*Nettavisen* Nyheter.

Nå kan du glemme å få dispensasjon

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Det blir strengere i strandsonen. Dispensasjoner skal ikke gis.

28.03.11 21:28

Det er resultatet for alle hytteeiere langs Oslofjorden av regjeringens nye strandsonepolitikk.

Den gode nyheten er til de som ikke hører til i de største pressområdene.

- Lettere
Langs store deler av kysten fra Stavanger og oppover vil det bli lettere å få tillatelse til etablering av for eksempel næringsvirksomhet langs sjøen.

Regjeringen presenterte fredag sine «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen». Stående og gående ble pressekonferansen holdt på Oslos paradestrand Huk. Til stede for regjeringen var statsminister Jens Stoltenberg, miljøvernminister Erik Solheim og kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Hensikten med de nye retningslinjene har vært å stramme inn et allerede strengt regelverk der det er nødvendig, og myke opp reglene i kystkommuner der presset på strandsonen ikke er så stort.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

- Vi har allerede 800-900 dispensasjoner i strandsonen årlig. Det skaper uro, sa miljøvernminister Erik Solheim.

Strengere i Oslofjorden
Etter de nye retningslinjene skal det ikke gis dispensasjoner i det hele tatt i oslofjordområdet.

«100-metersbeltet er av nasjonal interesse. Forbudet skal derfor praktiserers strengt og dispensasjoner skal unngås», heter det i de nye retningslinjene.

Kyststripen blir delt inn etter hvor stort press det er på utbygging i strandsonen. De strengeste reglene gjelder for alle kystkommuner i oslofjordområdet.

I praksis vil dette gjelde alle som har hytte i området fra svenskegrensen til Kragerø i Telemark.

Her er de viktigste konsekvensene:

  • Utvidelse av eksisterende bygninger skal skje i retning bort fra sjøen
  • Ytterligere privatisering og gjentetting av eksisterende arealer skal unngås
  • Eldre utbyggingsplaner som er i strid med nye regler skal revideres eller oppheves
  • Kommunene skal være svært restriktive til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende
  • Fortetting i eksisterende områder skal være godkjent i oppdatert kommuneplan og reguleringsplan.

Samtidig med innstrammingen i pressområdene, ønsker regjeringen å myke opp, for eksempel ved å gjøre det lettere for kystkommuner i distriktene å etablere næringsvirksomhet langs sjøen.

- Vi vil ikke at folk skal oppleve et millimetertyranni, sa Erik Solheim på pressekonferansen.

De reglene åpner for at kommunene skal få bestemme mer gjennom kommunale planer. Spesielt gjelder dette næringsutbygging.

Kysten blir delt i tre soner. I rød sone er det strengest. Dette er oslofjordområdet. I oransje sone er reglene noe mindre strenge. Dette er kyststripen fra Aust-Agder til Rogaland. I tillegg gjelder det kystkommunene rundt Bergen, noen få kommuner på mørekysten, samt kommunene langs Trondheimsfjorden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.