*Nettavisen* Nyheter.

Ventet åtte år på erstatning

Foto: (privat)

Lykkelig slutt for boligkjøperne som ble kasteball i retten.

15.02.12 21:28

I mai 2004 kjøpte ekteparet Erling Pettersen (46) og Ase Carlsen (46) en eiendom på Haukeland i Bergen for 1,4 millioner kroner.

Bolighandel1: Selg uten megler

Utpå høsten oppdaget de fuktskader i ytterveggen som følge av lekkasje fra et loftsvindu. Etter at sakkyndige hadde sett på huset, ble erstatningskravet utvidet til også på gjelde fuktskader i kjelleretasjen.

Kravet - som var på inntil 900.000 kroner - gjaldt blant annet ny drenering og tetting av grunnmur.

Selgeren og hans forsikringsselskap ACE, European Group Ltd., aksepterte bare et erstatningsansvar på inntil 100.000 kroner for skadene fra loftsvinduet.

Dette var opptakten tl en runddans i rettssystemet som har pågått helt til nå.

Første runde ble kronet med seier: Tingretten i Bergen tilkjente Bergens-paret til sammen 527.000 kroner i erstatning og saksomkostninger etter kjøpet av eneboligen i Langedalen.

SELGE HUSET? Finn megler

Gleden ble kortvarig. Selger anket til Gulating lagmannsrett, som ett år senere konkluderte med at selger hadde rett. Pettersen og Carlsen ble dømt til å betale

386.000 kroner.

Hvordan kan en seier i tingretten bli snudd til et slikt sviende tap i lagmannsretten, med nesten 900.000 kroner i forskjell på erstatningssummene?

Pettersen og Carlsen anket til Høyesterett, som bestemte at Gulating lagmannsrett måtte behandle ankesaken på nytt.

Har du blitt lurt? Kontakt oss på vaktsjef@nettavisen.no

- Rundlurt
- Vi føler oss rundlurt, og er sikre på at vi vil vinne frem når saken nå kommer opp igjen i lagmannsretten, sa Erling Pettersen til Nettavisen høsten 2010.

Kjelleretasjen i boligen inneholdt foruten bad og vaskerom, også kjellerstue og tre soverom. Badet var på overtakelsestidspunktet ikke ferdig. Det fremgikk klart at kjøper måtte ferdigstille det, og at det blant annet gjensto å få på plass tilfredsstillende ventilasjon.

Anbefalt å flytte
Ved inspeksjon av boligen fant fagfolkene store konsentrasjoner av muggsopp, og de anbefalte at familien flyttet ut av kjelleretasjen til utbedringsarbeidene var unnagjort.

I tingrettsdommen fra november 2008 ble kjøperne altså tilkjent erstatning på 370.000 kroner, samt saksomkostninger på 157.000 kroner.

Av erstatningssummen var 70.000 for skadene i veggen som følge av lekkasjene fra loftsvinduet, mens 300.000 ble tilkjent som følge av fuktskadene i kjelleren.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (privat)

Både selger og kjøper anket saken til lagmannsretten. Her ble utfallet et ganske annet: Kjøper ble tilkjent erstatning på 75.000 kroner for fuktskadene fra vinduet, men fikk ingenting for skadene i kjelleren.

Brukte badet
I tillegg ble de dømt til å betale motpartens saksomkostninger, som etter behandling i to rettsinstanser var kommet opp i 439.000 kroner.

Hva hadde skjedd?

Jo, lagmannsretten la avgjørende vekt på at fuktskadene i kjelleren skyldtes at kjøper tok i bruk badet før det var ferdigstilt.

Nå anket Pettersen og Carlsen til Høyesterett.

Saksbehandlingsfeil
I anken til Høyesterett ble det hevdet at Gulating lagmannsrett hadde begått saksbehandlingsfeil når de la avgjørende vekt på at fuktskadene i kjelleren måtte sees i sammenheng med kjøpernes bruk av det uferdige badet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (privat)

Dette argumentet var nemlig ikke påberopt av selger. Selger argumenterte i tingretten for at eiendommen var «solgt som den var», at selger som ufaglært selv hadde utført arbeid, og at badet ikke var ferdigstilt. Men selger hevdet ikke – stadig i følge flertallets oppfatning i Høyesterett – at skadene skyldtes kjøpernes bruk av badet.

Dermed forelå et brudd på det såkalte kontradiksjonsprinsippet, som krever at motparten skal få uttale seg om de årsaksforhold som retten legger til grunn .

Uforberedt
Satt på spissen var det altså lagmannsretten som på eget initiativ bragte til torgs argumentet med at selger tok i bruk badet før det var ferdigstilt. Dette var et forhold kjøperne ikke visste ville bli viktig i retten, og derfor verken hadde forberedt seg på, eller fått uttale seg om.

Når boligen er «solgt som den er», går kjøpers undersøkelsesplikt langt. Samtidig hadde selger krysset av i egenerklæringen for at han hadde utført arbeid som ufaglært på eiendommen.

Pettersen mente selger burde ha gjort det klart i egenerklæringen at det meste av arbeidet med kjelleren var gjort av selger selv og andre ufaglærte.

Da saken kom opp på nytt, var det Frostating lagmannsrett som skulle behandle den.

Inhabile
- Vår advokat Kjetil Lundberg fikk Gulating lagmannsrett kjent inhabile, så den ble behandlet av Frostating lagmannsrett, sier Pettersen til Nettavisen.

I november ifjor vant Pettersen og Carlsen på alle punkter. Men ennå kunne de ikke sprette champagnekorkene. Nå var det selger som anket til Høyesterett.

Fredag i forrige uke var rettsmaratonen endelig over for de uheldige boligkjøperne fra Bergen.

Gledens budskap
- Vi fikk beskjed på fredag at anken var avvist. Så nå er saken endelig ferdig. Nesten 8 år tok det. Så nå venter vi bare på erstatning og saksomkostningene, sier Pettersen.

Totalt er de tilkjent 1.214.622 kroner, pluss renter.

Av dette er 500.000 kroner prisavslag, mens resten er saksomkostninger.

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.