Vil la folk eie tomta si sjøl

Justisminister Odd Einar Dørum vil innføre kjøpsrett når en tomt har vært festet bort i minst 30 år. Ikke godt nok, sier Ap og Frp som lanserer hver sine alternative modeller. Men Tomtefesterforbundet er fornøyd.

19.03.04 05:55

Med noen unntak vil regjeringen at alle som har leid festet tomt i minst 30 år, skal få mulighet til å kjøpe tomta. I forslaget som regjeringen legger fram fredag er prisen satt til 30 ganger festeavgiften.

– Vi vil at flest mulig skal kunne eie tomta til det huset eller den hytta de eier. Dette vil gi trygghet for fremtiden, sier justisminister Odd Einar Dørum (V) til NRK.

Regjeringen vil ha unntak for hyttetomter som leies ut av gårdsbruk der leieinntektene er "en vesentlig del" av bondens samlede inntekt.

Ap og Frp
Regjeringens lovforslag er ikke bra nok, mener Ap, som mener at et for stort antall tomtefestere fortsatt vil stå uten mulighet til å kjøpe eiendommen der de har bolig eller hytte. Ap vil dessuten ha lavere innløsningspris.

– Derfor inviterer vi Fremskrittspartiet til å lage en bedre modell enn den regjeringen har lagt fram, sier Arbeiderpartiets Knut Storberget til NTB.

Invitasjonen får en lunken mottakelse hos Frp som frykter urettferdige utslag både av regjeringens og Aps forslag.

30-gangen
Regjeringen sier i sitt forslag at en kjøpspris på 30 ganger tomteavgiften må til for å sikre Grunnlovens bestemmelser om den private eiendomsretten.

Men Ap mener at summen blir for høy, blant annet fordi mange boligeiere opplevde store prisøkninger etter en lovendring 1. januar 2002 som åpnet for en økning i festeavgiften.

– Med de nye høye festeavgiftene som kom i fjor, vil innløsningsprisen bli svært høy for mange. Vi mener at den opprinnelige festeavgiften, fra før lovendringen i fjor, må legges til grunn, sier Storberget til NTB.

Real-verdi
Frp vil bort fra hele gangetabellen, og lanserer en alternativ modell for å beregne prisen som partiet mener er mer rettferdig.

– Vi synes det er bedre å ta utgangspunkt i tomtens verdi, pluss verdiøkningen som enten grunneieren eller tomtefesteren har tilført. En eventuell samfunnsmessig skapt verdiøkning må deles, sier Frps justiskomitémedlem André Kvakkestad til NTB.

Fornøyd
Tomtefesterforbundet er fornøyd med regjeringens forslag og mener også at prisen på 30 ganger avgiften lyder fornuftig.

Advokat Arild Ruus Simensen i Tomtefesterforbundet har gått inn for en pris som tilsvarer 25 ganger tomtefesteavgiften, men sier til NRK at han likevel vil råde medlemmene å godta regjeringens forslag dersom det blir vedtatt.

Det finnes 350.000 festekontrakter til bolig og fritidsformål i Norge. Det er beregnet at omkring én million mennesker er berørt av ordningen.

En festekontrakt er en slags leiekontrakt på tomten der boligen eller hytta står. I stedet for at eier av boligen eier tomten, betales det en årlig festeavgift til grunneieren.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.