Torsdag ble det klart at det gamle kredittkassenbygget skal bli boligeiendom.

Bygget ligger i Middelthuns gate 17 på Frogner, like ved Frogner Stadion. Det er et svært attraktivt område i hovedstaden, og det vil nok bli hard kamp når boligene er på plass.

Det er veidekke og Obos som har inngått en foreløpig avtale med Norwegian Property, og kjøpet vil bli gjennomført så lenge «due diligence» går i orden. En bindende kjøpekontrakt er ventet å skje innen utgangen av januar 2012.

- Dette er en unik utviklingseiendom i et etablert og meget attraktivt boligområde, og et av få kommende store boligprosjekter i Oslo Vest, sier administrerende direktør for Veidekke Eiendom AS, Arne Giske, i en pressemelding.

Eiendommens selger, Norwegian Propertys, er også enig i at det bør være boliger på eiendommen.

- Det største potensialet for eiendommen Middelthuns gate 17 på sikt ligger innenfor boligkonvertering. NPRO er ikke et boligutviklingsselskap. Vi er godt fornøyd med de kommersielle betingelsene i avtalen og anser kjøpergrupperingen som meget godt egnet til å utvikle Middelthuns gate 17 til å bli et godt boligprosjekt over tid, sier administrerende direktør i selskapet, Olav Line.

Brutto verdi på eiendommen er 700 millioner kroner, som er 44 millioner over gjeldende verdivurdering.