(iBergen.no) I tillegg til samfunnsstraff må den nå 16 år gamle gutten belage seg på en lang utsettelse av førerkortet.

Grisekjørte i stjålet bil
I løpet av tre og en halv måned i fjor stjal den da 15 år gamle gutten én moped og til sammen ni biler. En av dem stjal han to ganger og kolliderte med den under andre kjøreturen.

Den unge biltyven hadde med ulike kamerater på flere av kjøreturene. To dager på rad ble ungdommene tatt mens de suste avgårde i 140 og 160 km/t i 80-sonen.

Kolliderte i fjellvegg
I midten av september gikk det riktig galt. Med to kamerater som passasjerer, kjørte gutten bilen i fjellveggen på Forland. Bilen var totalvrak og måtte kondemneres etter heisaturen.

Han tilsto uforbeholdent da saken kom opp for Nordhordland tingrett onsdag. Tilståelsen fikk betydning for straffeutmålingen, men retten bemerket også den livsfarlige kjøringen.

- Stor risiko
«I skjerpende retning må det ses hen til at bilbrukstyverier er til stor ubeleilighet for de som rammes og at kjøringene i høy hastighet, og uten obligatorisk trafikkopplæring, har medført stor risiko for skade på siktede selv, hans passasjerer og for andre trafikanter.» heter det i dommen.

Hans lave alder gjorde at fengselsstraff ble uaktuelt. Istedet ble han dømt til 180 timer samfunnsstraff. Han må også vente til han er 21 år før han kan ta førerkort på bil.

Les flere nyheter på iBergen.no