Gå til sidens hovedinnhold

I 2007 fikk Jon-Are tillatelse til å bygge veranda - nå river kommunen den

- Kommunal galskap.

I 2007 fikk Jon-Are Andreassen tillatelse til å bygge veranda. Mandag iverksatte Bodø kommune riving, skriver Avisa Nordland.

- Det er galskap, sier Andreassen og rister på hodet.

Planker ligger i en stadig voksende haug på plenen i Røsholtveien 12 i Bodø, etter hvert som verandaen i andre etasje blir mindre og mindre.

- Dette er en lang historie, sukker bodømannen.

Fikk nabo-nei
I 2005 søkte han for første gang om tillatelse til å bygge veranda i andre etasje, og fikk avslag på søknaden fra bygningskontoret i Bodø kommune.

Andreassen hadde søkt om dispensasjon fra plan og bygningsloven for bygging nærmere enn fire meter fra nabogrense, noe som krever skriftlig samtykke fra nabo.

Naboen, som bor i andre halvdel av den vertikaldelte tomannsboligen, hadde ikke gitt sitt samtykke, og var ifølge et brev datert 13. desember 2005 årsaken til avslaget fra kommunen.

Fikk bygge-ja
I juni 2007 sendte Andreassen på ny en søknad om dispensasjon fra firemetersregelen. I juli 2007 ble søknaden godkjent av Bodø kommune, og alt lå tilsynelatende til rette for oppføring av en veranda i andre etasje.

- Sommeren 2008 bygde jeg verandaen. Men samme høst fikk jeg beskjed om at verandaen aldri skulle vært bygd, sier Andreassen.

Stoppordren kom 10. oktober 2008, og beordret en umiddelbar stans i oppføringen av verandaen. En måned senere fikk Andreassen beskjed om at byggetillatelsen var omgjort, da saken allerede hadde blitt behandlet av Fylkesmannen.?

Der ble det vektlagt at en slik veranda ville ha negativ innvirkning på naboeiendommen. Dette saksdokumentet hadde ikke bygningssjef Tor Åseng og Bodø kommune fått med seg da de ga tillatelse til bygging av veranda i 2007.

- Vi var helt sjokkerte. På dette tidspunktet var verandaen ferdigstilt, sier Andreassen.

- At vi skal bli skadelidende på grunn av en mulig feil i saksbehandlingen er for oss helt uforståelig. Jeg har ikke gjort noe galt, og har fulgt alle prosedyrer som skal følges.

Har sendt klagebrev
- Dette har vi ventet på i flere år, sier Karen Pettersen.

Hun og ektemannen Odd bor vegg i vegg med Jon-Are Andreassen, og har ikke gitt sitt skriftlige samtykke til at Andreassen skulle få bygge veranda i andre etasje.

- Vi sa først nei. Så gikk det noen år, og så søkte han på nytt til kommunen. Da fikk han tillatelse til å bygge. Så fant kommunen ut at de hadde gjort feil.


Pettersen sier at hun og ektemannen har sendt flere klagebrev til kommunen.

- Åjada, vi har klaget på verandaen. Det har gått mange brev til kommunen. Det har vi brukt mange timer på. Nå rives verandaen.

- Det skal bli så godt, at. Dette har vi irritert oss mye over.

- Hvorfor ønsker ikke dere at deres nabo ikke skal ha veranda i andre etasje?

- Fordi det gir innsyn i halve stua vår.

- Har du forståelse for at de ønsker å ha en veranda i andre etasje?

- Ja, på en måte. Men når de er to mennesker kan de klare seg med én veranda. Vi har aldri vurdert å bygge ut, vi har en veranda på baksiden av huset. Den er ikke så stor, men.

- En lettelse
I et møte i planutvalget i Bodø kommune i februar 2009 ble det enstemmig vedtatt at Andreassen skulle holdes økonomisk skadesløs i forhold til de kostnader han har hatt, samt utgifter til tilbakeføring.

Mandag startet Geir Antonsen og Harry Engseth fra Gunvald Johansen arbeidet med å rive Andreassens veranda.

Anbudet fra Gunvald Johansen er på 170.000 kroner.

- Jeg har aldri vært borti noe sånt - å rive noe som var godkjent, sier Engseth mens han kaster en planke ned på plenen.

Andreassen selv sier at han har holdt på med saken så lenge at det er en lettelse at verandaen nå blir revet.

- Hva skal jeg gjøre?

Ordfører: - Heldigvis sjeldent
Ordfører Ole Hjartøy (H) erkjenner at saken ikke har vært håndtert på en god måte fra kommunens side.

Hjartøy satt selv i planutvalget da Jon-Are Andreassen søkte om byggetillatelse i 2007.

- Det viste seg at Bodø kommune ikke hadde gjort det de skulle. Jeg skjønner at Andreassen ikke har vært fornøyd med kommunen. Hele saken er trist, og det er politisk enighet om at Andreassen skal få dekt alle sine kostnader knyttet til saken. Det har vært en forutsetning hele veien.

Ordføreren sier at han har forståelse for Andreassens belastning i saken.

- Det er ikke hyggelig å være oppi denne type tvist. Heldigvis skjer ikke dette ofte. Det er sjelden byggetillatelser blir trukket tilbake. Denne saken har vært vurdert i mange ulike instanser, blant annet hos Fylkesmannen og Sivilombudsmannen. Det er trist at Andreassen og hans familie blir skadelidende.

Les flere saker i Avisa Nordland

Kommentarer til denne saken