Kullkraft – fortsatt verdens største strømkilde

For flere hundre millioner år siden ble rester etter døde planter og dyr fra urtiden utsatt for et enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull, olje og gass.

Kullkraft - verdens største strømkilde