For 10 år siden måtte enslige boligkjøpere regne med å bruke en tredjedel av sin inntekt på å betale renter.

SELGE BOLIG? Finn megler

Idag går snaut hver femte krone (se tabell nederst) til det samme, viser en undersøkelse som mandag ble presentert av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmrglerforetakenes Forening (EFF) .

LES OGSÅ:Boligprisene ned i desember

Boligbarometeret, som undersøkelsen kalles, viser renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt for tre grupper husholdninger; enslige, unge par og etablerte par.

- Værre før
- Når en ser på Boligbarometeret kan det være fristende å si til unge boligkjøpere at «det var mye værre før». Vi ligger på et historisk bunnivå, sier NEF-direktør Finn Tveter til Nettavisen.

Lave renter og god lønnsutvikling har sørget for at det nå er mye igjen i lønningsposen etter at bokostnadene er dekket.

I 2001 brukte enslige boligkjøpere hele 37 prosent av inntekten sin til å betale renter. Et ungt par brukte 19 prosent av inntekten, mens et etablert par bare brukte 11 prosent.

Halvert
Ni år senere - i 2010 - var andelen halvert for den enslige boligkjøperen. Det unge parets andel hadde falt til 10 prosent, mens andelen av disponibel inntekt som gikk til rentebetaling var seks prosent for det etablerte paret.

Les hele rapporten her.

Disse andelene var uendret fra 2009. Bare i årene 2004 og 2005 var det marginalt lavere andeler.

Tveter sier at unge førstegangskjøpere av bolig likevel har et problem, selv om renten er lav og de har god inntekt.

Strammet inn
Dette skylde at bankene ble pålagt å stramme inn utlånspraksisen etter finanskrisen. Mens de før lånte ut hele beløpet til boligkjøp, må de unge førstegangsetablererne nå ha en egenkapital på 10 prosent.

Det betyr at du må hoste opp 150.000 kroner selv dersom du kjøper en leilighet til 1,5 millioner. Ikke alle har de pengene.

- Mange har foreldre til å bistå seg med dette. De andre må ty til Husbankens startlån, sier Tveter.

Problemet er at denne ordningen ikke fungerer like godt overalt. Det er de enkelte kommuner som garanterer for Husbankens startlån. Ikke alle kommuner er like flinke til å ta dette ansvaret, ettersom det dreier seg om lån med ganske høy risiko.

Tabellen nedenfor viser husholdningenes andel av renteutgifter etter skatt i noen utvalgte år.

Enslig

Ungt par

Etablert par

1992

30%

18%

11%

1996

20%

11%

7%

1998

26%

14%

8%

2001

37%

19%

11%

2004

16%

8%

5%

2008

33%

18%

11%

2010

18%

10%

6%