(Nordstrands Blad)

FOLLO: – Trafikkreglene er slik at du kan sykle to i bredden, det er det heller ikke alle som vet. Vi er også en del av trafikkbildet, så det er egentlig av sikkerhetsmessige årsaker. Det viktigste er at alle viser litt hensyn, både syklister og de som er ute og kjører, sier Oskar Kleven, leder av Follo sykkelklubb, til Østlandets Blad.

Han presiserer at de ikke ønsker å ligge mer enn 15–20 syklister i én gruppe, slik at det skal være mulig å kjøre forbi, og at de prøver å finne muligheter hvor bilistene kan passere.

Kleven har også tatt en runde internt med medlemmene, og sitter igjen med inntrykket av at forholdene er blitt bedre de siste årene. Nøkkelen er ryddig opptreden fra både syklister og bilister. Han har summert opp fire punkter Follo sykkelklubb skal huske på når de er ute på veien:

* Alle må følge trafikkreglene når det gjelder lys og vikeplikt.

* Vis tydelighet med tegn i god tid, bli sett og se deg for.

* Få øyekontakt med sjåføren.

* Slipp biler frem, vink de frem eller sving inn på busslomme.

Så hvorfor sykler de ikke på gang- og sykkelveien? Da er de ikke til hinder for bilistene, vil du kanskje spørre.

– Gang- og sykkelveien er for dem som ikke trener. Vi sykler i opp mot 50 km/t, da blir det ganske skummelt å møte gående på en gang- og sykkelvei. Vi sykler i veien av omtanke for andre syklister og gående, for det hadde blitt veldig mange flere farlige situasjoner på gang- og sykkelveien. De som trener landevei har et fartsnivå som ikke egner seg der, sier Kleven.

Flere situasjoner med tuting og spyling

Kleven sykler selv mindre enn for noen år siden, men syntes da det var ganske ille på veiene. Da opplevde han mye tuting og mange situasjoner hvor han ble snittet av en forbipasserende bilist. Noen ganger måtte han ringe politiet.

– I år har det allerede vært et par situasjoner med spyling og tuting før påske, blant annet på Gamle Mossevei, forteller han.

Marius Gunnerud, leder for nærpolitiet i Follo i Øst politidistrikt, sier at de ikke får mange henvendelser om konflikter mellom bilister og syklister, men noen er det jo.

– Det går enten på en ulykke, eller noe man opplever der og da. Trafikk er trafikk, sier han til ØB.

Gunneruds generelle oppfordring er å følge trafikkens «hellige gral»: Veitrafikklovens paragraf 3:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

I praksis betyr det at alle har rett til å ferdes på veien, men at ingen har rett til å hindre hverandre bevisst.

– Ha tålmodighet med hverandre, og gi hverandre litt handlingsrom, sier Gunnerud.

Saken fortsetter under bildet.


Må finne seg i det

Sykkelkontakt Øyvind Luke i Statens vegvesen i Akershus ser at de største konfliktene på veien skjer når bilister møter syklister i felt.

– Men det er rett og slett noe bilistene må finne seg i, sier han til ØB.

Luke oppfordrer til tålmodighet, og at bilistene ikke passerer før de har fått god nok sikt. Når de passerer, skal de over i motsatt kjørefelt, og ha minimum 1,5 meters avstand til syklistene.

– Hvis det blir lang kø, må syklistene kjøre inn til siden. Syklistene er veldig obs på dette, for de har ikke lyst til å bli upopulære. Og de sykler for eksempel ikke i rushet, sier Luke.

Åtte råd for skikk og bruk på veien

Statens vegvesens Del veien-kampanje har sammenfattet åtte råd for å unngå alvorlige ulykker mellom syklister og bilister.

1. Søk blikkontakt: Som syklist bør du søke blikkontakt med bilistene når du skal krysse en vei eller en avkjørsel. Se og bli sett, og faren er over. Smil gjerne også. Det kan løse opp i frustrasjoner og hindre aggressiv kjøring.

2. Gi tydelig tegn: Som bilist må du aldri slurve med blinklyset. Du kan ha en syklist i dødvinkelen som tror du skal rett frem. Som syklist må du rekke ut armen og gi tydelig tegn når du skal svinge. Dette er særlig viktig når du skal krysse kjørebanen, og svinge til venstre. Du kan ha en bil bak som er i ferd med å kjøre forbi.

3. Hold deg unna blindsoner: Som syklist må du aldri gli opp på høyre side av kassebiler og store biler i veikryss. Sjåføren har ikke mulighet til å se deg der. Hold deg alltid bak. Blindsonen er større enn man skulle tro.

4. Bruk lys og refleks: Det er påbudt å bruke hvitt lys foran og rødt lys bak på sykkelen ved dårlig sikt og i mørke. Bruk gjerne lys og refleks også på dagtid. da kan bilistene lettere seg deg i lav sol og motlys.

5. Se deg over høyre skulder: Som bilist må du alltid seg deg over høyre skulder for å se etter syklister, før du skal svinge til høyre, eller skal kjøre ut i en rundkjøring. Det kan være en syklist i dødvinkelen til høyre, når du kanskje er mest opptatt av om det er ledig til venstre.

6. Ikke sykle mer enn to i bredden: Hvis veien er oversiktlig og det er lite trafikk, kan dere sykle to i bredden. Det gir en kortere forbikjøringsstrekning for bilister.

7. Slipp bilister forbi: Vær oppmerksom på biler som ligger bak når dere sykler på landeveien. Gi tegn, og slipp bilister forbi ved første anledning.

8. Kjør forbi med god margin: Som bilist må du kjøre forbi syklister med større margin enn til biler, på grunn av dragsuget. Sett på blinklyset, og legg deg helst helt over i det andre kjørefeltet når du kjører forbi.