Gå til sidens hovedinnhold

Må ut med 3,6 millioner for penthouse-leilighet de ikke vil ha

Paret frå Lindås nekter å overta leiligheten da de mener det er fullt av feil og er levert for sent.

I mars 2011 fattet et ektepar fra Lindås interesse i det pågående leilighetsprosjektet Alverflaten 70. De var flere ganger innom Sparebanken Vest og forhørte seg om leiligheti prosjektet, skriver Nordhordland.

Penthouse i Lindås

Det endte med at de i mars 2011 inngikk kontrakt om kjøp av en leilighet til nesten fire millioner kroner. Samtidig med signeringen betalte ekteparet et forskudd på 200 000 kroner. Ifølge kontraktens punkt fire skulle de innen overtagelsen betale restkjøpesummen på 3 650 000 kroner. Med tillegg av tinglysingsgebyr på 10 983 kroner gjensto dermed et restbeløp til betaling på 3 660 983 kroner senest samtidig med overtagelsen.

Den aktuelle leiligheten er en av to påkosta leiligheter i toppetasjen, ofte omtalt som en «Penthouse-leilighet».

LES OGSÅ: Nordhordlands dyreste hus

Ifølge tegningene var det opprinnelig en fireromsleilighet. Men det var gjort en del endringer underveis, slik at det de skulle overta var dermed en stor treroms leilighet.

Den 26. september 2012 sendte LAB innkalling til ferdigbefaring til ekteparet. Den 10. oktober 2012 undertegnet ekteparet på skjøte for leiligheten.

Det var fastsatt overtagelsesforretning på Alverflatens kontor mandag 15. oktober 2012. Ekteparet møtte ikke til dette møtet, og begrunnet dette med at det gjensto reklamasjonsarbeid. En uke eller to senere ringte Vatnøy fra Alverflaten til ekteparet, for å avtale et nytt møte. Da svarte de at de ikke ville møte, at de ikke ønsket å diskutere dette nærmere over telefon, og at Alverflaten ville høre fra ekteparets advokat i løpet av kort tid.

Under kommunens syning av leilighetene i samme tidsrom ble det avdekket avvik i forhold til arkitekttegningene, som lå til grunn for igangsettingstillatelsen. 12. desember var ferdigattesten fra kommunen klar.

Nektet å overta - fant nytt sted å bo

Men ekteparet ville ikke overta leiligheten og hadde alt i november erklært heving av kontrakten, tilbakebetaling av forskuddsbetaling, dagmulkt og erstatning. Kravene fra ekteparet ble bestridt, og det ble et krav at ekteparet overtok leiligheten umiddelbart. Om så ikke skjedde varslet Alverflaten 70 AS at de ville kreve kompensasjon for økonomisk tap, medregnet utgifter til annonsering og salg.

LES OGSÅ: Ni av ti fikk lavere takst

Det var ikke ekteparet enige i, da de mente at de skulle ha overtatt leiligheten i mai 2012, og ikke i desember 2012. manglene som ble påvist under ferdigbefaringen kommer på toppen av dette.

I Nordhordland tingrett krevde Alverflaten 70 at ekteparet betalte de 3,6 millionene de skyldte, pluss renter, for å få skjøtet på leiligheten. Ekteparet på sin side vil ha tilbake nesten 90 000 kroner de har lagt ut på materialvalg, som de ikke får brukt i leiligheten, da håndverkerarbeidet ikke var så godt utført som en kunne forvente. De ville og ha tilbake forskuddet på 200 000 kroner, dagmulkter på nesten 300 000 kroner og at kjøpskontrakten ble hevet.

Ekteparet har i mellomtiden funnet seg et nytt sted å bo, da deres gamle bosted er solgt.

- Bevisst risiko

Det kaller Nordhordland tingrett for en bevisst risiko tatt av ekteparet, i det de ikke har vært villige til å diskutere en minnelig ordning med Alverflaten. Retten peker og på at de tilpasningene ekteparet har gjort i leiligheten går ut over verdien på boligmarkedet, ved å lage et større teknisk rom og å fjerne et soverom.

Alverflaten 70 får kritikk fra retten for å ikke ha tilstrekkelig fokus på hvilke plikter som hviler på en utbygger etter bustadoppføringsloven, uten at retten finner grunnlag for å karakterisere dette som grovt uaktsomt.

LES OGSÅ: Boligdrøm ble gjeldskrise

Etter en samlet vurdering mener retten at avtalebruddet ikke kan oppfattes som vesentlig , og at det ikke var sterke nok grunner til å heve kjøpet. Dermed skal ekteparet heller ikke ha tilbake innbetalt forskudd på 200 000 kroner. De får heller ikke erstatning for merutgifter til tilpasninger og endringer i leiligheten.

På ett punkt vant ekteparet frem, og Alverflaten 70 AS må ut med nesten 300 000 kroner i dagmulkter på grunn av forsinkelser på byggeprosjektet.

Ekteparet har nå to uker på seg til å betale kravet på 3, 6 millioner kroner til Alverflaten 70. Da får også ekteparet overta leiligheten de i utgangspunktet ville ha.

Les flere saker i Nordhordland

Kommentarer til denne saken