Norge mangler boliger.

Bolighandel1: Selg uten megler

Et nærmest unisont kor av eiendomsmeglere og aktører fra byggebransjen krever at myndighetene slakker på kravene som de mener hemmer boligmarkedet.

- Jeg er kritisk til Finanstilsynets innstramminger. Vi frykter det vil ramme førstegangskjøpere og skape et klasseskille. Dette sa leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer, på en pressekonferanse tidligere i vinter om de nye kravene til egenkapital ved boligkjøp.

Ifølge statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet kan kritikerne skyte en hvit pil etter lemping på flere av kravene de er opptatt av.

- Vi lemper ikke
- Det er ikke aktuelt for regjeringen å lempe på kravene, sa statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet på boligkonferansen i Oslo tirsdag i regi av Boligprodusentene.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Og han fortsatte:

- Jeg er uenig med de som hevder at nye krav gir økte boligpriser.

Sandbakken viste til at de nye kravene kommer alle nåværende og fremtidige boligkjøpere til gode, og at hensynet til miljøet og krav om reduserte klimagassutslipp ikke må glemmes i denne debatten.

I 2060 vil Norge ha tre ganger så mange 80-åringer som i dag. De ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, mente Sandbakken.

- God samfunnsøkonomi
- Dette er god samfunnsøkonomi, sa han.

Han viste til klagene som kom den gangen man innførte krav om heis i boligblokker.

- Verken gamle, unge, eller barnefamilier ønsker å bo i fjerde etasje uten heis, sa Sandbakken.

Statssekretæren mener de tar feil som sier at krav om heis gjorde boligene dyrere:

Mener folk vil ha det
- Folk ville allerede ha det. Det ble etterspurt, og folk var villige til å betale for det.

Sandbakken sa regjeringen ikke vil lempe på de nye byggekravene, og at slik lemping ville medført en diskriminering av boligkjøpere etter funksjonsnivå.

Mange kritikere har etterlyst handling fra regjeringen for å sikre at det bygges nok boliger.

Sandbakken sa at det ikke var regjeringens jobb å bestemme hvor mange boliger som skal bygges.

40.000 per år
Han viste til prognoser som viser at Norge på grunn av høy arbeidsinnvandring kan trenge opp til 40.000 nye boliger i året.

I 2011 ble det bygget 28.000 nye boiliger, og man nærmer seg dermed nivået på 30.000, som har vært ansett som det magiske tallet for å dekke behovet.

Men ifølge Sandbakken er ikke bildet så negativt som man kan få inntrykk av.

Det er fire grunner til dette:

1)Prognosene for arbeidsinnvandring er usikre. Det sier SSB selv, som har utarbeidet prognosene.

2) Faktisk bygging av nye boliger er høyere enn prognosene man opererer med, fordi mange næringsbygg konverteres til boliger. Disse cirka 3000 nye boligene årlig regnes ikke med i statistikken.

3) Unngå byggefeil. Det er ikke gunstig å ha for høyt tempo i byggingen. Man vet av erfaring at da vil kvaliteten falle - antall byggefeil øker. Dette vil regjeringen unngå.

4) Viktig at de nye boligene faktisk kan omsettes – det krever utvikling og planlegging i kontrollerte former.

Når folk skriker opp og ber politikerne gjøre mer, mener Sandbakken det er viktig å klargjøre hva som er statens, og dermed regjeringens, ansvar på den ene siden - og hva som er kommunenes ansvar på den andre.

Mange har etterlyst mer veier og bane. Sandbakken er enig i at dette må henge sammen med planlegging av nye boliger.

Men han understreket at buss og trikk er kommunenes ansvar, mens staten har ansvaret for jernbanen. Han mener regjeringen er på god vei til å gi et godt jernbanetilbud.

Videre er tilgang på tomter viktig. Dette er ifølge statssekretæren kommunenes ansvar. Og han mente at det ér tomter tilgjengelig, for eksempel i Oslo.

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no