Solkraft – En voksende industri

Ingen hadde forutsett at solenergi ville klare seg så godt gjennom en global pandemi. Til tross for at COVID-19 har vedvart lenger enn forventet har ikke den globale etterspørselen etter solenergi blitt redusert.

Solkraft - billigere strøm