Gå til sidens hovedinnhold

Blir ikke tvunget til å selge lokalaviser

Amedia har fått medhold av tilsynet.

Medietilsynet har tidligere satt vilkår om at Amedia måtte selge seks aviser for å få lov til å kjøpe opp Edda Meida.

Dette skal Amedia ha klaget på.

Det nye vedtaket fra Medieklagenemda betyr at Amedia likevel kan beholde de seks avisene i Østfold og Akershus som Medietilsynet hadde pålagt konsernet å selge, skriver de i en pressemelding.

- Vi hilser Medieklagenemndas avgjørelse velkommen. Dagens vedtak er gledelig for norske lokalaviser, deres konkurranseevne og for det mangfoldet Amedia og våre lokalaviser representerer i det samlede mediemarkedet, sier konsernsjef Glenn Veiby i Amedia, i meldingen.

Han gleder seg over at de endelig kan se en avgjørelse i saken.

Da Medietilsynet fattet sitt endelige vedtak knyttet til daværende A-pressens oppkjøp av Edda Media 15. august i fjor, ble oppkjøpet godkjent under forutsetning av at avisene Østlandets Blad, Smaalenene Avis, Rakkestad Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis og Ås Avis måtte selges. Begrunnelsen var at Amedia ville få en for dominerende eierposisjon i medieregion Østviken.

Amedia påklaget dette vedtaket til Medieklagenemnda, og nemnda har nå godkjent oppkjøpet uten inngrep og dermed gitt Amedia medhold i konsernets klage

- Medieklagenemnda har i all hovedsak lagt de samme skjønnsmessige vurderinger til grunn som vi har gjort, blant annet ved å påpeke at mediemangfoldet i Østviken i stor grad påvirkes av Aftenpostens posisjon i regionen og av fremveksten av gratisaviser. Dagens avgjørelse viser at det i dagens mediesituasjon er problematisk å praktisere rigide regionale eierskapsgrenser. Dette må etter vårt syn åpenbart få konsekvenser for det pågående lovarbeidet om ny medieeierskapslov, sier konsernsjef Veiby, i meldingen.

Medieklagenemnda konkluderer enstemmig med at det ikke er formålstjenelig å gripe inn mot Amedias oppkjøp og med at den beregningsmåten Medietilsynet har lagt til grunn ikke er helt dekkende for hvilke aviser som faktisk leses i medieregion Østviken.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser

Kommentarer til denne saken