Det er urimelig å forvente at boligeiere selv kan beregne arealet som skal benyttes i likningen, mener Norges TakseringsForbund.

Organisasjonen er bekymret om at verdifastsettelsen det legges opp til i statsbudsjettet blir komplisert og upålitelig.

Utfordrende
De nye reglene for måling av primærrom er utfordrende selv for fagfolk.

- Dersom fremtidige ligningsverdier for boliger i hovedsak skal fastsettes ved at folk går rundt med målebåndet hjemme vil det bli mye feil. Folk flest bør ikke pålegges et slikt ansvar, skriver direktør Arne Støbakk i Norges TakseringsForbund (NTF).

Han er også skeptisk til signalene om hva boligeierne skal gjøre hvis de ikke klarer å måle arealet av primærrommene.

Kritiserer departementet
Kommentarene fra Finansdepartementet åpner for at folk i slike tilfeller kan oppgi boligareal isteden.

- Det skaper usikkerhet om hva man har å holde seg til, og kan gi helt ulike måleresultater for en og samme bolig, ifølge Støbakk.

Takstbransjen er redd for at den verdifastsettelsen det nå legges opp til for å synliggjøre oppjusterte boligverdier kan gi tilfeldige og utilsiktede virkninger. – Flere av kriteriene kan gi vilkårlige utslag, heter det.

- For eksempel er geografisk beliggenhet et dårlig holdepunkt isolert sett. Alle vet at strøkverdi kan variere voldsomt selv innenfor en avgrenset bydel i storbyene, skriver Støbakk.

Boligsalgsrapport
De verdijusteringene det legges opp til i statsbudsjettet aktualiserer behovet for å innføre en obligatorisk Boligsalgsrapport ved omsetning av fast eiendom.

- En slik rapport vil inneholde langt mer informasjon enn det som gis i en vanlig boligtakst, med verdiangivelser foretatt av en nøytral og profesjonell takstmann, mener direktøren i Norges TakseringsForbund.

Nye regler
Etter de nye reglene vil ligningsverdien av boligen din være 25 prosent av beregnet markedsverdi, redusert med et bunnfradrag på 700.000 kroner for enslige, og 1,4 millioner kroner for ektepar.

Les mer: Denne koster 40.000 i året