Finanskrisen har skremt nordmenn vekk fra det spanske feriehusmarkedet.

Svikten i Spania bidrar i sterk grad til at totalsalget av ferieboliger i utlandet fortsetter å falle inneværende år.

- Det har vært skrevet veldig mye negativt om Spania. Det har nok skremt en del fra å kjøpe, sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret til Nettavisen.

16 prosent ned siden mai
Prognosesenterets siste fritidsmarkedsundersøkelse viser et kraftig fall i interessen for feriebolig i utlandet. Bare siden mai i år er fallet på 16 prosent.

I undersøkelsen blir nordmenn blant annet spurt om hvilke konkrete planer de har for kjøp av feriebolig de neste 12 månedene.

Av totalt 125.000 husstander som sier de har slike planer, svarer 31.000 at de har planer om kjøp av feriebolig i utlandet.

Dette er en nedgang på solide 26 prosent fra toppen i mai 2008, da 42.000 svarte at de hadde planer om kjøp i utlandet.

Utviklingen er motsatt for ferieboliger her hjemme, der nordmenns kjøpsiver øker.

- Ikke så hardt rammet
Øye tror ferieboligmarkedet utenlands lider under konjunkturnedgangen. Han mener imidlertid det ikke er noen grunn til å skygge unna Spania.

Nordmenn er konservative, og kjøper stort sett på tradisjonelle steder som solkysten og i området rundt Alicante.

Selv om prisene har falt også her, er det langt unna det krakket man har sett andre steder i det spanske boligmarkedet.

- De områdene der nordmenn kjøper er ikke så hardt rammet. Selv om prisene har falt, er det fortsatt utbygging og aktivitet. Det betyr at man får solgt det man har, sier øye.

Spania sto i november for en markedsandel på 18 prosent i Prognosesenterets undersøkelse. Så sent som i mai i år var andelen på 28 prosent.

Tabellen nedenfor viser fordelingen (hvor nordmenn har planer om feriehuskjøp i utlandet).

OMRÅDE

ANDEL

Sverige

30%

Spania

18%

Italia

5%

Frankrike

5%

Øvrige middelhavsland

13%

Verden for øvrig

ca 30%

(Kilde: Prognosesenteret)

Og hva forventer nordmenn å måtte betale for feriehuset sitt?

I november for et år siden svarte de spurte at de i snitt ville betale 1,5 millioner kroner. Et år senere er forventet pris – eller betalingsvilje, om man vil – falt til 1,25 millioner.

I utrygge tider ser det ut til at nordmenn vender nesen hjemover. I toppåret 2006 kjøpte nordmenn 9000 feriehus i utlandet. I 2007 og 2008 falt det til henholdsvis 7500 og 6100, og i år antas det at det vil bli solgt 5000 ferieboliger i utlandet.

Til tross for nesten en halvering siden 2006, understreker Øye at vi snakker om historisk høye tall. Så sent som mot slutten av nittitallet lå det på 2000-3000.

- Utlandet svikter hver gang vi har en konjunkturnedgang, sier han, og viser til salget av ferieboliger som under jappetiden på 1980-tallet steg 10-gangeren til et nivå på nesten 3000 i året, for så å falle ned mot 400 under konjunkturbunnen i 1992/93.

Deretter steg det jevnt og trutt til enn topp på 5000 ved årtusenskiftet, for så å falle til 4000 i 2002/03, før det igjen begynte å stige.

Fritidsmarkedsundersøkelsen gjennomføres av Prognosesenteret to ganger i året. 1000 husstander blir spurt om de har konkrete planer om kjøp av fritidsbolig det kommende året, og hvor de eventuelt vil kjøpe; på fjellet, ved kysten, i innlandet, eller i utlandet. I undersøkelsen går det frem at 125.000 husstander har planer om å kjøpe. Dette er et langt høyere tall enn det reelle tallet for omsetninger, som i år trolig vil ligge i området mellom 15.000 og 20.000. Slik sprøsmålene er stilt, måles temperaturen på markedet gjennom uttrykt kjøpsinteresse, men det er også snakk om «folks drømmmer», sier Porgnosesenteret.