Gå til sidens hovedinnhold

Norge har ingen kontroll med hvitvaskings- maskin

- Det faller utenfor regelverket.

Den digitale valutaen Bitcoin er i slaget som aldri før. Valutaen er en heldigital, og er ikke underlagt det normale finansielle systemet i verden - mye fordi grunnlaget er nettopp at en ikke ønsker å forholde seg til nasjonalstater.

Les også:

Bitcoin er i tillegg til å være en valuta, også et transaksjonssystem. Dermed er det ingen banker eller selskaper som Visa som sitter og kontrollerer transaksjoner.

Vanlige regler gjelder ikke

I vanlige finansielle institusjoner, har alle selskaper som håndterer transaksjoner en plikt til å varsle om mistenkelige transaksjoner som en tror kan være hvitvasking eller unndragelse av skatt. Men dette gjelder ikke for Bitcoin.

- Systemet har ikke noe overstyring, eller styring av kurs/valutautvikling. Det er heller ingen hvitvaskingsrutiner for bruk og handlemønstre, og vanlige bank- og valutarutiner gjelder ikke, sier ekspert på økonomisk kriminalitet Kjell-Ola Kleiven i RIGNorge til Nettavisen NA24.

Gjennomsiktig - og anonymt

Bitcoin er i utgangspunktet helt gjennomsiktig fordi alle historiske transaksjoner er åpent for alle å se på. Problemet er at en bare ser hvilke kontoer som handler. Det er ingen mulighet til å se hvem som eier en Bitcoin-konto, før eventuelt valutaen byttes inn i vanlige penger i en banktransaksjon. Dermed er systemet i utgangspunktet svært godt egnet til å gjemme unna penger fra beskatning, og ikke minst lyssky virksomhet.

Bitcoin var den vanlige betalingsmåten på det enorme illegale markedet Silk Road, som ble raidet av FBI tidligere i år, og der en beslagla over 140.000 BTC fra den antatte hovedmannen.

Enorme svingninger i verdisettingen av Bitcoin, i tillegg til muligheten til å opprette anonyme kontoer som gjør det å følge legitime pengestrømmer umulig, gjør også at systemet er nær sagt skreddersydd for hvitvasking av penger. Ved rett bruk av systemet er det svært lett å kunne sannsynliggjøre både enorme tap og gevinst.

- Kriminelle nettverk pøser penger inn i Bitcoin og henter ut gevinst uten at regelverk kan stoppe det, sier Kleiven til Nettavisen NA24.

Forbudt bare ett sted

Og foreløpig ser det ikke ut til at noen myndigheter klarer å hindre nettopp dette. Thailand har innført forbruk mot bruk av systemet, men ellers har myndigheter få om noen sanksjonsmuligheter overfor systemet.

- Likviditet i «reelle» penger må alltid ligge til disposisjon dersom aktørene ønsker å veksle fra bitcoins til for eksempel US dollar eller euro. Foreløpig foregår denne virksomheten utenfor kontroll av myndighetene, og risikoen er ukjent, skrev Finanstilsynet i sin Risiko og sårbarhetsanalyse i fjor.

Finanstilsynet har tidligere henvist til at «amerikanske myndigheter har signalisert at de ønsker å fjerne dette systemet før godtroende brukere blir for mye involvert», men dette ser ikke ut til å skje. En føderal domstol slo i sommer fast at Bitcoins er penger, og det amerikanske justisdepartementet sa nylig at systemet kunne ha sine fordeler.

Det betyr derimot ikke at det finnes noe som helst kontroll med systemet. Økokrim avviser å svare på spørsmål fra Nettavisen NA24 om hvordan de ser på Bitcoins, og mener de ikke er rett adressat, selv om systemet kan brukes til hvitvasking og skatteunndragelse.

- Faller utenfor regelverket

Finanstilsynet bekrefter at de ikke har noen kontroll.

- Bitcoins faller på det nåværende tidspunkt ikke innenfor det gjeldende norske finansregulatoriske regelverket, sier kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad til Nettavisen NA24.

De venter i stedet på eventuelle initiativ fra Europa.

- Finanstilsynet er kjent med at det pågår en diskusjon på europeisk nivå med hensyn til eventuell regulering av Bitcoins og andre virtuelle valutaer, særlig i lys av den hvitvaskingsrisiko som foreligger ved slike anonyme betalingssystemer, sier Singstad.

Han understreker at selv om Bitcoins ligger utenfor regulatorisk kontroll, er hvitvasking av penger ulovlig uansett metode.

Har det noe for seg i Norge?

Finanstilsynet henviser ellers til tidligere finansminister Sigbjørn Johnsens skriftlige svar til Ketil Solvik-Olsen tidligere i år, på spørsmål rundt Bitcoins.

Her skriver Johnsen indirekte at han ser liten grunn til at Bitcoins skal ha et legitimt grunnlag i Norge.

- Norge er et av de land hvor digital betaling er mest utbredt, og det er god tilgang på effektive, billige og sikre elektroniske betalingsløsninger både for kjøpere og selgere. I 2011 behandlet bankene nesten 2 milliarder betalingsoppdrag fra kunder (eksklusive minibank). Av disse ble 98,7 prosent innlevert til bank i elektronisk form. Norge ligger også i verdenstoppen når det gjelder bruk av betalingskort, og det gjennomføres i gjennomsnitt mer enn 4 millioner kortbetalinger med norske betalingskort hver dag. Med et så velfungerende ordinært betalingssystem, og med store verdisvingninger for virtuelle valutaer, er det foreløpig lite sannsynlig at Bitcoins vil oppnå stor utbredelse i Norge, skrev Johnsen.

Han påpeker at risikoen er stor, men at det for enkelte kan ha klare fordeler.

- Utbredelsen til virtuelle valutaer som Bitcoin vil blant annet avhenge av pris, tilgjengelighet og tillit til bankene og de ordinære betalingssystemene. For forbrukere vil det være svært høy risiko ved å bruke slike virtuelle valutaer sammenlignet med å bruke det ordinære betalingssystemet. Virtuelle valutaer har derfor særlig potensial til å bli utbredt i markeder hvor tilliten til bankene og det ordinære betalingssystemet er lav, eller i land med dårlig utbygde elektroniske betalings­systemer eller som har innført valutarestriksjoner.

Han understreker samtidig at det er vanskelig å gjøre noe som helst med systemet.

- En utfordring ved Bitcoins er at systemet er desentralisert, påpeker den tidligere finansministeren.

Kommentarer til denne saken