Det som har skjedd med og rundt terrororganisasjonen IS de seineste tiåra, har skremt oss alle kraftig. Sjøl om en del av våre landsmenn har vært involvert, så har vi nok følt at det hele har foregått på trygg avstand fra vår egen andedam. Etter at store deler av verdenssamfunnet gikk sammen for å utrydde kreftbyllen, kjente vi kanskje ei stund på at dette mørke kapitlet i historia var over. Slik har det dessverre vist seg at det ikke er.

Med dette som bakteppe tar forfatteren bak "Business" og "Barcode", som begge fikk strålende mottakelse, men som dessverre gikk meg hus forbi, Terje Bjøranger, oss med inn i ei fortelling og i et landskap som er skremmende - og alt for nært.

Det har jo vært spekulert i om IS og deres medkompanjonger ville dukke opp andre steder på kloden enn der vi har lært dem å kjenne. Bjøranger, som er politiadvokat i Kripos til daglig, har flytta "Kalifatet" til Norge og Sverige og det har han gjort på et vis som er både troverdig og dermed usedvanlig skremmende. Kunne det/de ha oppstått her? Bjøranger får meg til å tro det og derfor bør vi være veldig på vakt.

Storyen er lagt til Oslo og diverse steder i Sverige, blant annet Malmö. Alt henger sammen med alt og samarbeidet mellom politiet i de to landene kan vise seg å bli avgjørende. Bjøranger kan dette miljøet svært godt og tar oss med på "innsida" på et mer enn troverdig vis. Persongalleriet hans, både innenfor IS, miljøene der de blir rekruttert fra og på etterforskersida er av slaget jeg har tro på - vi blir kjent med dem på godt og mindre godt.

Storyen er spennende gjennom alle de 400 sidene og jeg blir sittende igjen med følelsen at hvis ikke dette ryddes opp i så kan det gå riktig ille. Om det gjør det? Det anbefaler jeg alle thriller/krim-venner å finne ut av. Terje Bjøranger har nemlig skrevet en en thriller som tar tak i deg og som nekter å gi slipp.