Gå til sidens hovedinnhold

Boliglånet blir dyrere

NA24 har sett nærmere på hvor høyt renten hopper i 2008. Blir det sjokkartet for folk med lån?

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

I 2007 måtte norske låntakere tåle hele syv rentehopp. De hyppige rentehoppene fikk fullt utslag på slutten av fjoråret, og boligprisene falt klart i desember.

NA24 - din næringslivsavis

Styringsrenten steg fra 3,50 prosent, ved inngangen til 2007, og fortsatte frem til 5,25 prosent ved utgangen av det samme året. En ting er klart. Det vil ikke skje i 2008.

Det viser en gjennomgang NA24 har gjort om utsiktene til renten fremover.

Det blir renteoppgang
Rentenivået vil likevel ligge høyere ved utgangen av 2008 enn ved inngangen til året. Syv rentehopp kommer til å bli erstattet med ett til to, men hoppene kommer antakeligvis til å bli værende på 0,25 prosentpoeng, eller 25 basispunkter som enkelte også kaller det.

Boligmarkedet vil være veldig avhengig av rentenivået i Norge, og Norge vil ha et av de høyeste rentenivåene blant de sammenlignbare land. Bare Island vil ha langt høyere rente. Det er likevel ikke sammenlignbart på grunn av at inflasjonen i landet er på godt over fem prosent, med dertil et rentenivå på nærmere 14 prosent.

Norges Bank, som bestemmer rentenivået her i landet, har i sine kalkulasjoner anslått at rentenivået skal opp i løpet av det nærmeste året. Selv om USA setter ned renten, det gjorde overraskende nok sentralbanken i Storbritannia også før jul, og EU holder renten i ro, er farten i den norske økonomien så høy at sentralbanksjef Svein Gjedrem og de andre medlemmene i Norges Banks rentekomité blir tvunget til å ta større hensyn til norske forhold.

Den store trusselen for norske låntakere er likevel prisveksten i Norge. Utviklingen tilsier at så å si alt vil bli dyrere fremover. Tiden med billige varer fra Kina er i ferd med å nærme seg slutten. I Kina klager bøndene og produsentene over at de ikke får nok penger for sine varer. Den knallsterke kronen har redusert noe av inflasjonspresset på de importerte varene. Selv om kronen ser ut til å holde seg sterk i tiden fremover, vil inflasjonen øke siden produsentene vil har mer for varene.

Lønnen vil dra opp
Utsiktene til den sterke lønnsveksten vil også spille en viktig rolle for rentelettelsen det kommende året. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det ventet en lønnsvekst på rundt 6,2 prosent i 2008. Det er langt høyere enn tidligere år. Normalen har ligget mellom fire og fem prosent, og Norges Bank blir tvunget til å hindre at lønnsgaloppen tar helt overhånd.

Det vil skje gjennom renteoppgang.

Gjeldende rentebane fra Norges Bank tilsier at det kan komme minst en renteoppgang. Rentebanen indikerer en topp på 5,37 prosent, men med økende inflasjon kan det bli vanskelig å holde seg innenfor denne regelen. Bakgrunnen for at Norges Bank senket sin rentebane i årets siste pengepolitiske rapport i oktober skyldes utviklingen i kronekursen og internasjonal økonomi.

Veksten i norsk økonomi har vært sterkere enn ventet, og trekker i retning av en høyere rentebane. Det som likevel dominerer, er at kronen har styrket seg markant. Internasjonal finansuro og svekkede internasjonale vekstutsikter gjør samtidig at markedsaktørene nå venter lavere styringsrente hos Norges handelspartnere.

Kundene får regningen
Nesten uansett hva Norges Bank foretar seg vil likevel boliglånsrenten ligge høyere enn i dag. Bankene trenger å styrke sine rentemarginer etter at det blitt langt dyrere for bankene å låne. Dette er tydelig gjennom forskjellen på interbankrenten og nivået på de langsiktige statsobligasjonene. Regningen kommer de til å sende til kundene og det har vi allerede fått bevis på.

Etter at Norges Bank satte opp renten i desember har de største norske bankene vært raske med å heve boliglånsrenten med 0,40 prosentpoeng. Norges Bank nøyde seg med 0,25 prosentpoeng.

Selv om renten settes opp, vil det i stor grad bli motvirket av at husholdningene vil få høyere lønninger i 2008.

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat

Kommentarer til denne saken