Fra januar til februar steg prisene på omsatte borettslagsleiligheter med 2,0 prosent målt ved gjennomsnittlig kvadratmeterpris, viser statistikk fra Garanti Eiendomsmegling.

Prisnivået er 9 prosent høyere enn for ett år siden og tilbake på rekordnivåene fra 2007 og 2008. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i februar 2010 var 21.458 kroner, mot 19.652 kroner for ett år siden.

- Eiendomsmarkedet er inne i en stabil og positiv utvikling, og vi ser nå at prisfallet vi fikk fra våren 2008 på det nærmeste er reversert. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er nå på nivå med mars 2008, etter å ha steget på det nærmeste kontinuerlig fra januar i fjor. Salgsvolumet er også økende, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.

Statistikken til Garanti er ikke sesongjustert. Ifølge den bredere statistikken til Eiendomsmeglerforbundet og Eiendomsmeglerforetakenes Forening er februar tradisjonelt en måned med god prisutvikling. Denne statistikken kommer mandag.

I februar ble det i gjennomsnitt lagt inn 4,1 bud pr borettslagsleilighet, noe som er ett bud mer enn i forrige måned, men noe lavere enn i februar 2009. Gjennomsnittlig antall budgivere i februar var 1,5, og dette er en nedgang på 0,4 sammenlignet med forrige måned og en nedgang på 0,3 sammenlignet med for 12 måneder siden, ifølge meldingen fra Garanti.

Gjennomsnittlig antall omsetningsdager ble redusert til 71 dager i februar. Dette er 2 dager mindre enn i januar, men 9 dager mer enn i samme måned i fjor.

Garanti Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger. Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned.