Den amerikanske sentralbanken øker sitt vekstanslag for 2009 og 2010, fremgår det av referatet fra det forrige rentemøtet, som ble offentliggjort tirsdag.

Sentralbanken ser nå en BNP-vekst i 2010 på 2,5 til 3,5 prosent. Det forrige anslaget, fra juni, var 2,1 til 3,3 prosent. Anslaget for 2009 er nå -0,4 til -0,1 prosent, mot -1,5 til -1,0 prosent i juni.

Derimot er anslaget for 2011 nedjustert til 3,4 til 4,5 prosent, fra 3,8 til 4,6 prosent i juni.

Det er likevel ikke noen jubelstemning å spore. Sentralbanken ser seiglivet arbeidsløshet fremover, på rundt 9,5 prosent i 2010.

Referatet gjelder rentemøtet 3. og 4. november, som endte med at sentralbanken holdt målet for styringsrenten uendret mellom 0 til 0,25 prosent. Banken har også fastholdt at den ekstremt lave renten kan ventes å vedvare.

Tidligere tirsdag kom det også en revisjon av BNP-veksten i tredje kvartal. I forhold til det første estimatet, ble denne nedjustert fra 3,5 til 2,8 prosent, noe som også var ventet i markedet.

Les mer: Jekker ned veksttakten i USA