Alle bønder på internett

Alle landbrukseiere i Norge får nå kart over egen eiendom på nettet. - Bondens hverdag blir enklere, sier Norges Bondelag.

- Å få tilgang til kartverk som viser gårdens areal på rett måte til enhver tid, er svært positivt for den enkelte bonde. Dette vil gjøre planleggingen av gårdsdriften mer effektiv, sier næringspolitisk sjef Per Agerup i Norges Bondelag til det oppdragsbaserte nyhetsbyrået Newswire.

All info på nett
Jordbruksarealet i Norge endrer seg stadig. Dyrket mark gror til eller nydyrkes, og grenser endres. NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging arbeider nå med å kartlegge dette arealet, og informasjonen gjøres tilgjengelig på internett.

- Før måtte bøndene bruke mye tid på å innhente informasjon om egen eiendom. Nå kan de med et enkelt tastetrykk laste ned økonomisk kartverk på nettet. Den digitale tjenesten vil forenkle driften, gi bedre oversikt og gjøre det lettere å planlegge utnyttelse av eiendommen. Kommunene vil også få et verktøy for å ta vare på dyrket jord og kulturlandskap, sier statssekretær Leif Helge Kongshaug i Landbruks- og matdepartementet.

Prosjektet «Gårdskart på Internett» finansieres av bondeorganisasjonene og Landbruks- og matdepartementet. Utviklingsarbeidet er også delvis finansiert gjennom Høykom.

Store endringer
I følge NIJOS har landbrukslandskapet i Norge endret seg drastisk bare de siste 50 årene.

- Tidligere kunne landskapet se ut som et lappeteppe med små jorder iblandet beiter, åkerholmer, steingjerder og store trær. I dag er dette bildet enkelte steder erstattet av store sammenhengende åkrer, eller gjengroing med busker og skog. De nye kartene vil fange opp endringer som nydyrking, gjengroing og omlegging til andre formål, sier Karbø.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.