Det halvferdige boligprosjektet i Harald Hårfagres gate i Moss vil i løpet av uka bli lagt ut på nettauksjon for salg, skriver Moss Avis.

Det havarerte boligprosjektet som omfatter 21 leiligheter har stått halvferdig i to år og vært såpass mye utsatt for vær og vind at Bank2, som etter hvert har overtatt prosjektet, ikke lenger finner det formålstjenlig å bygge videre på de oppsatte elementene.

Skal fjernes
- Vi har bestemt oss for å fjerne de oppførte leilighetene og selge unna modulene i råbygget som er oppført, sier administrerende direktør Frode Ekeli i Bank2 til Moss Avis.

Allerede denne uka vil byggeelementene bli lagt ut på nettauksjon.

Tomten og fundamentet som er lagt, vil bli værende. Det betyr at banken nå vil gå inn og utvikle et nytt byggeprosjekt på eiendommen. Det lover Frode Ekeli skal skje så fort som mulig.

- Slik saken står nå, ser vi det som mest hensiktsmessig å bygge alt på nytt igjen. De gamle modulene må erstattes for å få den kvaliteten vi ønsker, sier sjefen i Bank2.

Stått i to år
Det var tilbake i 2012 at problemene for dette utbyggingsprosjektet som ligger rett bak forretningen til Ulrich Larsen på Jeløy, tårnet seg opp.

Selskapet Tangen Invest med Martin Tangen Gudmundsen fra Rygge i førersetet, kom da fullstendig på hæla økonomisk.

Rett før jul i fjor ble de halvferdige boligene lagt ut for tvangssalg, og som kreditor var det Bank2 som sto bak kravet om tvangssalg.

Tvangssalget endte imidlertid med at Bank2 selv overtok prosjektet for 10 millioner kroner.

I sommer ble saken tatt videre ved at Tangen Invest gikk konkurs etter en begjæring fra Bank2. Fortsatt strides partene om oppgjøret etter den konkursen.

Stor interesse
Boligprosjektet i Harald Hårfagres gate omfatter i alt 21 halvferdige leiligheter fra 60 til 90 kvadratmeter. I tillegg finnes det en parkeringskjeller med 26 p-plasser. Boligprosjektet er bygget opp på moduler fra Litauen.

Leilighetene i bygget ble lagt ut til et forhåndssalg allerede i 2010, og med priser fra 1,7 millioner til 2,4 millioner kroner, var kjøpsinteressen stor.

Alle som kjøpte seg inn i prosjektet, er nå blitt løst ut, og alle har fått pengene sine tilbake.

Hva skjer?
Hvordan Bank2 selv vil utforme dette leilighetsprosjektet, er ennå ikke helt klart.

- Slik saken står nå, må vi få inn en ny byggesøknad. Det er ikke skjedd, sier byarkitekt Nils Ellefsen i Moss kommune.

Ellefsen forteller ellers at kommunen tidligere har gitt pålegg om sikring av bygget og rydding av fortau.

Les flere saker i Moss Avis