Selskapet føler ansvar for samfunnet og fokuserer på høy kvalitet og bærekraftige tjenester.
 • Ishavskraftsfondet støtter ulike idrettslag og foreninger i Troms og Finmark.
 • I Ishavskrafts-appen kan du til enhver tid lese ditt strømforbruk, helt ned til timenivå.
 • Ishavskrafts strøm priser er gode, og du er garantert at strømmen er bærekraftig. Sjekk gjerne opp Ishavskraft på strøm test, og se at prisene er gunstige og konkurransedyktige.

Dersom du synes det er viktig å ta vare på kommende generasjoner, og vil være med på å bidra til positive ringvirkninger lokalt, så bør du velge Ishavskraft.

Ishavskraft har strømavtale som dekker dine behov

Strøm til spotpris: 

Denne avtalen følger strømprisen på kraftbørsen. Prisen kan endres fra dag til dag, og til og med fra time til time. Denne type avtale vil oftest lønne seg over tid, og blir anbefalt av Forbrukerrådet.

Spotpris hos Ishavskraft har ingen bindingstid, strømmen faktureres etterskuddsvis og har et påslag på 5,94 øre. Kunder i Nord-Norge behøver ikke betale MVA. Kunder i Nord-Troms og Finmark er også fritatt for avgifter til elsertifikat.

Les mer: Finn billigste spotprisavtale

Fastpris: 

Dette er abonnementet for deg som vil ha en forutsigbar økonomi. Du vil vite på forhånd hva strømmen vil koste deg, og du vil ikke ha noen store overraskelser i de kalde vintermånedene. Du tar ikke risikoen for store svingninger i spotprisen, og betaler det samme for strømmen uansett hva prisen er på kraftbørsen.

For fastpris i Nord-Norge koster strømmen 42,49 øre/kWh, og det tilkommer et fastbeløp per måned på 39 kroner.

Les mer: Finn billigste fastprisavtale

Fastpris 3 årsavtale:

Dersom du binder deg opp til en avtale på 3 år, kan du få strømmen enda billigere. De samme vilkårene gjelder, bare over lengre tid. I Nord-Norge vil strømmen da koste 35,38 øre/kWh, pluss fastbeløpet på 39 kroner.

FellesKraft:

FellesKraft er avtalen for deg som vil ha litt mer forutsigbarhet enn hva du gjør med spotpris. Likevel er prisen noe variabel. Prisen settes på forskudd for neste måned, og du får varsel på strømregningen din. På denne måten har du mer oversikt, men prisen vil svinge etter markedsprisen. Det er ingen bindingstid på denne avtalen, prisen vil være konkurransedyktig over tid og blir fakturert etterskuddsvis. Dersom du har denne avtalen i dag, vil prisen i Nord-Norge være 46,9 øre kWh, og her ligger også et fastbeløp på 39 kroner per måned.

Seniorstrøm:

Dette er et samarbeid som er inngått mellom Pensjonistforeningen og Ishavskraft. Det er unik og gunstig avtale som innebærer en langsiktig og god avtale, kunden får en egen seniorrådgiver, 500 kroner avslag på første regning (du får faktisk gratis strøm fra Ishavskraft på denne regningen), all strøm er 100 % fornybar, det tilkommer ingen tilleggsavgifter og et eget nyhetsbrev medfølger i avtalen.

Prisen ligger i dag på spotpris + 7,44 øre/kWh påslag, ingen fastbeløp i måneden og en bindingstid på 9 måneder.

Andre tjenester og produkter Ishavskraft

Varmepumpe med nedbetaling over strømregningen:

Du har også muligheten til å skaffe deg ferdig montert varmepumpe, og betale den ned over 4 år på strømregningen – uten renter eller gebyrer. Erfaring med Ishavskraft er at de sitter på utrolig mye kompetanse, og står parat til å hjelpe kundene sine med veldig mye. En varmepumpe gir deg mange fordeler: du sparer penger på strømforbruk, du sparer miljøet, på vinteren varmer den og på sommeren kjøler den ned. I tillegg får du også et bedre inneklima.

Dersom du ikke er eksisterende kunde hos Ishavskraft, men ønsker å benytte deg av dette tilbudet får du enda bedre fordeler:

 • Strømavtalen Ishavsspot med kun 7,44 øre i påslag, og 0 kroner i fastbeløp, uten bindingstid.
 • Varmepumpe ferdig montert
 • Kostnadsfri hjelp til det praktiske i forbindelse med din nåværende strømleverandør

Solcellepanel

Ishavskraft hjelper kundene sine med hele prosessen dersom de ønsker å produsere egen strøm ved hjelp av solcellepanel. Solcellepaneler er mer effektive i kaldt vær, så det stemmer ikke at solcellepaneler ikke egner seg for Norge. Når vi har snø på bakken i tillegg, så reflekteres sollyset mot panelene og skaper dermed enda mer energi.

Dersom du produserer din egen strøm, er tilkoblet strømnettet og Pluss-kunde hos Ishavskraft, kjøper selskapet din overskuddsstrøm til 1 krone per kWt inntil 10 000 kWt.

Solcellepanel er miljøvennlig og energisparende, derfor kan du få økonomisk støtte fra Enova når du installerer solcellepanel. I tillegg kan du få 1250 kroner per kW installert effekt, opp til 15 kW. Totalt kan du dermed få 28 750 kroner i støtte.

Du har videre muligheter til å få gunstige avtaler på såkalte ”grønne lån”.

Ishavskraft samarbeider med Solcellespesialisten for å kunne tilby denne tjenesten. Framgangsmåten er veldig enkel:

 1. Du sjekker solkartet på Ishavskraft sine nettsider. Her finner du ut hvor mye energi du kan produsere fra ditt tak, og du får et prisanslag.
 2. I samtale med Ishavskraft avklares behovene dine.
 3. Ishavskraft setter sammen et pakketilbud til deg.
 4. Ishavskraft installerer solcelleanlegget ditt.
 5. Du kan sette i gang og produsere din egen miljøvennlige strøm.

Solceller er lønnsom investering, og de kommer med 25 års produksjonsgaranti. Du sparer utgifter til strøm, og i tillegg kan du selge overskuddsstrømmen din ut på strømnettet. Da vil Ishavskraft Solkunde være den riktige avtalen for deg.

Pluss-kunde

Når du produserer strøm selv, og selger overskuddsstrømmen til Ishavskraft, blir du Plusskunde og får en svært gunstig avtale.

El-billader for 349 kroner per måned.

Du får lader fra Easee til 16 752 kroner totalt. Denne betales ned over strømregningen uten renter eller gebyr. Installasjon, ladeboks og app medfølger i pakken, og du har 5 års garanti. Du får Ishavskrafts anbefalte strømavtale for elbileiere og en gratis app med smarte funksjoner.

Ishavskraft App

Appen til Ishavskraft har mange gode og nyttige funksjoner for å hjelpe kundene til å få bedre oversikt. Stort sett alt hva du ønsker i forbindelse med ditt kundeforhold og ditt forbruk får du sett her.

Dette finner du i appen:

 1. Mitt forbruk. Du kan velge om du vil se forbruk for et år, eller bare for en spesiell time og du kan lese av både forbruk og kostnader for ønsket periode.
 2. Strømregninger. Du finner alle strømregninger for det siste året.
 3. Mine strømavtaler. Du kan se detaljert informasjon om den avtalen du har med Ishavskraft, og du kan hvordan du mottar strømregningen. Du kan også se informasjon om e-faktura eller avtalegiro.
 4. Spotpris. Her finner du oversikt over spotprisen, både tilbake i tid og frem til midnatt neste dag. I tillegg kan du også sammenligne spotprisen for ditt område med spotprisen i andre regioner.
 5. Nytt og nyttig. Ulike beskjeder, informasjon eller artikler fra Ishavskraft.
 6. Profil. Her kan du endre din egen informasjon og eventuelt administrere hva du samtykker til.
 7. Ishavs-bot. Ishavs-boten er et oppslagsverk for deg. Her kan du også gi tilbakemeldinger eller komme i kontakt med kundeservice.

Ishavskraft Bedrift

Hos Ishavskraft har du flere ulike bedriftsavtaler å velge mellom. Ishavskraft forsøker å gi bedriftskunder svært gunstige avtaler, og gjerne i samarbeid med andre.

Innkjøpspris Bedrift

Denne avtalen gjelder bedrifter som har et forbruk på mindre enn 100 000 kWh. Avtalen gir billig strøm over tid, og følger markedspris. Bedriften betaler innkjøpspris (øre/kWh) pluss et fastbeløp på 49 kr/mnd. Elsertifikater pluss fornybar energi kommer i tillegg. Ingen bindingstid. Avtalen passer best for små bedriftskunder.

Spotpris Bedrift

Avtalen gir billigst strøm over tid til kunder som har et forbruk på over 100 000 kWh.

Fastpris Bedrift

En avtale som passer best til bedrifter som gjerne vil ha større forutsigbarhet. Du kan velge å binde prisen i 1 år eller for enda lengre tid.

Porteføljeforvaltning

Avtalen passer for store bedrifter som har et forbruk på mer enn 10 GWh årlig. Bedriften får rapporter om utviklingen i strømmarkedet, og når det er fare for at prisene vil bli høye, vil hele eller deler av bedriftens forbruk prissikres. Avtalen sørger for råd fra analytikere og bedriften får direkte tilgang til markedsmekanismene til NordPool.

FellesKraft Bedrift

En mellomting mellom avtale med Fastpris og avtale med Spotpris. Du får en trygghet mot høye pristopper, men følger samtidig markedspris. Bedriften betaler månedspris, fornybar energi og et fastbeløp på 39 kroner per måned for hver måler. I tillegg kommer lovpålagt elsertifikat. Oppsigelsestiden er 1 måned og gjelder for begge parter.

PBL Kraft

Dette er en avtale som gjelder for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund. Bedriften betaler spotpris + påslag 0,95 øre/kWh + fornybar energi 1,25 øre/kWh + elsertifikater.

PBL Kraft for ansatte

Avtale som gjelder for ansatte i PBL Barnehager. Avtalen innebærer spot + påslag 2,2 øre/kWh + elsertifikat + 25 kroner i fastbeløp per måned.

Ishavskraft Reiseliv Spot

Avtalen er et samarbeid mellom Ishavskraft og NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, og er et tilbud til medlemmene av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Gjennom avtalen betaler kundene Spot + påslag 0,49 øre/kWh + fornybar energi 0,8 øre/kWh + elsertifikater.

Konsesjonskraft

Konsesjonskraft er når eiere av større vannkraftverk har plikt til å levere en andel av kraften til kommunene som berøres av kraftutbyggingen. Ishavskraft er ekspertene på konsesjonskraft, og ønsker å bidra til en optimalisering av kraftinntektene til kommuner og fylkeskommuner. Ishavskraft har erfaring med konsesjonskraft siden 1998 og har bygd opp mye kompetanse på området. I arbeidet med konsesjonskraft fokuserer Ishavskraft på 3 R-er, og disse er:

 • Resultat
 • Ryddighet
 • Relasjon

Ishavskraft tilbyr forvaltningsmodeller og bidrar med handelsstrategi som er tilpasset den enkelte kommunes kraftvolum og vilje til å bære risiko. De hjelper kommuner med rettighetene sine og kjører kurs for kommunene om krafthandel.

Ishavskrafts handelsbord

Handelsbordet er viktig for hele virksomheten til Ishavskraft. Her blir kraftporteføljene forvaltet. Kraftselskaper, konserner, hotellkjeder og mer enn 100 kommuner er blant kundene som tas hånd om her.

Blant oppgavene til handelsbordet finner vi:

 • Fysisk Spot-anmelding
 • Finansiell krafthandel
 • Risikostyring og kontroll
 • Rapportering
 • Analyse
 • Risk Management

Miljøansvar

Strøm fra Ishavskraft produseres uten klimagassutslipp. Selskapet tar virkelig miljøet på alvor og fokuserer på at produktene skal være bærekraftige. Ishavskraft er både ISO-sertifisert og Miljøfyrtårn. I tillegg har Ishavskraft en innkjøpspolicy som skal garantere at alle innkjøp er etisk forsvarlige og bærekraftige.

Kontaktinformasjon

SelskapIshavskraft
AdresseEvjenvegen 34, 9024 Tomasjord
Epost[email protected]
Telefon77 61 20 00
Kundeservicehttps://www.ishavskraft.no/privat/
ÅpningstiderMan – Fre: 09:00 – 15:30

Sammenlign strømpriser nå

Strømprisen varier hvor i landet du bor. Skriv inn postnummer og finn billigste strømavtale.

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og Hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Heim
Hemne
Hemnes
Hemsedal
Herøy
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøysund
Nedre eiker
Nes
Nesbyen
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre Slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
Sørreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stad
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
Tjøme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
Træna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
Vadsø
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern