*Nettavisen* Nyheter.

Full seier for borettslag

Foto: Even Landre (NA24)

Borettslag-gründerne Per Karsten Ims og Bo Christer Wik led et knusende nederlag i Oslo tingrett.

19.01.10 19:42

De 17 andelseierne i Pilestredet 103 fikk fullt gjennomslag i tingretten etter at de saksøkte utbyggerne Per Karsten Ims og Bo Christer Wik, deres selskaper Nordisk Eiendomsutvikling AS (tidligere Nunkun Invest AS), Nordisk Eiendomsforretning AS, samt Glitnir Bank Luxembourg.

Utbyggerne og selskapene deres ble saksøk på en rekke punkter, blant annet ugunstige låneavtaler, feil markedsverdi, manglende betaling av husleie og underslag av flere millioner kroner.

Dommen fra Oslo Tingrett er knusende for de saksøkte.

SELGE BOLIG? Finn megler

I dommen heter det blant annet at borettslaget løses fra låneavtalen og får en saftig erstatning:

* Borettslaget løses fra låneavtalen med banken, Glitnir Bank Luxembourg AS (het ISB Luxembourg S.A da avtalen ble inngåttt). Av et opprinnelig lånebeløp på 28,5 millioner, bestemmer retten at borettslaget skal slippe med 19,3 millioner.

* Utbyggerne Ims, Wik og deres selskaper dømmes til å betale erstatning til borettslaget med 10 millioner kroner. Retten er knallhard i sin kritikk av Ims og Wik, som også var tillitsmenn og andelseiere i borettslaget.

Retten mener de lot borettslaget kjøpe eiendommen i Pilestredet 103 for et beløp som var 10 millioner høyere enn markedsverdi. Glitnir er solidarisk ansvarlig for vel halvparten av erstatningssummen, ifølge dommen.

Betalte ikke leien
I tillegg dømmes Nordisk Eiendomsutvikling AS til å betale forfalt husleie med 678.000 kroner. Dette tilsvarer beløpet som selskapet lot være å betale i husleie for andeler det eide i borettslaget. Dette kravet ble ikke bestridt av selskapet.

Banken dømmes til å refundere renter på vel én million kroner. Dette svarer til den skjønnsmessig reduserte lånesaldoen.

Boretslaget Pilestredet 103 er et av mange borettslag med høy gjeldsgrad som ble etablert i årene før finanskrisen satte inn. Denne typen borettslag var svært attraktive for studenter og førstegangsetablerere. Inngangsbilletten var lav i form av et lite innskudd. Felleskostnadene knyttet til fellesgjelden var overkommelige på grunn av den lave renten, og avdragsfrihet de første årene.

Populære prosjekter
Prosjektene - de såkalte lavinnskuddsborettslagene - ble gjerne aggressivt markedsført. Det var eiendomsmeglerfirmaene Eiendomsnøkkelen og Poppe som markedsførte andelene i Pilestredet 103.

Utbyggerne Ims og Wik satt, gjennom Nordisk Eiendomsutvikling AS, med 4 av de 20 andelene i borettslaget. Dette var dels uferdige leiligheter, som utbyggerne skulle sette i stand, og selge ut innen utgangen av 2006. Dette skjedde ikke. I 2008 sluttet de å betale husleie for dem, noe som gjorde at de resterende andelseierne måtte dekke opp for dette.

Elendig økonomi
Økonomien i borettslaget var allerede elendig. Det hadde tatt opp et lån på 28,5 millioner kroner, mens prisen på bygningsmassen var 23 millioner. Retten finner det sannsynlig at utbyggerne har kanalisert det overskytende beløp på 5,5 millioner kroner til seg selv.

«Ims og Wik var vært majoritetsaksjonærer og styremedlemmer. Etter bevisførselen legger retten til grunn at motivet for de disposisjoner som har vært foretatt gjennom Ims og Wiks selskaper, har vært å sikre Ims og Wik profitt, på bekostning av borettslaget, på grunnlag av rettsstridige handlinger foretatt av Ims og Wik i egenskap av tillitsmenn i borettslaget. Etter en samlet vurdering anser retten at reelle hensyn taler for ansvarsgjennombrudd her», heter det i dommen.

Borettslaget tilkjennes saksomkostninger på 1,2 millioner kroner. Det er advokat Harald Hjort som har ført saken for Pilestredet 103.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.