Billig strøm i Møre og Romsdal September 2023

Finn beste strømavtale der du bor

Dagens strømpris øre/KWh, oppdatert 30 September 2023.

2 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
804.87 kr
per måned
57.44 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 50000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
2 øre
=
57.44 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 57.44 øre
765.87 kr
+
Fastbeløp til Tibber
39 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
804.87 kr
3.9 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
840.20 kr
per måned
59.34 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
3.9 øre
=
59.34 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 59.34 øre
791.20 kr
+
Fastbeløp til Fortum
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
840.20 kr
6.9 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
880.20 kr
per måned
62.34 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
6.9 øre
=
62.34 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 62.34 øre
831.20 kr
+
Fastbeløp til Å Strøm AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
880.20 kr
3.9 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
840.20 kr
per måned
59.34 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
3.9 øre
=
59.34 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 59.34 øre
791.20 kr
+
Fastbeløp til NorgesEnergi as
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
840.20 kr
5.62 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
563.67 kr
per måned
37.70 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
32.08 øre
+
Påslag
5.62 øre
=
37.70 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 37.70 øre
502.67 kr
+
Fastbeløp til Ishavskraft AS
61 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
563.67 kr
14.9 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
986.87 kr
per måned
70.34 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
14.9 øre
=
70.34 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 70.34 øre
937.87 kr
+
Fastbeløp til Agva Kraft
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
986.87 kr
-2.02 kr øre/kWt
Påslag
12 måneder
Garantet pris
712.27 kr
per måned
53.42 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Kun nye kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
-
Påslag
-2.02 øre
=
53.42 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 53.42 øre
712.27 kr
+
Fastbeløp til Kraftriket AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
712.27 kr
5 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
805.87 kr
per måned
60.44 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
5 øre
=
60.44 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 60.44 øre
805.87 kr
+
Fastbeløp til Luster Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
805.87 kr
6.5 kr øre/kWt
Påslag
6 måneder
Garantet pris
825.87 kr
per måned
61.94 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 40000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
6.5 øre
=
61.94 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 61.94 øre
825.87 kr
+
Fastbeløp til Sunndal Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
825.87 kr
9.95 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
910.87 kr
per måned
65.39 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
9.95 øre
=
65.39 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 65.39 øre
871.87 kr
+
Fastbeløp til Hurum Kraft AS
39 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
910.87 kr
9.95 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
930.87 kr
per måned
65.39 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
9.95 øre
=
65.39 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 65.39 øre
871.87 kr
+
Fastbeløp til Kragerø Kraft
59 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
930.87 kr

Finn en billig strømavtale i Møre og Romsdal

Strøm More og Romsdal

Vil du spare store beløp på din strømregning i dag, opptil flere tusen kroner? Er du klar over hvor lett dette faktisk er å gjøre i dag om du benytter deg av den rette fremgangsmåten? Da vil denne artikkelen være til god hjelp for deg. Alt du trenger å vite om hvordan man enkelt bytter strømleverandør i Møre og Romsdal i dag, og andre ting som er greit å vite om strøm generelt sett vil bli diskutert om du fortsetter å lese. 

Om norsk strøm

Strøm har vært konkurranseutsatt i Norge siden tidlig på nittitallet, som betyr at strømkunder i dag kan velge fritt hvilken strømleverandør de vil benytte seg av. Resultatet av dette er at det for øyeblikket er flere strømleverandører å velge mellom enn noen gang tidligere, som igjen har ført til billigere strøm for forbrukeren. Som kunde er det derfor mulig å skaffe seg en svært god strømavtale i dag, takket være et veldig gunstig marked. 

Visste du forresten at strøm er en ferskvare, som er dårlig egnet til både lagring over tid og transport over større distanser? Det betyr at prisen på strøm konstant er i endring, i takt med produksjon og etterspørsel, og faktisk vil endre seg fra time til time. Det er derfor veldig nyttig å holde seg oppdatert på markedsprisen av strøm, slik at man til enhver tid vet om man betaler en grei pris for strøm sammenlignet med den faktiske strømprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, hvor norsk strøm blir kjøpt og solgt. 

Hva er strømregion Midt?

Det norske strømmarkedet er delt inn i 5 forskjellige strømregioner; Øst (N01), Sør (N02), Midt (N03), Nord (N04) og Vest (N05). Møre og Romsdal befinner seg i strømregion Midt, som har forholdsvis dyr strøm sammenlignet med resten av landet. Som et resultat av et mer fragmentert strømnett med mer utfordrendes natur å drive dette i, i tillegg til færre innbyggere og forbrukere som deler på disse kostnadene, er prisen man betaler for strøm relativt høy i Møre og Romsdal. 

Les mer: Norske strømregioner

For deg som er bosatt i Møre og Romsdal betyr dette at det er særdeles viktig å sørge for at man har en billigst mulig strømavtale, og holder seg oppdatert på hva som faktisk skjer på strømmarkedet og prisendringer på kraftbørsen. Siden totalprisen man betaler for strøm i løpet av ett helt år kan variere med flere tusen kroner avhengig av hvilken avtale man benytter seg av, er valg av strømavtale noe man bør gjøre med omhu.

Hvilken strømavtale er billigst i Møre og Romsdal?

Når man velger seg strømavtale er det veldig viktig å velge en avtale som er mest mulig tilpasset sine individuelle, spesifikke behov. Den avtalen som er best egnet til naboen din er ikke alltid det beste alternative for deg, noe som er verdt å huske på. Den beste måten å finne ut hvilken avtale som for tiden er billigst er å sjekke statistikk fra NVE, i tillegg til å se over råd fra Forbrukerrådet. Gjør man det er det mulig å sammenligne den gjennomsnittlige prisen kunder har betalt for strøm ved bruk av de ulike avtalene over flere år, som er en god indikasjon prismessig på hvilken avtale som er billigst. 

Det kommer tydelig frem at spotpris avtaler er det billigste alternativet for folk flest, og at det er denne strømavtalen som vil gi deg billigst strøm på sikt i Møre og Romsdal. Også Forbrukerrådet anbefaler denne type avtale for tiden, som også er betryggende å vite. Det viser seg også at variabel pris avtaler for tiden er det dyreste alternativet, og Forbrukerrådet anbefaler at man unngår disse avtalene for øyeblikket. Stikkprøver de nylig foretok viser at strømkunder som benytter seg av variabel pris avtaler ofte betaler både to og tre ganger mer enn markedspris for strøm, og dermed blir lurt av sin strømleverandør. 

Hvordan fungerer de ulike strømavtalene?

De ulike strømavtalene er faktisk veldig forskjellige, og det er stor forskjell på hvor mye man vil ende opp å betale for strømforbruket sitt om man sammenligner dem direkte. Som tidligere nevnt er det derfor viktig å sette seg inn sitt eget strømforbruk for å best velge den avtalen som på sikt vil være god for deg.

Fastpris er en strømavtale der kunden prissikres mot fremtidige pris svingninger på kraftbørsen, og i stedet betaler den samme prisen for strøm gjennom hele avtaleperioden, uavhengig av prisendringer på kraftbørsen. Dette er derfor en veldig forutsigbar og trygg avtale, selv om man betaler litt ekstra for strøm for å få denne tryggheten. 

Variabel pris er en strømavtale der kunden prissikres i minst fjorten dager om gangen gjennom avtaleperioden, men prisen ikke alltid endres så ofte. Denne avtalen er en slags mellomting om man sammenligner med fastpris og spotpris.

Spotpris er en strømavtale der kunden vil betale markedspris plus tillegg for strøm gjennom hele avtaleperioden. Det betyr at prisen man betaler faktisk vil endre seg fra time til time, i takt med pris svingninger på kraftbørsen. Dette er derfor en veldig uforutsigbar type strømavtale, hvor det er umulig å vite helt nøyaktig hvor mye man vil betale for strøm i løpet av et år. Likevel er det altså denne avtalen som er anbefalt for de som vil skaffe seg billig strøm i Møre og Romsdal i dag.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan finner jeg billig strøm i Møre og Romsdal?

Før i tiden var det vanlig at man selv oppsøkte sine lokale strømleverandører, enten over telefon eller i person, om man var interessert i å bytte aktør eller avtale. Dette hører heldigvis fortiden til, og er faktisk en veldig dårlig fremgangsmåte om man vil skaffe seg billig strøm. Nå kan du enkelt se alle de beste strømtilbudene i Møre og Romsdal ved hjelp av vår sammenligningstjeneste. 

Hvilken strømregion ligger Møre og Romsdal i?

Møre og Romsdal ligger i strømregion Midt. Den utfordrende naturen og fragmenterte strømnettet bidrar dessverre til at regionen er noe dyr sammenlignet med de andre strømregionen. Da er det ekstra viktig å ha en god strømavtale slik at du betaler så lite som mulig. 

Når er strømmen billigst i Møre og Romsdal?

Strømleverandørene kjøper strøm på strømbørsen Nordpool. Det er prinsippet om tilbud og etterspørsel som styrer strømprisene. I Norge produserer vi mye strøm som gjør at vi generelt har billigere strøm enn mange andre land i europa. Siden så mye som 60 – 80 prosent av strømforbruket går til oppvarming er strømprisene høye om vinterene og lave om sommerene. Fra dag til dag er strømmen lavest når det er få som bruker strøm samtidig som midt på dagen og natten for eksempel.

Sammenlign strømpriser nå

Strømprisen varier hvor i landet du bor. Skriv inn postnummer og finn billigste strømavtale.

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og Hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Heim
Hemne
Hemnes
Hemsedal
Herøy
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøysund
Nedre eiker
Nes
Nesbyen
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre Slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
Sørreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stad
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
Tjøme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
Træna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
Vadsø
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern