Billig strøm i Trøndelag Mars 2023

Finn beste strømavtale der du bor

Dagens strømpris øre/KWh, oppdatert 25 Mars 2023.

-8 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
632.53 kr
per måned
47.44 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Kun nye kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 75000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
-
Påslag
-8 øre
=
47.44 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 47.44 øre
632.53 kr
+
Fastbeløp til Agva Kraft
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
632.53 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
12 måneder
Garantet pris
788.20 kr
per måned
55.44 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
=
55.44 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 55.44 øre
739.20 kr
+
Fastbeløp til NorgesEnergi as
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
788.20 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
24 måneder
Garantet pris
1,203.93 kr
per måned
86.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
=
86.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 86.62 øre
1,154.93 kr
+
Fastbeløp til Talkmore
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,203.93 kr
1.99 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
766.73 kr
per måned
57.43 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
1.99 øre
=
57.43 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 57.43 øre
765.73 kr
+
Fastbeløp til Notodden Energi AS
1 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
766.73 kr
5 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
805.87 kr
per måned
60.44 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
5 øre
=
60.44 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 60.44 øre
805.87 kr
+
Fastbeløp til Luster Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
805.87 kr
6.5 kr øre/kWt
Påslag
6 måneder
Garantet pris
825.87 kr
per måned
61.94 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 40000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
6.5 øre
=
61.94 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 61.94 øre
825.87 kr
+
Fastbeløp til Sunndal Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
825.87 kr
6.2 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
870.87 kr
per måned
61.64 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Alle kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
6.2 øre
=
61.64 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 61.64 øre
821.87 kr
+
Fastbeløp til Ustekveikja Energi AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
870.87 kr
9.95 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
910.87 kr
per måned
65.39 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
55.44 øre
+
Påslag
9.95 øre
=
65.39 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 65.39 øre
871.87 kr
+
Fastbeløp til Hurum Kraft AS
39 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
910.87 kr

Finn en billigere strømleverandør i Trøndelag

Strøm Trøndelag

Er du klar over at du i løpet av et par minutter faktisk kan spare opptil flere tusen kroner i året på din strømregning? Dette høres kanskje ut til å være for godt til å være sant, men det stemmer altså. Å bytte strømleverandør har aldri vært enklere enn det er i dag, og er faktisk like enkelt gjort som sagt, også for deg som bor i Trøndelag. Alt du trenger å vite om hvordan du kan dra nytte av dette får du vite om du fortsetter å lese denne artikkelen. 

Om norsk strøm

Det norske strømmarkedet har aldri vært bedre tilrettelagt for forbrukeren enn det er i dag. Helt siden strøm ble konkurranseutsatt i Norge tidlig på nittitallet har antallet strømleverandører stadig økt. Resultatet av dette er økt konkurranse blant disse til å skaffe seg nye strømkunder, og også sørge for å ikke miste eksisterendes kunder til sine lokale konkurrenter. Det at man fritt kan velge seg hvem man vil bruke som sin strømleverandør er faktisk ikke mulig i alle land, og derfor noe man kan være takknemlig for i Norge. Norsk strøm er faktisk veldig billig sammenlignet med flere andre land, selv om det kanskje ikke alltid føles som det når man får strømregningen sin. 

Norge produserer mye fornybar, grønn energi ved hjelp av vind og vannkraftverk. Takket være kupert, regnfull natur og mye vind er det derfor mulig å bruke norsk strøm med god samvittighet. En stadig produksjonsøkning av norsk strøm, mye takket være nye vindkraftverk, gjør at Norge er godt egnet til å møte norske strømbehov med god samvittighet også i fremtiden. 

Greit å vite om strømregion Midt

Norge er i dag delt inn i ulike strømregioner, fem for å være helt eksakt; Øst (N01), Sør (N02), Midt (N03), Nord (N04) og Vest (N05). Av disse befinner Trøndelag seg i strømregion Midt, som vanligvis har blant de dyreste strømavtalene i landet. Strøm er generelt sett billig i Nord, hvor man er fritatt fra merverdiavgiften, og i Sør og Øst, hvor flere forbrukere deler på nett kostnadene. Trøndelag har et lavere antall innbyggere sammenlignet med andre deler av landet til å dele disse kostnadene. Heldigvis har det nylig vært et par endringer i form av sammenslåing av nettselskap som vil føre til lavere nettleie etter hvert for noen av strømkundene i Trøndelag, der særlig brukere av Tensio vil merke dette på sin strømregning. 

Hvorfor kan man ikke fritt velge strømselskap og nettleie?

Tjenesten med å drive strømnettet og levere strøm til norske hushold er monopolisert av staten, siden det er mer samfunnsøkonomisk å vedlikeholde ett enkelt strømnett i stedet for flere parallelle. De gir derfor konsesjon til strømselskap over hele landet til å ta seg av denne jobben, og derfor sørge for at du til enhver tid har tilgang til strøm i hjemmet ditt. Staten regulerer også hvor mye de har lov til å ta betalt for denne tjenesten, siden det som sagt er et monopol. Man kan derfor ikke fritt velge hvilket strømselskap man vil benytte seg av, på samme måte som man velger strømleverandør. Prisen du betaler for nettleie vil derfor være den samme for deg uansett hvem du benytter deg av som strømleverandør. 

Hvilken strømavtale er billigst og best i Trøndelag?

Om du vil vite hvilken strømavtale som er billigst for tiden er det mulig å enkelt finne ut av dette. Ved å lese gjennom statistikk fra NVE, Norges vassdrag og energidirektorat, kan man direkte sammenligne den gjennomsnittlige totalprisen ved et års forbruk av de ulike strømavtalene. Ved å gjøre dette kommer det tydelig frem at spotpris avtaler for tiden er det beste alternativet på sikt for deg som vil skaffe deg billig strøm i Trøndelag. Sjekker man i tillegg anbefalninger fra Forbrukerrådet er de også enige i denne konklusjonen, og råder så å si alle til å bytte til spotpris avtale for tiden. 

Leser man gjennom den samme statistikken fra NVE og følger de samme rådene fra Forbrukerrådet ser man også hvilken avtale man bør unngå. Det kommer tydelig frem at variabel pris avtaler for øyeblikket ikke er veldig gunstige, og heller ikke har vært det de siste årene. I tillegg har Forbrukerrådet foretatt såkalte stikkprøver, der det viser seg at de som benytter seg av spotprisavtaler for øyeblikket betaler både to og tre ganger mer enn markedspris for sin strøm.  Vil du ha billig strøm i Trøndelag er det derfor sterkt anbefalt å skaffe seg en spotpris avtale, og for all del unngå variabel pris avtaler. 

Hva er forskjellen på den vanligste strømavtalene?

Fastpris er en strømavtale der prisen man betaler for strøm aldri vil forandre seg, og være den samme gjennom hele avtaleperioden. Man er derfor pris sikret for hele avtale perioden. 

Variabel pris er en strømavtale der prisen man betaler for strøm vil kunne forandre seg hver fjortende dag gjennom avtaleperioden, selv om den ikke alltid gjør dette like ofte. Man er derfor pris sikret i minst to uker om gangen.

Spotpris er en strømavtale der prisen man betaler for strøm vil forandre seg fra time til time gjennom hele avtaleperioden i takt med prisendringer på kraftbørsen. Man betaler altså ulik pris for strøm gjennom hele avtaleperioden. 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan finner jeg billig strøm i Trøndelag?

Er du interessert i å finne den billigste strømavtalen i Trøndelag er dette faktisk veldig enkelt å gjøre i dag. Det eneste du trenger å gjøre er å bruke vår sammenligningstjeneste for strøm. Da vil du enkelt kunne se de beste tilbudene i Trøndelag og velge det som passer best for din husstand.

Hvor kommer strømmen jeg kjøper i Trøndelag fra

I Norge produseres det mye strøm i form av vann- og vindkraft. NVE’s klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i 2020 viste at så mye 98 prosent av strømmen som ble brukt kom fra fornybare energikilder. Strømmen du bruker kommer oftest fra lokale vannkraftverk. 

Når er strømmen billigst i Trøndelag?

Det er mange faktorer som utgjør strømprisene. Siden mesteparten av strømmen i Norge kommer fra vann- og vindkraft vil været over tid påvirke strømprodukjsonen. I en periode med spesielt lite regn for eksempel vil nivåene i vannmagasinene være lave og det blir produsert mindre strøm. Strømprisene stiger også når mange bruker strøm samtidig. Når det blir kaldt om vinteren går det mye strøm til oppvarming som driver prisene opp. Strømmen blir derfor billigst om sommeren. Fra dag til dag er strømmen billigst midt på dagen og på natten. 

Sammenlign strømpriser nå

Strømprisen varier hvor i landet du bor. Skriv inn postnummer og finn billigste strømavtale.

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og Hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Heim
Hemne
Hemnes
Hemsedal
Herøy
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøysund
Nedre eiker
Nes
Nesbyen
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre Slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
Sørreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stad
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
Tjøme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
Træna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
Vadsø
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern