Norden er delt i forventningene til boligmarkedet. Dette fremgår av den første undersøkelsen i et nytt samarbeid over landegrensene med navnet Nordic Housing Insight.

Det er store forskjeller i forventningene til hvordan markedet vil utvikle seg i de nordiske land, opplyser Norges Eiendomsmeglerforbund i en pressemelding.

Prisutviklingen i eneboligmarkedet forventes ulikt i de respektive landene. I Norge er det flere meglere som forventer en oppgang i eneboligprisene enn i de øvrige nordiske landene.

Opp i Norge
De norske eiendomsmeglerne tror på en liten oppgang i eneboligprisene i september til og med november. Om enn ikke like stor andel, så har de finske eiendomsmeglerne også positive forventninger til eneboligmarkedet. Svenske eiendomsmeglere har størst tro på uendrede eller litt lavere eneboligpriser.

I det spesielle boligmarkedet på Island er det flere meglere enn i de andre landene som forventer at eneboligprisene vil synke i perioden september til og med november 2010.

Det nye nordiske prosjektet har fått navnet Nordic Housing Insight og skal gi informasjon om boligmarkedene til alle aktører i boligmarkedet i de ulike landene som kun meglerne kan gi. Allerede nå foreligger altså de første svarene fra undersøkelsene.

- Forskjeller
- Nordic Housing Insight vil gi mange svar om vårt eget marked, men det vil også gi svært nyttig informasjon om boligmarkedene hos våre nordiske naboer. Selv om vi er nære hverandre geografisk, vet vi likevel ganske lite om hverandres boligmarkeder. Hvilke likheter som finnes og hvor er vi mest ulike vil vi få svar på i Nordic Housing Insight, sier direktør Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund i en kommentar.

I den første utgaven av Nordic Housing Insight ses tydelige forskjeller på hvordan boligmarkedet oppfører seg akkurat nå.

Kjøper først i Norge
- På spørsmålet om hva som nå er det vanligste ved formidling av eneboliger, selge eller kjøpe først, ser vi tydelige forskjeller i mønsteret for hvordan markedet opptrer. I Sverige og Norge er det vanligst å kjøpe først og selge etterpå. I Finland, Danmark og på Island skjer det sjelden. Der er det vanligste mønsteret å selge først og kjøpe etterpå, sier Tveter.

- I Finland, i Danmark og på Island er det en relativt klar trend å selge først. På nåværende tidspunkt er trenden motsatt i Sverige og Norge. I Norge får de som kan få mellomfinansiering dette og da kan man kjøpe først og selge etterpå, men det er ikke lenge siden vi også var der at man solgte først og kjøpe etterpå, sier han.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Les flere saker på NA24