Vannkraft

til lands. Hvorfor er det egentlig sånn, og hva gjør akkurat vann så gunstig i Norge?