*Nettavisen* Nyheter.

Slik unngår du boligmarerittet

Boligbygging construction spending housing starts snekker Foto: PAUL J. RICHARDS (Scanpix)

- Problemet er at hver gang politikerne ser en overtredelse, kommer det nye regler, mener Boligprodusentene.

01.09.11 15:32

Kvier du deg for å gå i gang med bygging? Det kan det være god grunn til - i alle fall dersom du vil utfordre myndighetenes mange begrensninger i friheten til å utfolde seg på egen eiendom.

SELGE BOLIG? Finn megler

Du har sikkert hørt om folk som har slitt i årevis med bygningsmyndighetene. Utbyggingssaker som har vandret fra den ene etaten til den andre, for så å bli forkastet i siste instans – og det til alt overmål av fylkesmannen i nabokommunen.

Men ikke alt er blitt mer komplisert, krevende og fordyrende. Det er også gjort grep som kommer deg som utbygger til gode.

Eksempler på dette er garantert makstid for saksbehandling, og forenklet byggesaksbehandling.

I prinsippet skal ingen nå vente lenger enn 12 uker på å få byggesaken avgjort - altså i form av en rammetillatelse.

Men det forutsetter at alt går på skinner - og det gjør det selvsagt ikke alltid. Her er det viktigste årsakene til at det tar lenger tid:

1. Dispensasjon. Dersom søknaden din krever dispensasjon fra loven, kan du glemme garantert makstid. Da er det ikke lenger regler for hvor lang tid behandlingen kan ta.

- Da er det en egen saksbehandling. Da kan det ta mye lenger tid. Ofte må vi hente inn uttalelser fra andre etater, sier informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig i Plan og Bygningsetaten i Oslo til Nettavisen.

Det første du må gjøre når du skal bygge er å se på reguleringsplanen for området du bor i. Her ligger blant annet bestemmelser om arealutnyttelse, takhøyder, etcetera.

De vanligste dispensasjonssøknadene går på hvor stort du kan bygge (arealutnyttelse), avstand til naboer eller til sjøen (hvis det er i strandsonen), mønehøyde og biloppstillingsplasser.

Holder du deg innenfor det reguleringsplanen sier, kan byggesaken din gå lett gjennom. Men mange vil gjerne bygge større enn det reguleringsplanen tilsier, når de først skal i gang. Har du en tomt på ett mål, og areal

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

2. Feil i søknaden. Veldig mange byggesøknader trekker ut i tid fordi søknadene ikke er komplette når Plan og Bygg mottar dem. Da kommer de i retur, og man blir bedt om å sende inn søknad på nytt. Ukene går. Stikkord her er manglende bilag, mangelfullt utfylte bilag, eller mangler ved de ansvarlige søkere.

3. Overload. Noen ganger får saksbehandlerne i Plan og Bygg simpelthen for mye å gjøre, og de greier ikke å overholde fristene. Dette kan skje i forbindelse med regelendringer, hvorpå de mottar et lass med søknader rett før nye og skjerpede regler trer i kraft.

Men her har dine interesser som forbruker blitt ivaretatt; for hver uke saksbehandler oversitter fristen, reduseres gebyret ditt med 25 prosent.

Huseiernes Landsforbund om byggesaksgebyrer (PDF-fil)

Så er det viktig å vite at det er gjort forsøk på å forenkle byggesaksgangen for mange. Du kan selv bygge en del uten å ha en profesjonell utbygger til å søke og gjøre jobben for deg. Det kalles byggesak uten ansvarsrett.

Du kan blant annet bygge:

* Tilbygg inntil 50 kvadratmeter

* Frittliggende bygg – for eksempel garasje – inntil 70 kvadratmeter

- Problemet med dette er at det ofte er vanskelig å vite når man er innenfor systemet, og når man er utenfor, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene til Nettavisen.

Tunga rett i munnen
Skal du bygge på huset, må du vite at du er innenfor arealplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad. I Oslo er arealutnyttelsen satt til 25 prosent. Det betyr at dersom du eier en tomt på ett mål, og har et hus på 250 kvadratmeter grunnareal, så kan du rett og slett ikke bygge på uten dispensasjon.

Dertil kommer at du for å beregne riktig, må vite hva som inngår i bebygget areal, og hva som ikke gjør det.

Mange river seg i håret over kompliserte byggeregler. Boligprodusentenes leder, Per Jæger, er blant de som mener at reglene med fordel kunne vært forenklet.

- Problemet er at hver gang politikerne ser en overtredelse, kommer det nye regler. Jeg føler at man hele tiden legger på nye regler, uten at man «tar ut» noe.

- Det går litt på hva myndighetene skal bestemme, og hva som bør være valgritt for enkeltpersoner, sier Jæger.

Skjerpede krav
Noe det har vært mye debatt om det siste året er myndighetenes krav til såkalt universell utforming. Nå er dette en problemstilling som først og fremst er aktuell for utbyggere av større leilighetsprosjekter.

Men Jæger trekker frem to eksempler på forenklinger han mener kunne vært gjort for enkeltpersoner som skal bygge eller bygge ut.

Det ene går på reglene for godkjennelse av nye bygg – såkalt «midlertidig brukstillatelse». I dag må søknad om brukstillatelse sendes kommunen som så skal godkjenne.

Jæger mener dette ansvaret burde kunne overlates til utbygger som jo allerede har masse ansvar for kvalitetssikring fra før.

-Tidligere var det slik at kommunen hadde en uke på seg til å gi midlertidig brukstillatelse. Hadde de ikke svart innen fristen, kunne tiltakshaver ta bygget i bruk.

Et annet eksempel Jæger trekker frem er kravet til sokkelleilighet i enebolig. Er det riktig at det skal være krav om biloppstillingsplass og krav om atkomst for rullestolbrukere?, spør han.

Uenig
Men ikke alle deler Boligprodusentenes syn. Hos Huseiernes Landsforbund er man mest opptatt av huseiernes rettigheter enn rettighetene til de som skal bygge nytt.

- Vår drømmeverden er ikke at alle skal få bygge hva som helst hvor som helst, sier jurist Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Dersom en hytteeier skulle ønske å bygge et par nye etasjer på hytta si ved sjøen, kan det tenkes at hytteeieren på naboeiendommen ikke er så begeistret for dette. Da ligger nok Huseiernes sympati hos sistnevnte.

Mens Boligprodusentene vil forenkle ved å overlate mer ansvar til utbyggerne (jfr. over om midlertidig brukstillatelse), går Huseiernes Landsforbund motsatt vei. De er fornøyd med nye regler som sier at kontroll av nybygg må foretas av egne, uavhengige kontrollører.

Hittil har entreprenørene selv foretatt denne godkjenningen gjennom en egenerklæring.

- Ja de nye reglene er fordyrende, men vi har så mange eksempler på dårlige bygg at dette må til, sier Leisner.

Så hvordan sikre at byggesaken din går på skinner?

1)Sett deg godt inn i reguleringsplanen for området du bor i.

2)Sett deg godt inn i reglene for byggesaker – Plan og Bygningsloven

3)Hold deg til tiltak der du slipper å måtte søke om dispensasjon

4)Sørg for at søknaden er riktig utfylt med komplette bilag

5)Bruk om nødvendig eksperthjelp for kvalitetssikring av prosessen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.