Bo

Ti tips ved utleie av bolig

- Lei ut hybel til studenter, er oppfordringen fra Huseiernes Landsforbund. Men forbundet ber utleiere være fornuftige når det gjelder fastsettelse av husleie. Her er rådene både utleier og leietaker bør følge.

Et nytt studieår er på trappene, og titusenvis av studenter rundt om i landet er på boligjakt.

- Vi oppfordrer huseiere som har muligheten til det til å leie ut hybler til studenter, og om å ha magemål ved fastsettelsen av leien. Husk at studenter har dårlig råd, og for de aller fleste utgjør husleien den vesentligste utgiftsposten på budsjettet, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund (HL) i en pressemelding.

Inntektene fra hybelutleie er innenfor visse grenser skattefrie, og leieinntektene kan komme godt med i privatøkonomien. Leisner påpeker at mange huseiere med få midler kan innrede en hybel for utleie.

Huseiernes Landsforbund viser til at åtte av 10 leieforhold forløper smertefritt. Men det finnes mange feller både utleier og leietaker kan gå i, og det er viktig å gjøre ting riktig helt fra starten.

Her er HLs ti tips for å få et godt leieforhold:

  1. Sjekk alltid referanser. Alle legger vekt på å virke tillitsvekkende frem til kontrakten er i boks. Eventuelle mindre gode sider viser seg først senere, og da er det som regel for sent.
  2. Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling enten som depositum som settes på sperret konto i banken, eller som garanti. På den måten unngår du tap hvis leier ikke betaler og leieforholdet må avsluttes. Man kan ikke kreve større sikkerhet enn et beløp tilsvarende seks måneders leie. Sikkerheten bør være på plass i samme bank som husleien skal betales til før leier flytter inn.
  3. Dersom du ønsker å ha kontroll over når leieforholdet skal opphøre, må du leie ut tidsbestemt. Minstetiden for utleie er tre år, men ett år hvis du leier ut sokkel- eller loftsleilighet i enebolig eller bolig i tomannsbolig og selv bor i samme hus.
  4. Skal et medlem av husstanden din benytte boligen, eller har du en annen s ærlig grunn, for eksempel hvis du skal selge boligen, kan du leie ut for kortere tid enn tre år. Dette må du gjøre leier skriftlig oppmerksom på før avtale inngås. Hvis den oppgitte grunnen ikke inntreffer, går leieforholdet over til å bli oppsigelig, med fullt oppsigelsesvern for leieren.
  5. Er det uten betydning for deg hvor lenge leieforholdet varer, kan du leie ut tidsubestemt. Da kan begge parter si opp avtalen. Husk at leier har et sterkt oppsigelsesvern, og at en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier. Leier kan ved å protestere på oppsigelsen tvinge utleier til å bringe saken inn for en domstol for endelig avgjørelse. Slikt tar tid.
  6. Skal du leie ut din egen bolig ved midlertidig fravær på inntil fem år, har leier ikke oppsigelsesvern. Da kan du si opp leieavtalen uten at leier kan protestere.
  7. Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndighetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse mye lenger tid.
  8. Når avtalt leietid er ute og leier ikke har flyttet ut, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjø res ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier. Husk at eventuelle skader må reklameres innen rimelig tid.
  9. Leieren har en utstrakt rett til å fremleie når vedkommende selv bor i boligen. Utleier kan stort sett bare nekte hvis det er noe saklig å innvende på vedkommende som flytter inn. Ved midlertidig fravær på inntil to år på grunn av tungtveiende grunner som utdanning eller arbeid, har leier rett til å fremleie hele boligen. Leier kan også når som helst i løpet av et tidsbestemt leieforhold fremleie for resten av leietiden. Hvis utleier nekter uten gir saklig grunn, kan leieren si opp avtalen.
  10. Både utleier og leier bør sette seg inn i reglene for utleie. S ørg for å ha en skikkelig leiekontrakt. Huseiernes Landsforbund har standardavtale tilpasset utleiers behov. Når partene kjenner sine rettigheter og plikter oppstår det ikke så lett problemer. Det lønner seg å være fleksibel, og et godt personlig forhold mellom partene er alltid en fordel. Husk at de aller fleste leieforhold avvikles uten problemer.
comments powered by Disqus

Flere saker

Annonse

- Norge bryter EØS-reglene

- Norge bryter EØS-reglene

Lokale særkrav gjør bussene dyrere: - Vondt å se på

Lokale særkrav gjør bussene dyrere: - Vondt å se på

Slik styler du boligen din for salg

Slik styler du boligen din for salg

Dette skal du se etter på visning

Dette skal du se etter på visning

Slik lever du livet når barna flytter ut

Slik lever du livet når barna flytter ut

Lurt å være på SeMinBolig.no

Lurt å være på SeMinBolig.no

Bruker bolignettverket SeMinBolig.no for å oppnå drømmepris

Bruker bolignettverket SeMinBolig.no for å oppnå drømmepris

Dette gir deg økt verdi på boligen før salg

Dette gir deg økt verdi på boligen før salg

Hvor mye ble nabohuset solgt for?

Hvor mye ble nabohuset solgt for?

QUIZ: Kan du alle begrepene i en boligannonse?

QUIZ: Kan du alle begrepene i en boligannonse?

Test dine kunnskaper om boligord.

Slik kan du gjøre et godt hyttekjøp

Slik kan du gjøre et godt hyttekjøp

Nordmenn kjøper hytter som aldri før.

10 tegn på at det er på tide å finne fram hagemøblene

10 tegn på at det er på tide å finne fram hagemøblene

Få den fineste balkongen eller hagen nå.

Dusjkabinett eller dusjhjørne?

Dusjkabinett eller dusjhjørne?

Slik velger du riktig dusj.

Stue og kjøkken under åpen himmel

Stue og kjøkken under åpen himmel

Trenden er tydelig. Husets nyeste rom har ofte grønne vegger, men ikke noe tak.

Det er en dårlig idé å kjøpe bolig i 2016

Det er en dårlig idé å kjøpe bolig i 2016

7 grunner til å IKKE kjøpe bolig i år.