Salige Frank Aarebrot var en foregangsmann på så mange vis. Blant annet initierte han 200 sider-serien til Kagge med bøker om blant annet Krigen og USA. Det blei som mye annet han tok i en suksess og heldigvis finnes det verdige forlengere av det Aarebrot satte i gang. Torbjørn Færøvik er så avgjort en av dem.

I fjor ga Kina-kjenneren Færøvik ut "Kina på 200 sider". Nå er det giganten litt lenger vest som står for tur og Færøvik tar oss med på ei rundreise i Indias historie som er både lettlest, interessant og ikke minst usedvanlig lærerik.

Det slår meg raskt at sjøl om jeg ser på meg sjøl som gjennomsnittlig oppdatert og pålest, så var det ikke mye jeg kunne om India - før nå.

På et pedagogisk vis og med et svært så godt tastatur tar Færøvik oss gjennom den lange og den nære historia, folkeslagene, religionene, befolkningseksplosjonen - det bor 1.4 milliarder i India nå!!! - løsrivelsen fra Det britiske samveldet, utskillelsen av Pakistan - både øst og vest -, Nehru/Gandhi-dynastiene, fattigdommen vs det høye utdanningsnivået og den mulige veien videre, slik at vi på et lettfattelig vis virkelig skjønner kompleksiteten, vanskene og potensialet til dette enorme landet.

Når så boka er rikt og godt illustrert på et vis som bygger opp om teksten, så har dette blitt en herlig, nyttig ikke minst viktig historietime om et land som betyr mye for mange nå og som kommer til å bety enda mer i tiårene som kommer. Torbjørn Færøvik er og har ei viktig stemme.