Gå til sidens hovedinnhold

Blir det bare bakrus i år?

Investorene har hatt en ellevill fest på Oslo Børs de siste årene. Hvordan blir 2008?

Børsåret 2008 er akkurat ute av startblokken og spørsmålet er om ikke optimistene tyvstartet for tidlig i år. De siste årene har vært fantastiske for investorene på Oslo Børs. De tre foregående årene har hovedindeksen på Oslo Børs steget mellom 32 og 40 prosent hvert år. Hva skjer i 2008?

NA24 - din næringslivsavis

En vinterdag i 2003 kom aksjeoppturen som en orkan etter at stemningen nådde bunnen etter nesten tre år med svært depressiv børsstemning. Siden da har aksjene på Oslo Børs steget med over 380 prosent. Fasiten for 2007 er nå klar, i fjor steg hovedindeksen 11,5 prosent til 490,79 poeng. Dermed ble det tosifret vekst for det norske aksjemarkedet enda et år.

Kredittkrisen utviklet seg
I sommer ble finansmarkedene rammet av en sommerforkjølelse etter at flørten i det amerikanske boligmarkedet for alvor var over. Senere har denne forkjølelsen utviklet seg til noe mer alvorlig. Selv om sluttdiagnosen ikke foreligger er tilliten i kredittmarkedet rammet. Bankene stoler ikke på hverandre til å kunne håndtere økende tap relatert til misligholdte boliglån i USA. Det har medført at det å skaffe seg kortsiktig lån blir stadig dyrere.

Selv om sentralbankene og finansvesenet rundt om i verden har skrevet ut en hestekur er det dessverre få tegn på at sykdommen er i ferd med å slippe taket. Dette vil ha enorm betydning for børsåret 2008. Så langt har man fryktet at tillitskrisen i kredittmarkedet vil smitte over på resten av finansmarkedene.Den viktige oljeprisen

Utviklingen på Oslo Børs vil også være veldig avhengig av hva som skjer med oljeprisen. Størstedelen av verdiene på Oslo Børs er knyttet til nettopp oljeindustrien. Selv om StatoilHydro står for rundt en fjerdedel av verdiene som er notert på Oslo Børs, er det en rekke andre selskaper som også vil være avgjørende for utviklingen fremover. Analytikerne og økonomene ser stadig behov for olje- og oljerelaterte produkter. Den enorme veksten i Kina og ellers i Asia gjør at råvarer setter stadige prisrekorder.

Så har også tilfellet vært i 2007. Rekordsvak dollarkurs mot flere av de viktigste sammenlignbare valutaene er noe av forklaringen for de store utslagene i råvaremarkedet og den skyhøye oljeprisen. Ved inngangen til det nye året er det ingen umiddelbare tegn til at etterspørselen kommer til å avta i stor grad. Behovet for energi er stadig økende og siden olje er den enkleste og mest tilgjengelige energiformen i det globale markedet skal det svært mye til før et voldsomt prisfall slår inn.

USA er motoren
Trusselen er utviklingen i den amerikanske økonomien og hvor store ødeleggelser den brutte tilliten i kredittmarkedet vil få på verdensøkonomien. Motoren i økonomiverden er fortsatt USA, men vel så viktig er at det som skjer der vil få store konsekvenser for hjelpemotorene i Europa og ikke minst Kina.

Skeptikerne til utviklingen i USA blir stadig flere. Stagflasjon og resesjon er moteordene som benyttes av økonomene. I korte trekk betyr det at det blir full brems i veksten som har preget verdens største økonomi de seneste årene samtidig som prispresset øker. For bare kort tid siden var søkelyset rettet mot det dundrende handelsunderskuddet til USA.

Rentenivået i USA blir stadig lavere og forventningene er at denne tendensen vil fortsette. Sammen med et elendig boligmarked reduserer det investeringsmulighetene for amerikanerne. Derfor ser det lysere ut på andre siden av dammen, med tanke på aksjemarkedet. Der er investeringsalternativene færre. Det som skjer på Wall Street er fortsatt veldig viktig for Oslo Børs, men det fremstår som et mulig valg for norske investorer. Om ikke i form av ren spekulasjoner i aksjer, men gjennom fond.

Økt konkurranse fra rentemarkedet
Konkurransen kommer ikke bare fra andre utenlandske aksjemarkeder. Stigende rente og økt kamp om bankkundene har gjort at innskuddsrenten har skutt i været. Dermed blir banken et godt alternativ for dem som sitter med penger til overs. Islendingene har for alvor inntatt det norske bankmarkedet. De er i beit for innskudd siden det har blitt langt dyrere å låne fra andre banker. For å lokke til seg norske kroner er de villig til å gi en solid innskuddsrente.

Pensjonsordninger vil også fremstå som alternativer for Ola og Kari nordmann. Selv om private personer får stadig flere valg vil ikke det ha mye å si for Oslo Børs. Utlendingenes andeler på børsen øker stadig. Oslo Børs har hatt en vellykket strategi der de har lokket til seg utenlandske profesjonelle investorer. Dette skyldes i stor grad den høye oljeprisen, men Oslo Børs som en markedsplass har også hatt stor suksess med å friste utlendingene.

Derfor vil det som skjer utenfor Norges grenser være vel så viktig for utsiktene i det regulerte norske aksjemarkedet. Utlendingene som investerer i det norske aksjer er dessuten mer opptatt av de likvide og større selskapene på Oslo Børs. Aksjer som kalles verdiaksjer, altså der selskapene verdsettes relativt lavt i forhold til underliggende verdier som resultat og omsetning samt bokførte verdier.

Skuffelser straffes
Selskapene og deres inntjening vil være avgjørende. I takt med stadig høyere aksjekurser har også selskapenes inntjeningsvekst vært imponerende. Dette må fortsette for å tilfredsstille kravene i til utviklingen. Tendensen de siste månedene er at de selskapene som skuffer blir hardt straffet. Eksemplene har vært mange og milliardene har forduftet i løpet av kort tid. Ingen tegn tilsier at dette ikke vil fortsette. Selskapene i både Norge og ellers i verden må innfri, hvis ikke er investorene nådeløse.

Andre halvår ser bedre ut enn første halvår. Stemningen er for dårlig nå i inngangen til året og sentimentet blant investorene er også nær et bunnivå. Usikkerheten vil bidra til at markedet må vente at volatiliteten vil fortsette de neste månedene. Det betyr at de store svingningene som har preget børsbildet det siste halvåret ikke er over.

Selv om festen og jubelen tilsynelatende er avtakende blant spekulantene og aksjeeierne, er ikke utsiktene like dystre. Med fortsatt høy oljepris og sterkere dollar er nedsiden begrenset, hvis ikke verdensøkonomien kollapser. Konkurransen fra boligmarkedet er dessuten langt på vei over.

Med økende usikkerhet og en mer uklar utvikling i de internasjonale finansmarkedene fremstår bankboken stadig mer forlokkende med sine høye renter.

Verdien på Oslo Børs er likevel rekordhøye, og den vil ikke være mye lavere eller høyere ved utgangen av 2008. Det spørs om det er nok for bortskjemte investorer på Oslo Børs som er blitt godt vant med tosifret oppgang i aksjemarkedet.

Reklame

Slik sparer du enkelt 600 kroner på mobilabonnementet