Snekkere, elektrikere, rørleggere og andre fagfolk jobber for full maskin for å møte den kraftige økningen i boligetterspørselen.

Det ble gitt igangsettingstilatelse for hele 27.735 boliger i 2011, viser tall fra SSB.

Bolighandel1: Selg uten megler

Dette er en vekst i boligbyggingen på formidable 30 prosent fra året før, eller 6457 boliger.

Tabellen under illustrerer det dramatiske fallet i boligbyggingen etter finanskrisen, og den spektakulære opphentingen mot nivået man hadde i toppåret 2006. (Antall igangsettingstillatelser for nye boliger).

2006

2007

2008

2009

2010

2011

33.314

32.530

25.950

19.748

21.145

27.735

Kilde: SSB

Det nå blitt skikkelig fart i de store leilighetsprosjektene. Oppgangen i bruksareal er 24,4 prosent - noe mindre enn oppgangen i antall enheter.

Og boligprisfesten fortsetter. Analysefirmaet Econ registrerte en økning i gennomsnittlig kvadratmeterpris for nye boliger på Østlandet på 700 kroner, til 39.800 kroner.

2010 til 2011 økte listeprisen per kvadratmeter med 5,5 prosent.

LES OGSÅ: - For høye boligpriser

I bruktmarkedet økte prisene med fire prosent i januar. Januar er normalt en spesiell måned (januareffekten), men markedsaktører regner med en prisoppgang i området 4-7 prosent for året som helhet.

Prisene i bruktboligmarkedet steg med cirka 9 prosent ifjor. I år venter meglerne en prisvekst på 4-6 prosent.

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no