- Var det egentlig sånn parkett vi skulle ha i stua?

Når du spør kona om dette, er det for sent. Parketten er lagt, og det kan bli svært dyrt å rette det opp.

SELGE HUSET? Finn megler

Skal du bygge eller pusse opp, lønner det seg å sette av tid til å skrive en skikkelig kontrakt, viser en masteroppgave i organisasjon og ledelse fra NTNU .

Mer enn byggefeil
Det har vært mye oppmerksomhet omkring feil og slurv i byggenæringen de siste årene. Men denne masteroppgaven viser at andre forhold er like viktige, melder Forbrukerrådet.

Nær halvparten av klagene som havner i Boligtvistnemnda, og hver tredje konflikt som havner hos Forbrukerrådet, dreier seg om andre forhold enn byggfeil.

- Valg av kontrakt og utfyllingen, samt ulik forståelse av oppdraget mellom kunde og bransje, er en gjenganger i de klagene som ikke omhandler tekniske feil. Det er særlig priser, tidsfrister og materialvalg som volder problemer, sier Roger Helde, som har skrevet masteroppgave om tvister som kan unngås ved riktig bruk av kontrakter fra Standard Norge.

Helde har gått gjennom 711 henvendelser fra misfornøyde kunder til Forbrukerrådet, i tillegg til 45 saker som har vært behandlet av Boligtvistutvalget.

Konklusjonen er at det er lønnsomt å forebygge gjennom bruk av forståelige kontrakter.

Undervurderer
- Jeg mener byggebransjen undervurderer problemene som skyldes feil eller manglende bruk av kontrakter, sier Helde.

LES HELE RAPPORTEN HER

Masteroppgaven viser eksempler på konflikter som kunne vært unngått med gode kontrakter. Å ta seg tid til å fylle ut kontraktene, er derfor vel anvendt tid for forbrukeren, som lettere kan klage hvis utbygger ikke leverer i henhold til kontrakt. Bedriftene tjener også på mer fornøyde kunder, samt at de slipper å bruke ressurser på konflikter i etterkant.

Selv om kontraktene er gratis, krever det en viss innsats å bruke dem.

- Fyll ut grundig
- Det er viktig å sette av nok tid til grundig utfylling av kontraktene. Det er også viktig å avklare at kunde og entreprenør oppfatter det som avtales på samme måte. Bruk av faguttrykk bør begrenses. Ved tvil, må kundens bestilling og vanskelige faguttrykk presiseres, sier Helde.

Å inngå gode avtaler er både kundens og entreprenørens ansvar.

- Selskapene har ofte egne kontrakter, som gjerne er dårligere enn standardkontraktene. Mange forbrukere glemmer også å skrive ned det man har avtalt med utbygger. Begge deler kan unngås ved å planlegge i forkant, og velge kontrakter fra Standard Norge, sier Helle.

Her er sjekklisten du bør merke deg:

 • Bruk kontrakt fra Standard Norge
 • Få med datoer for når ting skal være ferdige
 • Betingelser for dagmulkt må med
 • Bli enige om priser - skal de indeksreguleres?
 • Betal posjonsvis underveis - unngå forskuddsbetaling
 • Sjekk at entreprenøren stiller sikkerhet i form av bankgaranti
 • Sørg for at entreprenørens forsikring er med i kontrakten
 • Spesifiser omfang og pris på tilleggsarbeider
 • Egeninnsats. Spesifiser klart hva, og hvilke tidsfrister som gjelder
 • Ta med alle forbehold skriftlig
 • Ta med en detaljert arbeidsbeskrivelse som vedlegg til kontrakten
 • Overtakelse. Ha skriftlig overrtakelsesforretning med frister for utbedringer
 • Klag skriftlig så fort feil og mangler oppdages