Bo

Slik vant Røkke over skredfaren

Bjørn Ove Ansnes og Oppdalstoppen forholder seg til rapporter de har fått utarbeidet som sier det ikke er rasfare i området. Bygningsrådet gav Ansnes enstemmig medhold mandag.
Bjørn Ove Ansnes og Oppdalstoppen forholder seg til rapporter de har fått utarbeidet som sier det ikke er rasfare i området. Bygningsrådet gav Ansnes enstemmig medhold mandag. (Siv Storløkken, Opdalingen/Paul Weaver, Nettavisen)

Oppdals politikere trosser advarsler fra rådmannen og norske myndigheter.

Mandag vedtok bygingsrådet i Oppdal å oppheve bygningsstoppen fra 2009 på et hyttefelt som eies av Kjell Inge Røkke, skriver Opdalingen.

Les saken i Opdalingen her.

Det var etter advarsler fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om skredfare i området at kommunen innførte byggestopp i 2009.

Rådmannen advarer
Rådmannen i Oppdal advarte om at kommunen ved eventuelle skred i framtida kan få store erstatningskrav mot seg.

Likevel valgte politikerne å stole på utbyggerens skredrapport.

Utbygger av hyttefeltet Rønningslia, som eies av milliardæren Kjell Inge Røkke, har betalt 1,5 millioner kroner for rapporten som konkluderer med at det ikke er skredfare i området.

Opphevet bygningsstoppen
Bygningsrådet i Oppdal valgte mandag å oppheve byggestoppen.

Det var i 2009 at kommunen innførte byggestopp i hyttefeltet i Rønningslia på Oppdal etter at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) konkluderte med at det kunne være skredfare i området. NVE baserte seg på vurederinger fra NGi (Norges Geotekniske Institutt).

- Bygningsrådet har merket seg at Norge har verdens strengeste regler på dette området, men at det ikke finnes validerte metoder for å bregne sannsynlig skredfare, skriver Krf og Ap i sine vurderinger, ifølge avisa.

Det foreligger tre rapporter, én fra Norsk geoteknisk institutt (NGI), som sier at det er skredfare, én fra NVE/NGI og én fra Oppdalstoppens innleide fagfolk, (SU - rapporten) som avviser faren.

Bygningsrådet avviste NGI - rapporten som antagelser, NVE - rapporten som subjektiv, og tilla SU - rapporten større vekt enn det både NVE og rådmannen gjør. De la stor vekt på at grundige studier i beskrevet i SU - rapporten viser at det ikke legger seg snø i det aktuelle løsneområdet, den blåser bort, skriver Opdalingen.

Tvil
I rådmannens innstilling til bygningsrådets behandling i møtet den 21. november 2011 heter det:

«Selv om det i SU-rapporten er avdekket flere forhold som tilsier en motsatt konklusjon, mener NVE at skredfaren er høyere enn det som er gjeldende i TEK10, og at Oppdal kommune etter dette bør opprettholde byggeforbudet. Rådmannen finner på faglig grunnlag under tvil ikke å kunne imøtegå NVE som sektormyndighet, (...)»

LES RÅDMANNENS INNSTILLING HER

- Føler oss trygge
Til Nettavisen sier leder Morten Olsen (Krf) i bygningsrådet i Oppdal at de føler seg trygge på at området ikke er skredfarlig. De har valgt å stole på SU-rapporten som ble bestilt av utbyggerne, og at NVE i sine analyser ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til lokale forhold ved Oppdaltoppen.

NVE har konkludert med at faren for skred er større enn 1/1000 (såkalt 1000-årshendelser). Etter de nye forskriftene bør det da ikke bygges ut i områder som har skredfare på dette nivået eller høyere.

- Vi mener SU-rapporten er den riktigste. Det har aldri gått ras der, sier Olsen, som sier at dette også dreier seg om trygghet for de som allerede har hytter i området, og selvsagt er det også økonomiske interesser inne i bildet.

Står på sitt
- Vi har anbefalt at de følger forskriftene, sier sjefingeniør Mads Johnsen i NVE til Nettavisen.

Han synes videre at man har lagt for lite vekt på skredsikring. Dette kan gjøres ved å bygge voller av jord og stein mot snømassene. Dette vil imidlertid koste. Priser opp mot 30 millioner kroner har vært nevnt av enkelte eksperter, men Johnsen tror det kan gjøres atskillig billigere.

Bjørn Ove Ansnes er daglig leder i Oppdalsoppen, selskapet som står for utbyggingen av hyttefeltet.

«Kjøpt og betalt»?
Han leide inn professor dr. ing. Steinar Roald og tindeveileder Tor Olav Naalsund, som med utstrakt bruk av lokalkunnskap fra eldre oppdalinger og erfarne folk fra skianleggene, i tillegg til egne observasjoner og målinger har kommet fram til at det ikke er skredfare i området, skriver Opdalingen.

– Noen vil kanskje mene at du med denne rapporten har kjøpt deg ut av et problem. Er du nå sikker på at det ikke er skredfare i området?

– Jeg forstår nå hvorfor det ikke kan gå skred. Det er gjort en grundig gransking i forhold til den empiriske teorien som forelå. Hadde jeg vært det minste i tvil ...

Han lar setningen henge i luften, men viser til at han selv har bodd i en hytte i det såkalte rasområdet hele vinteren, og sovet godt om natten. Nå har han tre tomter han kan sette i gang og bygge ut.

– Har det hersket mye usikkerhet blant hytteeierne i området?

– Ja. Vi har forsøkt å informere på en god måte, det har vært et krevende løp, der vi ikke har visst utfallet.

Oppdals hyttekonge
Kjell Inge Røkke har selv hytte i området, men denne ligger utenfor de skredutsatte områdene sdet er snakk om. Røkkes hytte skal forøvrig ha kostet nærmere 200 millioner kroner da den sto ferdig for omtrent 10 år siden. Den er utvilsomt Norges største og dyreste hytteeiendom.

Kjell Inge Røkke er eier i hytteområdet Rønningslia, der det har vært innført byggestopp.

Daglig leder i utbyggerselskapet Oppdalstoppen, Bjørn Ove Ansnes, eier Oppdalstoppen Invest AS sammen med Røkkes selskap The Resource Group TRG AS.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Bjørn Ove Ansnes.

Les flere saker i Opdalingenher.

comments powered by Disqus

Flere saker

Annonse

- Norge bryter EØS-reglene

- Norge bryter EØS-reglene

Lokale særkrav gjør bussene dyrere: - Vondt å se på

Lokale særkrav gjør bussene dyrere: - Vondt å se på

Slik styler du boligen din for salg

Slik styler du boligen din for salg

Dette skal du se etter på visning

Dette skal du se etter på visning

Slik lever du livet når barna flytter ut

Slik lever du livet når barna flytter ut

Lurt å være på SeMinBolig.no

Lurt å være på SeMinBolig.no

Bruker bolignettverket SeMinBolig.no for å oppnå drømmepris

Bruker bolignettverket SeMinBolig.no for å oppnå drømmepris

Dette gir deg økt verdi på boligen før salg

Dette gir deg økt verdi på boligen før salg

Hvor mye ble nabohuset solgt for?

Hvor mye ble nabohuset solgt for?

QUIZ: Kan du alle begrepene i en boligannonse?

QUIZ: Kan du alle begrepene i en boligannonse?

Test dine kunnskaper om boligord.

Slik kan du gjøre et godt hyttekjøp

Slik kan du gjøre et godt hyttekjøp

Nordmenn kjøper hytter som aldri før.

10 tegn på at det er på tide å finne fram hagemøblene

10 tegn på at det er på tide å finne fram hagemøblene

Få den fineste balkongen eller hagen nå.

Dusjkabinett eller dusjhjørne?

Dusjkabinett eller dusjhjørne?

Slik velger du riktig dusj.

Stue og kjøkken under åpen himmel

Stue og kjøkken under åpen himmel

Trenden er tydelig. Husets nyeste rom har ofte grønne vegger, men ikke noe tak.

Det er en dårlig idé å kjøpe bolig i 2016

Det er en dårlig idé å kjøpe bolig i 2016

7 grunner til å IKKE kjøpe bolig i år.