Finanstilsynet foreslo onsdag at man må ha en egenkapitalandel på 15 prosent for å få boliglån. I dag er kravet ti prosent.

Baard Schumann i byggkjempen Selvaag Bolig mener strengere krav til boligkjøp er feil vei å gå.

- Krav om høyere egenkapital er feil løsning hvis man vil redusere boligkjøperes gjeld. Det beste er å redusere boligprisene. Det kan politikerne gjøre, men det virker som de ikke forstår boligpolitikk i det hele tatt, ytrer Selvaag Boligs administrerende direktør i en melding.

Frykter økt gjeldsbyrde
Årsaken til Finanstilsynets utspill er at de frykter at nordmenns høye gjeld skal fortsette å eskalere. Schumann tror ikke dette er løsningen.

- Det vil kun ramme de som har minst fra før. Det er bedre å redusere boligprisene ved å øke boligbyggingen.

Han mener løsningen på problemet er å bygge flere boliger.

- Det er mangel på boligpolitikk og politisk styring som er årsaken til at boligprisene øker. Tilgang på lån har selvfølgelig en innvirkning på boligprisene, men den viktigste driveren er at det ikke bygges nok billige boliger. Det reguleres for få tomter, det tillates ikke å bygge i høyden, og det er innført kraftig fordyrende forskrifter. Om det ikke tas tak i dette, vil det føre til mindre boligbygging og høyere boligpriser.

- Vil gavne sentralbanken
- Politikerne burde legge til rette for å løse denne situasjonen istedenfor å gjøre den verre. Det er politikerne som har hovedansvaret for dette, sier Schumann.

DnB Nor mener Finanstilsynets løsningsforslag vil gavne Norges Bank.

- Med slike tiltak vil sentralbanken kunne bli mindre bekymret for husholdningenes gjeldsoppbygging og dets effekt på finansiell stabilitet og i større grad konsentrere seg om sitt mål om lav og stabil inflasjon, melder DnB Nor Markets i sin morgenrapport.