Her gjorde Oslo kommune alt feil

- Uforståelig, sier retten. Seks beboere får to millioner tilbake.

06.11.08 12:02

FEIL PÅ FEIL FRA 1997: Se oversikten nederst

Plan- og bygningsetaten rotet det kraftig til under byggeprosessen i leilighetsprosjektet i Dagaliveien 55 – 57 – tidligere Holmenkollveien 99.

Etter rettens syn er det nærmest uforståelig at byggeprosjektet i Dagaliveien 55 – 57 har gått så galt

Bygget er feilplassert slik at mye må gjøres om for å få det godkjent. Blant annet kreves omfattende veiarbeider, garasjer må omgjøres til boder og støttemur rives. Dette koster flesk.

Nå har beboerne i Dagaliveien vunnet en knusende seier i Oslo tingrett.

Flere saksbehandlere har vært involvert, og de har gjort graverende feil, mener retten:

* Prosjektet fikk igangsettingstillatelse selv om ansvarshavende entreprenør hadde trukket seg, og ingen ny var på plass

* De oppdaget ikke at ansvarshavende bare hadde godkjennelse for deler av prosjektet

* Brukstillatelse for én leilighet ble gitt uten at søknad om dette var sendt av godkjent søker.

* Kommunen foretok aldri kontroll underveis i byggeprosessen, og oppdaget da ikke at bygget var plassert feil

Dommerne i Oslo tingrett legger ikke fingrene imellom:

«Etter rettens syn er det nærmest uforståelig at byggeprosjektet i Dagaliveien 55 – 57 har gått så galt som det kommunens ferdigbesiktigelse i 2005 avslørte».

De seks beboerne har allerede lagt ut to millioner kroner. Dette skal de nå få dekket, ifølge den ferske dommen.

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

SELGE BOLIG? Vi har 150 meglere i basen

Her er feilene
Kommunen gjorde grove feil i saksbehandlingen. Bygget ble feiloppført.

Retten mener at Plan- og bygningsetaten ikke har ført kontroll med prosjektet slik loven krever. Dermed kunne byggeprosessen gå sin gang uten godkjent ansvarshavende, og uten kontroll med at plassering av byggene ble gjort i samsvar med intensjonene. Saksbehandlerne i Plan- og bygningsetaten får så ørene flagrer:

«Slik retten ser det har Plan- og bygningsetaten gjort svært alvorlige og grove feil i saksbehandlingen ... () ... Etter rettens syn må den saksbehandling som har funnet sted totalt sett i forhold til byggenes oppførelse kunne karakteriseres som nærmest blottet for kontroll og tilsyn».

Retting av feilene innbefatter blant annet utarbeidelse og innsending av ny byggesøknad med tegninger, omgjøring av garasjer til boder, riving av støttemur, samt betydelige veiarbeider.

HTML EMBED

Retten legger vekt på at brukstillatelse ikke ville blitt gitt dersom kommunen hadde ført kontroll med byggeprosessen slik den skulle. Da ville heller ikke kjøper betalt sluttoppgjør for den første av leilighetene. Uansett ville feilene blitt oppdaget på et langt tidligere tidspunkt, mener retten.

Hans Fredrik Harbitz var førstemann som kjøpte leilighet i Dagaliveien 55 /57. Han sier til Nettavisen at beboerne er glade for dommen, men at det viktigste nå er å bli enige med Plan og bygningsetaten slik at man kan få saken ut av verden.

- Vi håper å finne en løsning alle kan leve med - både vi og Plan- og bygningsetaten har brukt unødvendig mye tid og ressurser på denne saken, som vi for øvrig høyst ufrivillig har havnet i, sier Harbitz til Nettavisen.

MER FRA NETTAVISEN.NO/BOLIG:

Så lett åpner tyven døren din

Sov på trappa - våknet til ny bolig

Nå stuper boligprisene

Det det står på nå, er at kravet fra Plan og Bygg om at man «fjerner» veien som i dag gir atkomst med bil garasjeplan 2, det vil si andre etasje av garasjebygget. I praksis betyr dette at man må rive en støttemur, gjøre om veien, og gjøre om garasjene til boder. Dette vil koste en hel masse penger - penger som må dekkes av kommunen og Plan og Bygg, ifølge dommen.

I dommen tilkjennes beboerne til sammen 266.000 kroner i saksomkostninger.

Det er foreløpig uklart om dommen vil bli anket.

Bak prosjektet – som i utgangspunktet talte 9 leiligheter - sto Moderne Bygg AS (tiltakshaver og byggherre) og entreprenør Ingeniør A. Skeie AS som utførende entreprenør.

BYGGEPROSJEKTET STRAKK SEG OVER TEMMELIG LANG TID, OG DET VAR MYE FREM OG TILBAKE I PROSESSEN:

* Byggeplanene ble første gang godkjent i juni 1997.

* I februar 1998 mottok Plan og Bygg reviderte byggemelding, som ble godkjent i mars samme år.

* I oktober 1998 kom reviderte tegninger, og søknad om dispensasjon for utnyttelsesgrad. Denne ble avslått i mars 1999.

* Nye reviderte tegninger kom i april samme år. Nå var prosjektet vesentlig endret, med reduksjon av antall leiligheter fra 9 til 6.

* April 2001: Kommunen ga revidert og redusert pålegg om veiopparbeidelse for Dagaliveien. Dette arbeidet skulle utføres før brukstillatelse kunne gis.

* Igangsettingstillatelse gitt oktober 2001.

* Plan og Bygg på stedet og påviste husplassering i april 2002.

* Ansvarshavende trakk seg i mars 2003, og ba samtidig om at man godkjente navngitt ny ansvarshavende. Men denne personen søkte aldri om dette, og dermed sto uten ansvarshavende. Likevel fortsatte prosjektet.

* Beboerne Wenche og Hans Fredrik Harbitz inngikk kjøpekontrakt for seksjon nr. 2 i Dagaliveien 55/57. Sluttoppgjør på 5,2 mill. skulle betales ved overtakelse i mai 2003, forutsatt at brukstillatelse forelå.

* Harbitz flyttet inn i desember 2003. Fortsatt forelå ikke brukstillatelse, og sluttoppgjør ble holdt tilbake

* Økt press fra Adventuro - som nå hadde overtatt prosjektet fra Moderne Bygg AS - for at Plan og Bygg skal utstede midlertidig brukstillatelse. Dette for å få utbetalt sluttoppgjør

* Brukstillatelse utstedes april 2004.

* Mai 2004: OPAK avdekker byggtekniske manger, som fører til at Harbitz får vesentlig prisavslag. Dette avgjøres i et privat forlik, og har ikke noe med dommen i tingretten å gjøre.

* Plan og Bygg har ferdigbesiktigelse i oktober 2005 i forbindelse med at det var søkt om brukstillatelse for de andre boenhetene. oppdager kommunen alle feilene. Et av byggene ligger for nærme veien, og avkjørselen ligger på regulert veigrunn, og tilfredsstiller ellers ikke kravene.

* Plan og Bygg krever retting av mangler.

* April 2008: Harbitz stevner Oslo kommune for retten for å få erstatning for retting av de mangler kommunen/Plan og Bygg har pålagt. Også de andre beboerne, som er organisert i Sameiet Dagaliveien Panorama, går også til sak.

* 28. oktober 2008: Knusende seier for Harbitz og de andre beboerne i Oslo tingrett. Tilkjennes erstatning og fulle saksomkostninger.

GRATIS? Vi skaffer deg gode tilbud fra meglere

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.