Bo

Willy må betale 400.000 mer enn naboen

(TOM GUSTAVSEN)

Kirken eier tomten til Willy Slora. For å få den innløst må han ut med 457.000. Naboen, med like stor tomt, betalte kun 28.000 i fjor.

– Naboen var heldig, sier advokatfirmaet Harris som representerer landets største grunneier, Opplysningsvesenets fond (OVF).

OVF eier store deler av Preståsen.

– Prisforskjellen på Preståsen skyldes tomtefesteinstruksen som regjeringen vedtok i 2007. Derfor ser dette svært skjevt ut for utenforstående, fastslår partner og advokat i Harris, Olav Pedersen, ifølge Romerikes Blad.

– Instruksen innebar at festetomter som eies av kirken, gjennom OVF, kunne kjøpes langt rimeligere enn den prisen som var fastsatt av tomtefesteloven.

Kortvarig glede
Den nye instruksen var gode nyheter for omkring 8.500 tomtefestere landet over som nå ville kunne løse inn eiendommene sine til en rimelig pris. Gleden skulle imidlertid bli kortvarig.

– OVF mente de ikke skulle forholde seg til den nye instruksen når fondet ikke er en del av staten. I mai 2010 vant de fram i Høyesterett, forteller Olav Pedersen.

– De naboene som søkte om å innløse tomta si i tida fra instruksen trådte i kraft til dommen ble avsagt, altså i 2008 og 2009, fikk imidlertid kjøpt til svært lave priser. Deriblant Sloras nabo som fikk innløst tilsvarende stor tomt for 28.000 kroner. Man kan si at de var svært heldige.

Leier på 42. året
Willy Slora, bosatt i Mårvegen på Preståsen, bygslet tomt av OVF allerede i 1967. To år senere hadde han bygget hus til seg og familien på eiendommen.

– Jeg søkte om å få innløst tomta allerede på begynnelsen 2000-tallet, men fikk ikke gjennomslag. Flere i området har fått innløst tomtene sine de siste årene, men så vidt jeg vet gjenstår det ni tomter her i Mårvegen, sier Slora.

I 2004 kom nemlig en lovendring som sa at festeren kan kreve å få innløse ei festetomt når det er gått 30 år av festetida. Innløsningssummen skulle da være 30 ganger oppjustert festeavgift eller 40 prosent av tomteverdien.

– Man kan kun søke om innløsning annethvert år, forklarer Slora, som dermed ikke var blant de som fikk innløst tomta fra tomtefesteinstruksen trådte i kraft til den ikke lenger skulle gjelde OVF.

Forstår ikke prissetting
Nylig søkte Willy Slora på nytt om innløsning. I brevet fra advokatfirmaet Harris opplyses det at OVF krever 457.000 kroner for den 1.204 kvadratmeter store tomta. Harris har kun representert OVF siden 1. januar 2011. Tidligere var det Statskog som hadde dette oppdraget.

– Innløsningssummene har skutt i været siden Harris overtok, mener Slora som ikke kan forstå at 457.000 kroner kan være 40 prosent av tomteverdien.

– Det vil jo si at tomta vi leier er verdt nærmere en million kroner. Vis meg ei tomt i Nannestad som er like dyr, fortviler han.

– Det må jo være råtomten de har beregnet dette ut ifra, for vi har jo selv bekostet vann, vei, kloakk, veibelysning og asfaltering siden 1969.

– Prisen er riktig
Det er ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak AS som setter markedsprisen for OVF, ifølge Olav Pedersen i Harris.

– 40 prosent av markedspris er gunstig. Det betyr 60 prosent rabatt, sier han.

– Men Slora mener tomta ikke er verdt en million?

– Det er vi uenig i. Asplan Viak gjør undersøkelser som igjen gir grunnlag for å fastsette en slik pris. Nannestad har et velfungerende boligmarked med flere priseksempler som begrunner vår vurdering av markedsprisen.

Takket nei
Fristen for å takke ja til å innløse tomta i Mårvegen gikk ut onsdag denne uka. Willy Slora slo ikke til.

– Jeg løser ikke inn til den prisen. Jeg hadde vært villig til å betale mellom 100.000 og 150.000, sier Slora, som nå må vente to nye år før han kan søke på nytt.

Det anbefaler imidlertid ikke advokaten hvis Slora allikevel ønsker å få løst inn.

– Tilbudet blir ikke noe bedre da. Slora kan gå til skjønnsretten hvis han mener tilbudet fra oss er urimelig og vår beregning av markedspris er feil, sier Olav Pedersen.

– Er innløsningssummene forhøyet nå som dere representerer OVF?

– Vi har på generelt grunnlag ikke grunn til å tro at Statskogs vurderinger avviker vesentlig fra våre. Trolig vil den høyere prisen i det alt vesentlige forklares med at det de siste årene har vært en rekke innløsninger til instruks. Prisene er derfor ikke sammenlignbare overhode.

Les flere nyheter hos: Romerikes Blad

comments powered by Disqus

Flere saker

Annonse

- Norge bryter EØS-reglene

- Norge bryter EØS-reglene

Lokale særkrav gjør bussene dyrere: - Vondt å se på

Lokale særkrav gjør bussene dyrere: - Vondt å se på

Slik styler du boligen din for salg

Slik styler du boligen din for salg

Dette skal du se etter på visning

Dette skal du se etter på visning

Slik lever du livet når barna flytter ut

Slik lever du livet når barna flytter ut

Lurt å være på SeMinBolig.no

Lurt å være på SeMinBolig.no

Bruker bolignettverket SeMinBolig.no for å oppnå drømmepris

Bruker bolignettverket SeMinBolig.no for å oppnå drømmepris

Dette gir deg økt verdi på boligen før salg

Dette gir deg økt verdi på boligen før salg

Hvor mye ble nabohuset solgt for?

Hvor mye ble nabohuset solgt for?

QUIZ: Kan du alle begrepene i en boligannonse?

QUIZ: Kan du alle begrepene i en boligannonse?

Test dine kunnskaper om boligord.

Slik kan du gjøre et godt hyttekjøp

Slik kan du gjøre et godt hyttekjøp

Nordmenn kjøper hytter som aldri før.

10 tegn på at det er på tide å finne fram hagemøblene

10 tegn på at det er på tide å finne fram hagemøblene

Få den fineste balkongen eller hagen nå.

Dusjkabinett eller dusjhjørne?

Dusjkabinett eller dusjhjørne?

Slik velger du riktig dusj.

Stue og kjøkken under åpen himmel

Stue og kjøkken under åpen himmel

Trenden er tydelig. Husets nyeste rom har ofte grønne vegger, men ikke noe tak.

Det er en dårlig idé å kjøpe bolig i 2016

Det er en dårlig idé å kjøpe bolig i 2016

7 grunner til å IKKE kjøpe bolig i år.