Boligprisene ligger nå like høyt som de gjorde på toppen. Til tross for at finanskrisen er inne i sitt andre år, så har prisene på boliger tatt seg kraftig opp. Det viser statistikk fra flere hold. .

NA24 – din næringslivsavis

Econ Pöyry har utarbeider hver måned tall for Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening basert på utviklingen i eiendomsseksjonen på Finn.no. Tallene viser at prisene ligger på samme nivå som toppmåneden august 2007. korrigert for inflasjon ligger gjennomsnittsprisene seks prosent lavere enn de var i september 2007.

- Edruelig marked
Boligbyggelaget Obos har sendt ut statistikk som viser at gjennomsnittlig kvadratmeterpris steg til 31.718 kroner i oktober. Til sammenligning lå kvadratmeterprisen i snitt på 30.949 kroner i september. Det tilsvarer en oppgang på 2,5 prosent i løpet av én måned. Obos opplyser at gjennomsnittlige kvadratmeterprisen er nå 12,6 prosent høyere enn i oktober i fjor. Medregnet oppgangen i oktober ligger nå gjennomsnittlig kvadratmeterpris nå 300 kroner under toppunktet i april 2007.

- Selv om prisene igjen nærmer seg toppunktet i 2007, oppfatter jeg markedet som edruelig. Vi har fortsatt et lager av nye boliger for salg, til samme pris som før. Før prisnedgangen og finanskrisen gikk disse boligene unna som varmt hvetebrød, nå selges de i en langt roligere takt, kommenterer konsernsjef Martin Mæland i Obos i en pressemelding.

Det ble omsatt færre Obos-boliger i oktober enn i september. Tallene fra boligbyggelaget viser at 591 eierskifter ble gjennomført i oktober mot 620 i september.

Hittil i år har boligprisene steget med 24 prosent, viser tallene fra Obos.

- Jeg utelukker ikke at prisene fortsatt vil stige, men tror ikke stigningen vil være like kraftig som den vi har sett de siste månedene, sier Mæland.

Ny oppgang
Eiendomsmeglerne har også kommet med prisstatistikk. Den viser at boligprisene steg med 0,4 prosent i oktober fra september. Sesongjustert lå prisene hele to prosent høyere enn i september.

- Med oktobertallene viser markedet en utflating i de faktiske prisene. Samtidig viser tallene en god oktoberomsetning på landsbasis. Det er imidlertid viktig å være klar over at både prisene og omsetningen utvikler seg ulik avhengig av hvor i landet man befinner seg, kommenterer Christian Vammervold Dreyer i en melding.

Han er leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, og mener at tallene viser at optimismen er tilbake i markedet.

Statistikken fra eiendomsmeglerforbundet viser at boligprisene har siden desember vokst med 16 prosent, og at snittprisen ligger to prosent høyere enn snittprisen i 2008.

Optimismen tilbake
For eneboliger falt prisene med 1,2 prosent i oktober sammenlignet med september, men ligger fortsatt 8,8 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Samtidig falt prisene på delte boliger med 0,2 prosent i oktober og ligger 11,1 prosent høyere enn i oktober 2008.

Når det kommer til leilighetsprisene så steg disse med 0,9 prosent i oktober og ligger 13,3 prosent høyere enn oktober i 2008.

- Optimismen er tilbake i markedet, men kjøperne utviser fortsatt tålmodighet hva gjelder boligkjøp og hva de har råd til. Kjøperne har tatt innover seg at det lave rentenivået vi har ikke er kommet for å bli og at vi må regne med en høyere rente på sikt. Slik sett tror vi forrige ukes renteoppgang ikke vil ha den store betydningen for boligmarkedet. Alt i alt kan vi tolke tallene dit hen at vi nå begynner å få et stabilt og forutsigbart boligmarked som er til fordel for alle aktører, sier Dreyer.

Mandag kom også ferdighusprodusenten BWG Homes med sin omsetningsstatistikk. Den viser at ordreinngangen økte med over 195 prosent til 286,9 millioner kroner i oktober.

Les mer. Heftig hopp i boligsalget