*Nettavisen* Nyheter.

Hjelp ved leie-krangel

Selv om det kan virke enkelt å leie bolig, kan konflikter oppstå. Kontraktsvilkår og depositum er vanlige stridstemaer. Her er svarene på en del typiske spørsmål når en leie-krangel oppstår.

22.04.04 12:09

Forbruker-Rapporten har sett nærmere på problemene rundt et leieforhold, og oppsummert det på følgende måte:

Hvilke regler gjelder for husleieregulering?

Huseier kan kreve husleie og depositum, samt utgifter til strøm og oppvarming.

Begge parter kan kreve at husleien blir regulert en gang i året, i samsvar med alminnelig prisstigning eller prisnedgang. Prisjusteringen må varsles skriftlig minst én måned i forveien, og kan tidligst skje ett år etter at leiekontrakten ble inngått.

Dersom leieforholdet har vart i minst 2,5 år, kan hver av partene kreve leien økt eller redusert til gjengs leie.

Hvor mye kan utleier kreve i depositum, og når kan beløpet utbetales?

Utleier kan kreve depositum tilsvarende seks måneders leie. Pengene skal settes inn på en felles sperret konto, som kun kan benyttes med både leier og utleier til stede.

Hver av partene kan kreve depositumsbeløpet utbetalt.

Hvem er ansvarlig for reparasjoner og vedlikehold?

Når du flytter ut, har utleieren krav på at boligen leveres tilbake i den stand den var før leieforholdet ble inngått. Dersom du ikke sier fra om skader som det haster med å reparere, kan utleier kreve at du dekker en eventuell reparasjon.

Huseier har krav på erstatning hvis du ødelegger noe. Utleier plikter å holde boligen i den stand som følger av avtalen.

Når har huseieren gunnlag for å kaste meg ut av boligen?

En huseier kan kaste deg ut hvis du ikke har betalt husleie slik som dere har avtalt, eller at du ikke vedlikeholder eller er til skade for eiendommen og beboerne rundt deg.

Du kan også bli kastet ut dersom du lar andre bo der, eller at du bruker boligen til noe annet enn det som er avtalt. Utleieren må imidlertid gi deg en skriftlig advarsel om at leieavtalen sies opp. Bedrer du deg etter en advarsel, kan ikke huseier kaste deg ut likevel.

Ved grovt brudd på leiekontrakten kan huseieren heve kontrakten, og kreve at du flytter ut straks.

Du har ofte 14 dagers varsel når utleier vil kaste deg ut.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.