Prisene på omsatte borettslagsleiligheter falt i mars, viser statistikk fra Garanti Eiendomsmegling.

Prisnivået er 2,3 prosent lavere i mars 2010 sammenlignet med februar 2010. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte borettslagsleiligheter var i mars 2010 på 20.957 kroner, mens det tilsvarende tallet i februar 2010 var 21.458 kroner.

Selv om prisene falt i mars, er det oppgang hvis man ser på en litt lengre periode.

Siden nyttår har prisene på borettslagsleiligheter steget med 1,0 prosent, og i løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 6,7 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på omsatte borettslagsleiligheter 19.647 kroner.

- Etter en relativt kraftig oppgang i årets to første måneder er det ikke overraskende at prisene synker nå i mars. Antall omsatte borettslagsboliger er betydelig høyere i mars sammenlignet med de foregående månedene, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.

Boligprisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned.

Tirsdag neste uke kommer eiendombransjens totale statistikk for mars.

- Det er sprikende signaler i markedet. Renten er fortsatt lav, bankenes utlånspolitikk forblir restriktiv, samtidig som det virker å være flere potensielle kjøpere i markedet enn det er selgere. Disse faktorene påvirker markedet i hver sin retning, og gjør det vanskelig å tolke og forutse hvilken vei markedet nå skal, sier advokat Torbjørn Ek, nestleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), i innkallingen til presentasjonen av tallene.