1. januar 2008 trer den nye eiendomsmeglingsloven i kraft.

- Et par av endringene som kommer er lenge etterlengtet, men ellers blir dette en slags opprydning i ordensregler for meglere, sier administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund Peter Batta til Nettavisen.

Provisjon vs timepris
En av de største nyhetene er at du nå kan velge å betale megleren en timepris, i stedenfor å betale henne provisjon som i dag. Hva som vil lønne seg er ikke Batta sikker på.

- Dette blir litt gambling fra selgers side. Hvis salget går kjapt og greit vil det stort sett lønne seg med timepris, men i et tregt marked kan det være smart å velge provisjon, mener han.

Megleren må heretter opplyse selger om hva hun tar i provisjon og hva som er timeprisen hennes. Deretter blir det opp til selgeren å velge betalingsform.

- Totalprisen ved valg av timepris blir helt avhengig av effektiviteten til megleren og hvor lang tid det tar å få solgt leiligheten din, sier Batta.

Tips hvis du skal selge
Han er spent på hvordan de nye prisene vil slå ut.

- Den riktigste prisen vil være å bruke timesats. Da får du fram hvor lang tid det tar å selge en bolig og en antatt riktig timepris. Det kan bli moro å få testet ut om provisjonssatsene til meglerne har vært for høye eller ikke, synes Batta.

Han drister seg til et lite råd hvis du har tenkt å selge bolig i nærmeste framtid.

- Jeg tror jeg ville valgt timepris hvis jeg skulle solgt bolig nå. Men da må du følge med på at megleren bare fører effektive timer på prislisten, sier Batta.

(Se under bildet for utdrag av den nye eiendomsmeglingsloven).

De nye reglene
Etter den nye lovgivningen blir dette noen av de viktigste reglene meglerne og deres kunder møter i fremtiden, i følge Huseiernes Landsforbund:

Ansvarlig megler
Hvert oppdrag skal ha en ansvarlig megler, og denne personen må ha eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse som jurist. Vedkommende er overfor oppdragsgiveren ansvarlig for gjennomføringen av hele oppdraget, og kan ikke sette bort viktige oppgaver til andre. For eksempel må han selv besiktige og undersøke eiendommen, og det er han som skal avholde budrunder og kontraktsmøte.

Egenhandel
Dette er fortsatt forbudt, men nå kommer også plikt til å opplyse om megler har noen personlig eller økonomisk interesse i den enkelte handelen.

Uavhengighet
For å sikre at man får uavhengige råd hos megler, skal meglerforetaket ikke kunne formidle eierskifteforsikringer mot vederlag. Lån skal derimot fortsatt kunne formidles mot betaling, men bare slik at partene får skriftlig informasjon om dette på forhånd. Og ingen ansatte i meglerforetaket skal få noen form for vederlag i forbindelse med kredittformidlingen.

Agentvirksomhet
Uavhengigheten understrekes også ved at megler forbys å være partsrepresentant på noen måte, slik at han for eksempel ikke skal kunne opptre som agent ved formidling av boliger i utlandet. Megler er mellommann; han skal ikke være selger.

Provisjon eller timepris?
Selger vil nå få et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utlegg megleren regner med. Og megler plikter å gi tilbud basert både på timepris og på provisjon, noe som kan føre til at enkle oppdrag i et godt marked kanskje vil gå mest etter timeregning i fremtiden.

Progressiv provisjon bortfaller
Megler skal ikke ha den sterke egeninteressen i en høy kjøpesum som ligger i større provisjon jo høyere pris som oppnås. Dette gjorde megler til ”selgers mann” i for stor grad, og fratok ham nøytraliteten som en mellommann bør ha.

Innsynsrett i budjournalen utvides
Megler skal nå uoppfordret gi kjøper og selger kopi av budjournalen straks handel er kommet i stand. Og de øvrige budgiverne kan kreve kopi av journalen i anonymisert form når budrunden er avsluttet, uavhengig av om handel er kommet i stand eller ikke.

Sikkerhet
30 millioner er beløpet meglerforetakene må stille som sikkerhet, mot 20 nå, slik at forbrukerne får vesentlig større vern mot tap om noe skulle gå galt.

Batta mener de tre viktigste reglene i prioritert rekkefølge er regelen om utdanning, regelen om innsyn og bortfallet av progressiv provisjon.

- Vi er glade for at kravet om meglingsutdannelse nå styrkes. Det har vært litt for mange ”bilselgere” som har kjørt for fort i svingene og gjort dårlige salg, sier han.

Hva synes du om de nye reglene? Kommenter under.