US Airways Flight 1549 var på en ruteflygning mellom LaGuardia lufthavn og Charlotte/Douglas International Airport. 15. januar 2009 ble flyet tvunget å nødlande i Hudsonelva like etter takeoff. Alle 155 ombord overlevde.

Et sammenstøt mellom fugler og fly, et såkalt bird strike, var årsaken til nødlandingen.

Bird strikes i Norge

Ny statistikk fra Luftfartstilsynet viser at så langt i år er det registrert totalt 418 bird strikes ved norske flyplasser.

90 av disse har forekommet ved Stavanger lufthavn Sola.

- Om sommeren, når rullebanen er varm, kan det være flokker med 100-200 fugler som setter seg på rullebanen, forklarer lufthavnbetjent Haakon Geleta Høgaas til Avinor.no.

Laser mot bird strikes

På Sola er det blant montert tre store laserkanoner som overlapper hverandre og dekker alle områder av kritisk betydning.

- Erfaringene med disse er svært gode. Når laserstrålen beveger seg inn i flokken, kommer reaksjonen umiddelbart. Fuglene fjerner seg, sier Høgaas.

Det brukes også håndholdte lasere, med en rekkevidde på halvannen kilometer, som er enkle å ta med i patruljebilene.

Hvorfor Sola så utsatt?

Sjef for operativ drift Morten Wathne ved Sola forklarer det med at Sola ligger veldig nære sjøområder med stor konsentrasjon av fugl.

- Flyplassen ligger også i trekkområdet for en rekke arter.

Videre forklarer Wathne at de har dedikert «Bird Control Vehicle» med en mann som patruljerer og driver med skremming i form av pyroteknisk skremmeskudd, håndholdt laser og i noen tilfeller avliving med hagl.

- Hittil i år er det avlivet 135 fugler. Hovedsakelig måker.

Widerøe-fly mot fugl

Et Widerøe-fly av typen DH-8100 med 39 seter ble i august i år stående på bakken i Hasvik etter at propellen traff en gås.

- Fuglen traff propellen på vei inn for landing i Hasvik. Det er noe som skjer spesielt på denne tiden av året, uttalte Infomasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe til fd.no.

Flyet blir stående til en tekniker fra Tromsø kommer for å sjekke propellen.

Widerøe får ca. 40 "Bird Strikes" i løpet av et år, og i slike tilfeller det tas rutinemessige undersøkelser.

- Det er skrekkelig kjedelig når det skjer, for vi blir stående på bakken, men det er sikkerheten som kommer først.

Måker oftest involvert

I Norge er måker oftest involvert bird strikes, forklarer forsker Christian Kierulf Aas ved Fly/fugl-kontoret på Zoologisk museum ved Universitetet i Oslo.

- Deretter kommer spurvefugler og vadefugler. I verden forøvrig er også måker og spurvefugler oftest involvert, mens rovfugler, vadefugler duer følger deretter.

Bird strike kan være farlig

- En bird strike er potensielt farlig, understreker forskeren.

- For flyselskapene er det både store økonomiske kostnader og flysikkerhetsrisiko som bekymrer.

Videre forklarer forklarer Aas at forskere har estimert kostnadene til den samlede flyindustrien i verden til å være 1,2 milliarder US dollar årlig.

Artikkelen er først publisert på klikk.no. Les også:

Så farlig er egentlig turbulens

QUIZ: Vet du hvor flyplassene ligger?

Dette hater flyvertinnen