*Nettavisen* Nyheter.

Boligsmell for toppadvokater

Foto: (Google Maps)

KPMG-topp Per Ivar Skinstad og Kluge-partner Sverre André Holm må ut med millioner i erstatning etter boligspekulasjon.

11.04.10 16:47

Sjefen for KMPG Law Advokatfirma, Per Ivar Skinstad (52), inngikk i januar 2007 kjøpekontrakt på seks leiligheter i Arelia borettslag på Furuset i Oslo for rundt 12 millioner kroner.

SELGE BOLIGEN? Sjekk ut Nettavisens tjeneste

Skinstad håpet å tjene vel en million kroner på denne eiendomshandelen. Meningen var at meglerne i Terra Eiendomsmegling skulle videreselge leilighetene med solid fortjeneste før prosjektet sto ferdig. Dette var før finanskrisen.

Mange spekulanter

Mange gjorde som Skinstad i de dager. Det hadde funket godt, og gitt svært lettjente penger for spekulantene i det glødende boligmarkedet som rådde frem til finanskrisen satte inn høsten 2007. Borettslagsprosjekter spratt opp overalt. De heldigste kjøpte flere leiligheter ved byggestart, og videresolgte med god gevinst når leilighetene sto ferdig.

Skinstad kom inn i Arelia-prosjektet gjennom assistentmegler Jens Christian Killengren i Terra Eiendomsmegling. Sammen med ansvarlig megler Stian Johansen sto han for salget av borettslagsprosjektet på vegne av utbygger E.G. Bygg Oslo AS . Killengren er sønn av en KPMG-kollega og venn av Skinstad.

Krakk

Krakktilstandene i boligmarkedet satte imidlertid en effektiv stopper for salget av borettslagsleilighetene, og dermed Skinstads muligheter for gevinst. Det hele endte med at det ble foretatt dekningssalg av de seks leilighetene, med påfølgende krav fra utbygger om å få dekket tapet.

I det svake markedet ble fem av leilighetene solgt med et tap på vel 400.000 kroner (inklusive forsinkelsesrenter/omkostninger) under kjøpsprisen som var avtalt med Skinstad. Én ble solgt 230.000 kroner under avtalt pris. Avtalt bruttopris for leilighetene lå mellom 1,9 millioner og 2,4 millioner kroner per leilighet, inklusive garasje og fellesgjeld.

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at Skinstad må betale E.G. Bygg vel 4,4 millioner kroner: 2,4 millioner kroner i erstatning for tap. I tillegg kommer forsinkelsesrenter på 1,8 millioner og saksomkostninger på 200.000 kroner.

Dommen omfatter også dekningssalg som ble foretatt av tre leiligheter i samme prosjekt kjøpt av partner Sverre André Holm (69) i advokatfirmaet Kluge. Han er meglerassistent Killengreens svigerfar. Holm hadde avtalt å betale 5,7 millioner for sine leiligheter. Holms Arelia-eventyr endte i stedet med dekningssalg og tap på 1,7 millioner kroner. Inklusive forsinkelsesrenter og saksomkostninger ble Holm dømt til å betale 2 millioner kroner i erstatning.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (KPMG)

Endelig har Oslo tingrett også bestemt at tapet i forbindelse med dekningssalg av en leilighet kjøpt av en venn av Killengren også skal dekkes. Dette dreier seg om en leilighet til to millioner kroner inklusive andel av fellesgjeld. Tap etter dekningssalg er 263.000 kroner, pluss 170.000 kroner i forsinkelsesrenter og 126.000 kroner i saksomkostninger.

Samlet tap for Terra-meglerassistentens forbindelser beløper seg således til vel 6,5 millioner kroner.

En real smell

De saksøkte skyldte på forsinkelser i byggeprosessen. Leilighetene skulle opprinnelig være ferdigstilt høsten 2007. Byggingen ble forsinket i flere omganger, men uten at de saksøkte protesterte på dette. Høsten 2007 ble det meddelt at ferdigstillelse var planlagt til oktober/november 2008.

Våren 2008 ble to av de saksøktes leiligheter forsøkt solgt. Da oppnådde man ikke ønsket pris. I november samme år kom det brev fra de tre saksøktes advokat, med krav om heving av kjøpet for samtlige 10 leiligheter.

Deres advokat var Holms kollega i Kluge, Audun Ludvig Bollerud. Han mente forsinkelsene medførte at potensielle gevinster gikk tapt. I et brev gikk det frem at hans advokat-klienter ville ha erstatning for tap som skyldtes fall i boligmarkedet.

- Gikk glipp av gevinst

«Det ble anført at den reelle årsaken til forsinkelser kunne tilbakeføres til feil og mangler ved byggesøknaden og en generelt avventende holdning fra utbyggers side. Det ble anført at den forsinkede leveringen medførte at kjøperne gikk glipp av en gevinst på mellom 150.000-200.000 kroner pr. leilighet som det ville bli fremmet erstatningskrav om», heter det i dommen.

I dommen står det videre:

«Retten bemerker at kjøpernes eneste interesse i prosjektet var å selge leilighetene videre til forbrukere for en høyere pris enn de selv hadde betalt. Retten finner det hevet over all rimelig tvil at kjøpernes krav om hevning var en følge av finanskrisen,(..)».

Retten anfører også at hevingen av kjøpene gjorde at utbygger, E.G Bygg, fikk alvorlige økonomiske problemer, og holdt på å gå konkurs.

Dommen gir fullt medhold til utbygger. De saksøkte fikk ikke medhold i noen av sine motkrav, blant annet om at det forelå forsinkelse av prosjektet som kunne gi grunnlag for erstatning.

Om de to advokatene må ut med saftige erstatningsbeløp, har de forhåpentligvis evne til å bære det. Per Ivar Skinstad hadde i 2008 en skattbar inntekt på vel 6,5 millioner. Sverre André Holms inntekt var samme år på 3,4 millioner, mens formuen var 5,7 millioner.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag