Leietrikset som sparer tusenlapper

Foto: Crestock.com

Så mye betaler du for å leie. Sjekk prisene her.

24.08.10 13:29

Mange er på desperat jakt etter ett sted å bo i disse dager. I utleiemarkedet er aktiviteten stor, og prisene fortsetter oppover, viser tall fra den siste Leiemarkedsundersøkelsen i regi av SSB.

SELGE HUSET? Finn megler

Har du noen i familien, eller venner, som leier ut, kan du være heldig å spare mye.

Leiemarkedsundersøkelsen viser nemlig store forskjeller i pris. For eksempel viser det seg at de som leier av slekt og venner i Oslo og Bærum sparer bortimot 25 prosent på leien fremfor å leie av andre private utleiere.

Subsidierte leieforhold
Undersøkelsen viser at relasjonen mellom leietaker og utleier har stor betydning for leienivået.

«På det norske leiemarkedet er det betydelige innslag av subsidierte leieforhold i form av utleie til familie og venner, i tillegg til store utleiere som kommuner og studentsamskipnader. Det private ikke-subsidierte markedet derimot består av private gårdeiere og gårdselskaper, eller andre private utleiere som leier ut boliger til andre enn familie eller venner. Felles for det ikke-subsidierte privatmarkedet er at leieforholdene avviker lite fra normale avtalevilkår», heter det i undersøkelsen.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig månedlig leienivå noen steder i landet avhengig av hva slags leieforhold du har :

Oslo + Bærum

Akershus (ex. Bærum)

Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø

Slekt/venner

7025

-

5502

Annen privat person

9290

6922

7018

Privat gårdeier/gårdselskap

8517

6716

7924

Kommune/studentsamskipnad

5430

5832

4513

Arbeidsgiver/annen

6861

-

-

Kilde: SSB/Leiemarkedsundersøkelsen.

Ser en på leiemarkedet totalt, koster en toromsleilighet i Oslo og Bærum nå 7.252 kroner per måned. Trenger du en treroms her koster det 9097 kroner.

Bærum dyrt
Ser en på prisene på landsbasis, koster tilsvarende leiligheter henholdsvis 5.281 kroner og 6.010 kroner.

Oslo og Bærum ligger altså klart over de andre regionene som inngår i undersøkelsen. Her er det vesentlig dyrere, også om vi sammenligner med andre byer.

Leien ligger i gjennomsnitt nesten 1.500 kroner høyere per måned enn snittet i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø, der månedlig leie er på 6.512 kroner. Andre byer med mer enn 20.000 innbyggere har en gjennomsnittlig månedlig leie på 5677 kroner.

Størrelsen teller
Ser man på boligstørrelsen, viser resultatene at leie per kvadratmeter faller jo større boligen er. På landsbasis har utleieboliger på 30-49 kvadratmeter en gjennomsnittlig årlig leie per kvadratmeter på 1.422 kroner, mens den tilsvarende leien for boliger i størrelsen 50-79 kvm ligger på 105 kroner.

Større utleieboliger på 100-119 kvadratmeter har en gjennomsnittlig leie på 847 kroner i året per kvadratmeter.

Lengden også
Ifølge Leiemarkedsundersøkelsen er leieforholdets lengde en viktig forklaringsfaktor til leienivået. For kontrakter inngått i 2010 og 2009 er gjennomsnittlig månedsleie 440 kroner høyere enn for leieforhold som startet for mellom to og seks år siden.

«Det kan ha sammenheng med at en utleier står overfor en risiko når han skal leie ut til en ny leietaker. Ved oppsigelse av en kontrakt vil det også være en risiko for at boligen blir stående uleid i en periode. I verste fall kan en utleier leie ut til en som ikke betaler og kanskje i tillegg påfører boligen skade. Jo lenger et leieforhold har fungert greit, jo lavere vil man normalt vurdere risikoen til å være», heter det.

Leiemarkedet i Norge domineres av relativt korte leieforhold, sannsynligvis fordi leieandelen er høyest blant yngre. I den siste leiemarkedsundersøkelsen (2010) er i overkant av 80 prosent av de registrerte leieforholdene inngått de siste seks årene.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.