Strømregioner i Norge: Alt du trenger å vite

Strøm er et begrep som inneholder mange ulike kategorier. Strømpriser, strømavtaler, strømleverandører, nettleie og strømregioner. Dette er bare noen av de konseptene som handler om strøm, og som er med til å bestemme hva du må betale per kwh. I denne artikkelen skal vi fortelle deg mer om landets strømregioner, og hva som påvirker prisen du betaler for strømmen.

5 strømregioner

Du har sikkert fått med deg at strømprisen ikke er den samme over hele landet. En del av grunnen til dette er selvfølgelig at det finnes et stort antall strømleverandører og et enda større antall strømavtaler, men den del av prisforskjellene henger også sammen med det faktum at Norge er delt inn i 5 strømregioner. Disse er som følger:

 • Sørøst-Norge, også kalt N01
 • Sørvest-Norge, også kalt N02
 • Midt-Norge, også kalt N03
 • Nord-Norge, også kalt N04
 • Vest-Norge, også kalt N05

Noen bruker også kun termene region Øst, region Vest, region Nord, region Sør og region Midt, mens andre sier strømområder i stedet for strømregioner. Kjært barn har som sagt mange navn.

Regionene med dyreste og billigste strøm

Det er ingen stengte grenser mellom disse regionene. Tvert imot flyter strømmen fritt mellom dem til dit den trengs.

Når det kommer til pris, er denne som regel ganske lik mellom Øst-Norge og Nord-Norge. Strømprisen er dyrest i Midt-Norge og billigst i Sør-Norge. I Nord-Norge, det vil si Nordland, Troms og Finnmark, nyter man godt av å momsfritak på strømmen. I Finnmark og store deler av Troms får man også fritak for elavgiften.

Vær, vind og etterspørsel

Det er mange grunner til at det er billigere strøm i et område enn i et annet, og noe av det skyldes faktorer som flaskehalser i kraftnettet, det faktum at Sør-Norge er koblet til utenlandskabler og dermed påvirkes av europeiske priser samt de ulike ressurssituasjonene. Andre ting som påvirker prisene, er de ulike værforholdene som gjør at Nord-Norge ikke påvirkes av vannknappheten i den sørlige delen av Norge. Sør-Norge er langt mer påvirket av prisene i Europa enn det Nord-Norge er.

Hvilke faktorer påvirker strømprisen?

Slik vi allerede har vært innom, er det mange faktorer som påvirker hvor mye du må betale for strømmen du bruker. Dette er noen av de viktigste faktorene:

 • Vannmengden i magasinene
 • Flaskehalser og brudd i strømnettet
 • Tilbud og etterspørsel på kraftbørsen Nord Pool
 • Råvarepriser på fossilt brensel og prisen på CO2-kvotene
 • Endringer i skatter og avgifter
 • Justeringer i nettleien
 • Vær og temperatur som fører til høyere energibruk
 • Uventede avbrudd i produksjon fra kraftverk

Sammenlign strømavtaler

Det er viktig å ha en god strømavtale uansett hvilken av de fem strømregionene du bor i. Den beste måten å sikre at du betaler så lite for strømmen som mulig er å sammenligne strømavtaler. Dette kan du gjøre gratis og uforpliktende ved hjelp av en sammenligningstjeneste. Du må legge inn hvor du bor, hvor stor bolig du har og noen få andre kriterier. Deretter får du opp en liste med forslag til hvilke strømavtaler fra hvilke strømselskaper som vil være gode alternativer for deg.

Nettleie kommer i tillegg 

Når du sammenligner, er det også viktig å huske på at du i tillegg til strømpris også må betale nettleie. Dette gjøres som regel over strømregningen din, men prisen er fast. Den er det nemlig nettselskapet med monopol der du bor som setter.

Mange er opptatt av strømforbruk, og hvordan de kan redusere dette for å betale mindre for strømmen. Det viktigste er faktisk selve avtalen du har. Om du har spotpris eller fastpris, vil bety mye for sluttsummen på fakturaen din.

Sammendrag

Det er mye å lære seg når det kommer til strøm, og noe av det som er kjekt å vite er at Norge er delt inn i fem strømregioner. Dette er Sørøst-Norge, Sørvest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge og Vest-Norge. Strømmen flyter fritt mellom disse regionene, men prisene kan variere. I den nordlige delen av landet vårt får de også lettelser i form av fritak for moms og elavgift. 

De norske strømprisene avhenger av en lang rekke faktorer, som blant annet prisen på fossilt brennstoff, tilbud og etterspørsel, vær og vind, flaskehalser i kraftnettet og så videre. I tillegg er det viktig å ha en god strømavtale. Det lønner seg å sammenligne avtaler fra flere ulike strømleverandører. På den måten kan du helt uforpliktende finne den avtalen som gir deg den laveste prisen per kwh.

Ofte stilte spørsmål om strømregioner

Hvor mange strømregioner har vi?
Norge er delt inn i fem strømregioner, også kalt N01, N02, N03, N04 og N05.
Er strømprisen den samme uansett hvor du bor?
Nei, strømprisen kan til tider variere mye mellom de ulike strømregionene. Det skyldes mange ting, som blant annet tilbud og etterspørsel, vær og påvirkning fra Europa.
Hva påvirker strømprisen i de ulike strømregionene?
Det er mange ulike faktorer som påvirker strømprisen. Tilbud og etterspørsel er en av dem, og det samme er vannstanden i landets magasiner, prisen på fossilt brennstoff, tilstanden til strømnettet, politikk og en rekke andre ting. Vi påvirker av prisene i resten av Europa. Til og med vindkraften i den nordlige delen av Sverige påvirker strømprisene i den nordlige delen av Norge.