(SIDE2): Både blåskjell og krabber som spiser skjellene kan periodevis være giftige. Blåskjell lever av å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan produsere stoffer som kan være giftige for mennesker, skriver forskning.no .

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Store mengder gift
Giftstoffene tas opp og konsentreres i skjellene og når skalldyr, som for eksempel brunkrabbe spiser skjell får de i seg giften. Slik kan både skjell og krabber inneholde store mengder gift.

Symptomer
En av de mest kjente typene av blåskjellforgiftning i Norge er Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP). Symptomene er diaré, kvalme, oppkast og magesmerter etter å ha spist giftige skjell eller krabber. Det tar fra en halvtime til noen timer fra man har spist skjellene til man blir syk. Symptomene forsvinner av seg selv etter et par-tre dager. I Nord-Norge er det nervegiften PSP (Paralytic Shellfish Poisoning toksin) som gjør at folk ikke bør spise blåskjellene. Dette er en nervegift og om du blir nummen i leppa av å spise skjellene må du oppsøke lege med en gang.

Vi ringte Mattilsynets seniorinspektør, Merete Hestdal og stilte noen spørsmål:

- Hva er det verste som kan skje om man spiser dårlige blåskjell?
Å få i seg nervegiften PSP er alvorlig. De første symptomer er nummenhet i lepper og i munnen pga. lokal absorpsjon av PSP-toksiner. Disse følelsene sprer seg til ansiktet og nakken. Ofte oppleves prikkende følelse i fingre og tær, samt hodepine og svimmelhet. Man føler seg slapp og «svevende» og får utydelig tale. Nedsatt motorisk evne er vanlig, og etter hvert utvikles problemer med respirasjonen, først som trang strupe. Under alvorlige forgiftninger opptrer muskulære lammelser. Dødsfall skyldes lammelse av respirasjonsorganene.

- Er det slik at man ikke kan spise skjell som har fått sol på seg?
Hvis de ligger for lenge i varmen så kan de bli fordervet. Men skjellene som ligger i fjæra og får sol skal tåle det.

- Hvorfor skal man ikke spise de skjellene som ikke åpner seg?
Som regel kan det være døde skjell og ikke noe matinnhold i dem. De kan også være fordervet så det beste du gjør er å kaste dem.

- Hvordan er algeoppblomstringen i år?
I Nord-Norge har det vært mest algeoppblomstring de siste årene. PSP har det vært mest av på vår og forsommeren i år.
I Oslofjorden har det vært bedre enn de fleste andre steder. Innenfor Drøbaksundet har vi uttakssted. Ålesund og Molde har hatt en litt lengre periode med PSP i år, helt fram til slutten av juni. Kaldere vann og mindre lys gjør at skjellene «går i hi» og sparer på giften fra året før.

Sjekk hvor du kan spise blåskjell her.

Tester vannet
Hver uke i sommerhalvåret tas det vannprøver fra en rekke steder langs norskekysten som undersøkes for forekomst av giftalger. Dersom man finner store mengder giftalger, samles det også inn prøver av blåskjell.

Pass på selv
Er du usikker på om du kan spise blåskjellene du har plukket? Ring blåskjelltelefonen på: 820 33 333.

Fakta om blåskjell
Blåskjellet kan bli opptil 10-15 cm langt. Blåskjellet består av to skjell som ved hjelp av to lukkemuskler åpnes og lukkes. Kun strandkrabben og sjøstjerner har krefter nok til å tvinge skallene fra hverandre og ete blåmuslingen. Blåskjell kan høstes og spises til alle årstider, men marine algegifter i skjell kan også forekomme til alle årstider.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!