Gå til sidens hovedinnhold

Norge skal bli kongen av rekevann

Innovasjon Norge med offensivt miljøfokus.

Kosmetikk fra alger, drivstoff og plastflasker fra tang, kunstsilke fra kvist og trær, enzymer fra rekevann, biogass fra avfall, medisiner fra sopp:

Nettverk for industriell bioteknologi, som ble lansert denne uken, skal gjøre Norge til et foregangsland i miljøvennlig bruk av bioteknologi, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

«Lønnsomt og samtidig bærekraftig næringsliv er fellesnevner for de 36 aktørene som denne uken samlet seg i paraplyorganisasjonen Nettverk for industriell bioteknologi. Samarbeidet skal finne løsninger på enorme utfordringer innen matproduksjon, råvareknapphet, miljøforurensning, energiforsyning og klimaendringer. Verdens befolkning er forventet å øke til ni milliarder innen 2050. I samme periode øker matbehovet med 70 prosent og energibehovet med 100 prosent. Ny teknologi, særlig bioteknologi, og behovet for å erstatte petroleum med fornybare råvarer er de to viktigste drivkreftene bak den fremvoksende bioøkonomien», heter det.

- Bort fra oljen
- Den viktigste industrielle revolusjonen i det 21. århundre er overgangen fra petroleum til fornybare, biobaserte råvarer. I dag er olje grunnlaget for 90 prosent av verdens kjemiske industri. Verden må optimalisere bruken av fornybare ressurser samtidig som vi utvikler miljøteknologi, sier Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge i en kommentar.

Nettverk for industriell bioteknologi er et initiativ fra et samlet norsk virkemiddelapparat: Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Samspill
- Nettverkets hovedoppgave er å bidra til økt innovasjon gjennom samspill på tvers av sektorer, spredning av kunnskap, og ved å stimulere nye prosjekter og industrielle partnerskap. Nettverket vil være et instrument for å realisere Regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi og skape kontakt med internasjonale kunnskapsmiljøer og markeder, sier Ole Jørgen Marvik i Innovasjon Norge, en av initiativtakerne bak etableringen av nettverket.

Han fremholder at man i Norge har bygget høy kompetanse innenfor bioteknologi gjennom langsiktige investeringer, noe som gir muligheten til å skape nytt, kunnskapsbasert næringsliv tuftet på fornybare råvarer fra landbruk, skogbruk og marin sektor.

- Kan bli ledende
«Norge kan bli en ledende nasjon i utnyttelse av tømmer og marine råvarer. Borregaard i Sarpsborg er eksempelvis et av verdens mest avanserte bioraffinerier for tømmer, og Marine Bioproducts i Austevoll er en pioner innen raffinering av restråstoff fra fiskeri og oppdrett. En annen aktør er Statoil, som har store planer om dyrking av tang til bioenergi og kjemikalier», heter det i meldingen.

Fakta om bioøkonomi

  • Bioøkonomien innebærer bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til blant annet mat, medisiner, kosmetikk, kjemikalier, plastprodukter, smøremidler eller drivstoff.
  • Bioøkonomi spenner over mange sektorer. Den kobler primærproduksjon fra jordbruk, skogbruk og fiskeri med med avansert industriproduksjon innen mange markeder.
  • I EU anslår man at den kunnskapsbaserte bioøkonomien bidrar til en verdiskaping på om lag
  • 15 000 milliarder kroner og mer enn 20 millioner arbeidsplasser.
  • Hver euro investert i EU-finansiert forskning og innovasjon i bioøkonomien er anslått å utløse 10 euro av bioøko-sektorene i 2025
  • Regjeringen la frem en strategi for bioteknologi i desember 2011. Ifølge strategien vil en satsing på bioteknologi bidra til å sikre konkurranseevnen til norsk næringsliv og bidra til fortsatt god sysselsetting.

Kommentarer til denne saken