Billig strøm i Sandnes Mars 2023

Finn beste strømavtale der du bor

Dagens strømpris øre/KWh, oppdatert 31 Mars 2023.

-8 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,048.27 kr
per måned
78.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Kun nye kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 75000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
-
Påslag
-8 øre
=
78.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 78.62 øre
1,048.27 kr
+
Fastbeløp til Agva Kraft
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,048.27 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
12 måneder
Garantet pris
1,203.93 kr
per måned
86.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
=
86.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 86.62 øre
1,154.93 kr
+
Fastbeløp til NorgesEnergi as
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,203.93 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
24 måneder
Garantet pris
1,203.93 kr
per måned
86.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
=
86.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 86.62 øre
1,154.93 kr
+
Fastbeløp til Talkmore
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,203.93 kr
1.99 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,182.47 kr
per måned
88.61 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
1.99 øre
=
88.61 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 88.61 øre
1,181.47 kr
+
Fastbeløp til Notodden Energi AS
1 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,182.47 kr
5 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,221.60 kr
per måned
91.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5 øre
=
91.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 91.62 øre
1,221.60 kr
+
Fastbeløp til Luster Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,221.60 kr
6.5 kr øre/kWt
Påslag
6 måneder
Garantet pris
1,241.60 kr
per måned
93.12 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 40000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
6.5 øre
=
93.12 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 93.12 øre
1,241.60 kr
+
Fastbeløp til Sunndal Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,241.60 kr
6.2 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,286.60 kr
per måned
92.82 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Alle kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
6.2 øre
=
92.82 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.82 øre
1,237.60 kr
+
Fastbeløp til Ustekveikja Energi AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,286.60 kr
9.95 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,326.60 kr
per måned
96.57 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
9.95 øre
=
96.57 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 96.57 øre
1,287.60 kr
+
Fastbeløp til Hurum Kraft AS
39 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,326.60 kr

Billig Strøm i Sandnes – Finn den billigste strømprisen i Sandnes

Billig Strøm Sandnes

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på strøm i Sandnes, og hvordan man kan finne gode strømpriser og forhold rundt det å finne beste strømleverandør for deg. Strøm og prisene på strøm har lenge vært en kilde til frustrasjon. Prisene kan variere kraftig, både fra måned til måned og fra leverandør til leverandør. Mange synes det er vanskelig å orientere seg blant alle leverandørene, og på toppen av det så må man forholde seg til den irriterende nettleien. 

Om strøm i Sandnes og strømregion Øst

Fra nord til sør så er landet vårt delt inn i fem ulike regioner, når det kommer til strøm: Øst (N01), Sør (N02), Midt (N03), Nord (N04) og Vest (N05). Sandnes ligger i region Øst (N01).

Strømprisen er satt sammen av flere ulike komponenter: kraftpris, nettleie og offentlige avgifter. Den faktoren som gir størst utslag på forskjeller fra område til område er nettleien. Heldigvis kan de som bor i området rundt Oslo nyte godt av en god del lavere priser på strøm enn hva resten av landet kan. Dette kommer av at området er tett befolket, og dermed fordeles kostnader som blant annet nettleie på flere abonnenter.  Det gjelder dessverre ikke for de som bor i områder som ligger på grensen mellom to forskjellige strømregioner. Prisene kan være noe høyere her, fordi det kan være begrensninger på overføringer i strømnettet.

Finn den beste strømavtalen i Sandnes

Det er flere ting å ta hensyn til for å finne rett leverandør av strøm. Nettleie er bare en av faktorene. Geografiske variasjoner i strømprisen har et stort fokus i Norge, og det kommer muligens av at nordmenn generelt er opptatt av at ting skal være rettferdig, og gjerne likt for alle. Nå er det engang ikke slik med strømprisene, og derfor er det ekstra lurt å sammenligne strømpriser fra leverandør til leverandør, slik at man kan finne den leverandøren som tilbyr de beste prisene for deg og ditt forbruk. 

Hvordan bestemmes dagens strømpris?

Strømprisen er satt sammen av kraftpris, nettleie og offentlige avgifter. Kraftprisen varierer sterkt og den er avhengig av forholdene i markedet. Det er fri konkurranse på kraftprisene. Det er dette som gjør at prisene kan variere sterkt. Prisen avhenger av tilbud og etterspørsel og Norge er inndelt i områder for å kunne regulere forbruket, slik at det blir likevekt i områdene. Tilbudet er også avhengig av mange faktorer, blant annet tilsig av vann til magasinene, hvor mye som produseres i generatorene, hvor mye kjernekraft vi har tilgjengelig fra Sverige, tilgang på kullkraft og vindkraft. Strømprisene kan derfor virke svært kompliserte, siden de er satt sammen av så mange faktorer.

Hvilken strømavtale i Sandnes er best for meg?

Ikke nok med at prisen på strøm avhenger av så mange faktorer, så må forbrukerne også ta stilling til ulike avtaler å velge mellom. Det som skiller de ulike avtalene er hvem av kjøper og selger som tar størst risiko for prisendringer. Forbrukerne kan velge mellom fastpris, variabel pris eller avtaler som er tilknyttet elspotprisen. 

Spotprisavtaler kan virke forvirrende å forholde seg til, men i hovedsak varierer prisen basert på forbruk og etterspørsel. Når etterspørselen er stor og produksjonen er lav vil prisene være høyest. Slike avtaler innebærer også ofte påslag. Påslaget settes for å dekke kostnadene i forbindelse med avtalen. Her bør man obs og sjekke at påslaget ikke er for høyt i forhold til de reelle kostnadene. I tillegg ligger det gjerne en fastpris på toppen av påslaget og spotprisen. Det har vist seg at spotprisavtalene ofte kan være de billigste over tid. Forbrukerne har mulighet til å legge det største forbruket sitt til tider hvor strømmen er billigere. Dette krever da selvfølgelig at man holder seg informert og oppdatert om hvilke tider strømmen er billigst.

Med fastprisavtale er prisen fast for en bestemt periode. Kostnadene til strøm blir dermed forutsigbare for forbrukeren. Likevel er slike avtaler gjerne dyrere over tid, blant annet på grunn av lengre bindingsperioder. Forbrukeren har ikke mulighet til å dra nytte av perioder med lave strømpriser. 

En avtale med variabel pris fungerer nesten på samme måte som spotprisavtale. Prisen avhenger av prisutviklingen i kraftmarkedet, og leverandøren forplikter å gi varsel 14 dager før eventuelle prisendringer. Prisene er ofte litt høyere enn hva de er med spotprisavtaler. 

Kort sagt, så vil spotprisavtaler lønne seg over lengre tid, men dersom du har behov for forutsigbarhet i forhold til kostnadene, så bør du kanskje velge fastpris likevel. Så er variabel pris en slags mellomting mellom disse to. 

Finn din beste strømleverandør Sandnes

Det er en stor jungel av leverandører å velge mellom, og det kan virke som en nærmest umulig oppgave å skulle hente informasjon og sammenligne de alle slik at du kan finne billigst strøm i Sandnes. Heldigvis kan vi gjøre jobben for deg. Vi samler alle nødvendige data fra alle leverandørene som er aktuelle, og du slik får du et skreddersydd tilbud. Da er det bare for deg å vurdere hvilket tilbud du ønsker å gå for. Enklere blir det ikke. 

Ofte stilte spørsmål

Når er strømmen i Sandnes billigst?

Det er etterspørselen på kraftbørsen som fra time til time endrer strømprisen. Det betyr at det er når mange har behov for strøm samtidig strømmen blir dyrest. Ved planlegging kan man spare en del penger ved å benytte seg av de timene når strømmen er billigst. Siden mange bruker mye strøm på morgenen 07 – 10 og kveld/ettermiddag 17 – 20 er det mest hensiktsmessig og for eksempel lade elbilen utenfor disse timene. På sesongbasis er strømmen dyrest om vinteren og billigst om sommeren grunnet strømforbruket knyttet til oppvarming.

Hvordan finner jeg billig strøm i Sandnes?
Ved å bruke vår sammenligningstjeneste for strøm kan du få oversikt over de beste tilbudene i Sandnes. Ved å logge deg inn på MinSide eller se på gamle fakturaer kan du se hvor mye strøm du pleier å bruke. Denne informasjonen bør du har i bakhodet når du sammenligner tilbud for å få et nøyaktig bilde av hvordan strømregningen vil bli.
Hva er den billigste strømavtalen i Sandnes?

Det er flere fordeler og ulemper ved de forskjellige strømavtalene. På pris er det spotprisavtaler som har gjort seg best over tid selv om den innebærer litt mer risiko enn for eksempel en fastprisavtale.

Sammenlign strømpriser nå

Strømprisen varier hvor i landet du bor. Skriv inn postnummer og finn billigste strømavtale.

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og Hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Heim
Hemne
Hemnes
Hemsedal
Herøy
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøysund
Nedre eiker
Nes
Nesbyen
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre Slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
Sørreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stad
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
Tjøme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
Træna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
Vadsø
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern