Billig strøm i Tønsberg Mars 2023

Finn beste strømavtale der du bor

Dagens strømpris øre/KWh, oppdatert 31 Mars 2023.

-8 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,048.27 kr
per måned
78.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Kun nye kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 75000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
-
Påslag
-8 øre
=
78.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 78.62 øre
1,048.27 kr
+
Fastbeløp til Agva Kraft
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,048.27 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
12 måneder
Garantet pris
1,203.93 kr
per måned
86.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
=
86.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 86.62 øre
1,154.93 kr
+
Fastbeløp til NorgesEnergi as
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,203.93 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
24 måneder
Garantet pris
1,203.93 kr
per måned
86.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
=
86.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 86.62 øre
1,154.93 kr
+
Fastbeløp til Talkmore
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,203.93 kr
1.99 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,182.47 kr
per måned
88.61 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
1.99 øre
=
88.61 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 88.61 øre
1,181.47 kr
+
Fastbeløp til Notodden Energi AS
1 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,182.47 kr
5 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,221.60 kr
per måned
91.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5 øre
=
91.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 91.62 øre
1,221.60 kr
+
Fastbeløp til Luster Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,221.60 kr
6.5 kr øre/kWt
Påslag
6 måneder
Garantet pris
1,241.60 kr
per måned
93.12 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 40000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
6.5 øre
=
93.12 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 93.12 øre
1,241.60 kr
+
Fastbeløp til Sunndal Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,241.60 kr
6.2 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,286.60 kr
per måned
92.82 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Alle kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
6.2 øre
=
92.82 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.82 øre
1,237.60 kr
+
Fastbeløp til Ustekveikja Energi AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,286.60 kr
9.95 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,326.60 kr
per måned
96.57 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
9.95 øre
=
96.57 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 96.57 øre
1,287.60 kr
+
Fastbeløp til Hurum Kraft AS
39 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,326.60 kr

Billig Strøm Tønsberg – Finn billigst strømpris i Tønsberg

Vet du hva alt på strømregningen betyr og vet du om du har en billig strømleverandør? Det er ikke alle som har full kontroll på strømmen sin, og dersom du er en av disse så skal vi med denne artikkelen hjelpe deg litt på vei. 

Strømmarkedet kan virke forvirrende, mye på grunn av at det finnes så mange ulike avtaler og ulike ledd på strømregningen. Vi har forbruk, vi har påslag, vi har fastbeløp, vi har nettleie. Nettleie er på nytt igjen oppdelt i ulike deler, så det er ingen overraskelse at noen bare gir opp å følge med. 

I denne artikkelen skal vi vise at det trenger ikke være forvirrende, vi skal enkelt forklare litt om hvordan prisene settes, hva slags avtaler vi kan velge og hva nettleie er og hva den består av. Vi skal også se på dagens strømpriser i Tønsberg hos de ulike strømleverandørene og til sist skal vi forklare hvordan du veldig enkelt kan finne den strømleverandøren som gir deg billigst strøm i Tønsberg.

Sammenlign og finn den billigste stømmen i Tønsberg

Om strøm i Tønsberg og strøm region Øst

Du bor i Tønsberg, din bror bor i Bergen og selv om dere forbruker like mye strøm er strømregningen ulik. Dette beror på at landet vårt er inndelt i ulike strøm regioner og prisene er ulike fra region til region. Tønsberg tilhører region Øst, også kalt for N01. Region Vest (N05) dekker Bergen og Vestlandet generelt. Trøndelag og omegn ligger i region Midt (N03), Sør (N04) dekker Sørlandet og region Nord (N04) dekker Nord-Norge. 

Region Øst har generelt stor befolkningstetthet. Dette påvirker nettleien som blir billigere fordi kostnadene ved drift og vedlikehold av strømnettet fordeles på flere husstander. Nettselskapet der du bor er ansvarlig for at strømnettet er vedlikeholdt, fungerer optimalt og at alle husstander er sikret strøm. 

Nettselskapet Lede AS (tidligere Skagerak Nett) har konsesjonen for området som Tønsberg kommer under. Lede er et av de største nettselskapene i Norge og har ansvaret for strømnettet til Vestfold, Grenland, Hjartdal og Svelvik. Det innebærer omtrent 200 000 kunder. 

Nettleie – hva er det og påvirker det strømpris i Tønsberg?

Vi betaler ikke bare for den strømmen vi forbruker, vi betaler også for å leie strømnettet slik at vi får strømmen transportert frem til boligen vår. Det er dette som er nettleie. Siden Lede AS er et stort selskap med mange husstander, påvirker det nettleien slik at den blir lavere. Det er flere husstander å fordele kostnadene ved drift, vedlikehold, beredskap og utvikling av strømnettet på. 

En del av nettleien er fast, det er det vi kaller fastledd. En annen del av nettleien er avhengig av hvor mye du forbruker, det kaller vi for energiledd. Til sist er også statlige avgifter i nettleien, faktisk består omtrent halve nettleien av avgifter til staten. 

Beboere i konsesjonsområdet til Lede As vil fra 2022 få nettleie etter ny modell som skal gjøre det billigere å forbruke strøm smart. Dette går ut på at man skal fordele strømforbruket sitt jevnt utover døgnet, slik at man unngår kapasitetsproblemer ved at mye strøm skal forbrukes samtidig. Da unngår man også en del utbygging av strømnettet. Dette er positivt både for miljøet og kostnadsmessig. Man vil altså bli belønnet med lavere nettleie dersom man klarer å fordele strømforbruket sitt jevnt. 

Hvordan bestemmes dagens strømpris?

Strømprisene settes på kraftbørsen. Vi samarbeider med de andre nordiske landene og har felles kraftbørs. Kraftbørsen heter Nord Pool, og her blir strømprisen for neste døgn satt omtrent klokken 14 daglig. Denne prisen kalles for spotpris, og det er det strømleverandørene må betale for å kjøpe strøm fra strømprodusentene.

Dersom strømprodusentene regner med å produsere mye, får vi høyt tilbud. Høyt tilbud påvirker prisen nedover. Dersom strømleverandørene regner med å kjøpe mye strøm på vegne av kundene, får vi høy etterspørsel. Dette påvirker prisen oppover. Om vi ser veldig enkelt på det så er det etterspørsel og tilbud som er de viktigste faktorene for prissettingen. Da er det logisk at prisene går opp når det blir kaldt, det er nemlig større etterspørsel på grunn av behov for oppvarming. 

Finn den beste strømavtalen i Tønsberg

I dag har man et hav av muligheter når det kommer til strømavtaler. Det finnes over 90 strømleverandører i Norge og storparten av disse vil konkurrere om deg som kunde. Med en håndfull forskjellige strømavtaler og tilbud hver seg, så sier det seg selv at valget kan virke overveldende. Det er absolutt ikke lett å lete igjennom flere titalls strømavtaler og tilbud fra lokale kraftlag, regionale strømleverandører og nasjonale aktører og det er før vi tar med i betraktningen at det finnes flere typer prisavtaler. Da blir det jo både dobbelt og trippelt med tilbud å se over.
Og hva slags strømavtale er faktisk best for deg? Noen foretrekker spotprisavtaler som gir fleksibilitet og muligheten til å spare på sikt, mens andre foretrekker tryggheten og stabiliteten som en fastprisavtale gir. 

Det er greit å nevne at vi anbefaler på det sterkeste at man holder seg unna strømavtaler med variabel pris, da disse ofte resulterer i unødvendig høye strømregninger og det viser seg gang på gang at denne typen strømavtale ikke er gunstig.   

Vi gjør jobben uten forpliktelser for deg

I dag er det ikke vanskelig å bytte strømleverandør. Du skal også slippe jobben med å innhente ulike priser på ulike avtaler fra ulike leverandører. Du fyller ut det lille skjemaet vårt med din informasjon og vi sørger for at strømleverandørene konkurrerer om å få deg som kunde. Vi gjør det gratis og du har ingen forpliktelser. Det er fullstendig opp til deg om du ønsker å bytte leverandør til sist.

Ofte stilte spørsmål

Hva er den billigste strømavtalen i Tønsberg?

Det er forskjellige fordeler og ulemper med de forskjellige strømavtalene. Om hovedprioriteringen er å finne laveste pris er det spotprisavtalene som har vist seg å være billigst over tid. 

Hvem er nettleverandøren min i Tønsberg?

Det er Lede AS som drifter strømnettet i Tønsberg. Mye av nettleien går til å betale drift og vedlikeholdskostnader av strømnettet. Disse kostnadene blir fordelt på husstandene i regionen.  

Når er strømmen billigst i Tønsberg?

Strømprisene varierer gjennom hele året, men vil være billigst på våren og sommeren, da det produserer med kraft lokalt og det ikke vil bli importert like mye kraft som på vinteren. Når det kommer til prisene gjennom en hel dag, så er det lavest pris midt på dagen og midt på natten. 

Sammenlign strømpriser nå

Strømprisen varier hvor i landet du bor. Skriv inn postnummer og finn billigste strømavtale.

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og Hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Heim
Hemne
Hemnes
Hemsedal
Herøy
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøysund
Nedre eiker
Nes
Nesbyen
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre Slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
Sørreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stad
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
Tjøme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
Træna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
Vadsø
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern